Izveido iepirkuma komisiju

Ziemeru pagasta padomes marta sēdē deputāti nolēma izveidot iepirkuma komisiju pašvaldības vajadzībām.

Ziemeru pagasta padomes marta sēdē deputāti nolēma izveidot iepirkuma komisiju pašvaldības vajadzībām.
"Sēdē izskatīja iesniegumus par zemes piešķiršanu lietošanā, pašvaldības pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu, apstiprināja nolikumu par grāmatvedības organizāciju pašvaldībā, kā arī izskatīja jautājumu par komunālo pakalpojumu un nekustamā īpašuma nodokļa parādniekiem.
Parādniekiem pašvaldība ir vairākkārt sūtījusi atgādinājumus. Marta beigas ir pēdējais maksājumu termiņš parādniekiem, pēc tam lemsim, kā rīkoties tālāk," stāsta Ziemeru pagasta padomes sekretāre Lāsma Rušķe.

Citu datumu laikraksti