Izveido komisiju

Lai varētu izpildīt noteikumus par kārtību, kādā sagatavo, īsteno un uzrauga no ES Kohēzijas fonda līdzekļiem finansētos projektus un citas prasības attiecībā uz projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos”...

Lai varētu izpildīt noteikumus par kārtību, kādā sagatavo, īsteno un uzrauga no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzekļiem finansētos projektus un citas prasības attiecībā uz projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos", ir izveidota Alūksnes pilsētas domes komisija - projekta ieviešanas grupa.
Jaunizveidotajā komisijā ar pilsētas domes aprīļa sēdes lēmumu būs jāstrādā sešiem cilvēkiem. Jurijs Ronimoiss būs atbildīgs par projekta dokumentāciju, būvdarbu faktisko veikšanu atbilstoši projekta tāmei un likumdošanai. Arnis Zvirgzdiņš un Valda Silicka būs atbildīgi par ilgtermiņa kredītu un kredītlīniju, naudas plūsmas un finansējuma nodrošināšanu. Gaida Laicāne būs atbildīga par nodalītās grāmatvedības kārtošanu, Inta Stabiņa - par lietvedības jautājumu kārtošanu, bet Valfrīds Vilks - par būvdarbu izpildes gaitu.

Citu datumu laikraksti