Izvērtē paveikto un diskutē par darāmo

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā aizvadītajā nedēļā notika konference, kur vērtēja ģimnāzijas padomes darbu divu iepriekšējo gadu periodā, iepazina ģimnāzijas attīstības perspektīvas, mācību rezultātus, kā arī izteica priekšlikumus un uzdeva jautājumus. Ieradās 78 procenti no paredzētā konferences dalībnieku skaita.

Vēlas lielāku vecāku
aktivitāti
Ģimnāzijas padomes darbs organizēts, organizējot sanāksmes - šajā periodā tās bijušas septiņas.
Padomes priekšsēdētāja Inga Zālīte informēja klātesošos par paveikto. “Centāmies būt daudz pieejamāki - tika izveidota pastkastīte pie skolas durvīm, lai varētu atstāt ģimnāzijas padomei kādu ziņu, kā arī izveidots atsevišķs ģimnāzijas padomes e-pasts. Daudz strādāts arī pie skolas mājaslapas. Aktīvi sadarbojoties ar ģimnāzijas atbalsta biedrību, tika realizēti vairāki projekti, un palielinājās biedru skaits,” stāsta I.Zālīte un piebilst, ka vēlētos, lai aktīvo vecāku būtu vēl vairāk. Zālē varēja apskatīt jaunos banerus, kuri tapuši kopā ar Valsts kultūrkapitāla fondu. Projekta “Ar cieņu pagātnei, ar lepnumu šodienā un ar atbildību nākotnē” ietvaros tika izveidoti skolas muzeja stendi - baneri, iegādāts lielais karogs, kas tiks izmantots Latvijas simtgades svinībās, un jau noticis 18.novembra koncerts Alūksnes Kultūras centrā.

Sarucis olimpiāžu dalībnieku skaits
I.Zālīte ļoti pozitīvi vērtē sadarbību ar E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vadību un Alūksnes novada pašvaldības pārstāvjiem. “Ir patiess prieks, ka neesam vieni, un jaunieši ir aktīvi, visur iesaistās. Viena no svarīgākajām lietām, par ko katrā sēdē runājam, ir mācību rezultāti. Es vērtēju tos pozitīvi, taču ir jāseko līdzi aktivitātēm, lai saprastu, kā vēl uzlabot savus rezultātus,” atzīst padomes priekšsēdētāja. Alūksnes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Kupča iesaka jauniešiem būt aktīvākiem un piedalīties olimpiādēs. “Skolēniem vajadzētu pārdomāt situāciju, jo 9.klašu olimpiādēs ir ļoti maz dalībnieku no mūsu ģimnāzijas. Pēdējos trijos gados olimpiādes dalībnieku skaitam ir tendence nedaudz mazināties,” stāsta G.Kupča. Izglītības sistēmā svarīgas ir ne tikai atzīmes. “Mums ir vajadzīgi jaunieši, kuri ir ne tikai intelektuāli izglītoti, bet arī garīgi stipri. Daudzas lietas iemāca arī ģimene,” pauž I.Zālīte. Viena no svarīgākajām prioritātēm, kas esot tikai sākuma stadijā, ir pozitīvās domāšanas veicināšana skolēnos. “Ir jādzird ar sirdi, jāredz ar sirdi un jāstrādā ar sirdi. Svarīgi ir novērtēt tās lietas, kas jaunajiem cilvēkiem ir dotas. Ir jāmāca ieraudzīt vairāk labo,” aicina ģimnāzijas padomes priekšsēdētāja.

Visi kopā var izdarīt daudz
E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas direktore Daina Dubre-Dobre konferencē klātesošos iepazīstināja ar mācību un audzināšanas darbu, tendencēm un skolas attīstību. “Pamatvērtības, kas nodrošina izglītības vidi: drošība, līdzatbildība, radošums, pilsoniskā apziņa un sadarbība,” stāsta direktore. Arī I.Zālīte atzīst, ka tikai visi kopā - vecāki, skolēni un skolotāji - var padarīt ģimnāzijas vidi par labāko vietu, kur mācīties skolēniem. Ir svarīgi skolas vidi radīt drošu un interesantu. “Attīstības procesā ir projekts “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu vidi”. Tā ietvaros būs 7.-9. klašu korpusa telpu pārbūve un atjaunošana, paredzot savienojoša gaiteņa izbūvi starp skolas abām ēkām; 10.-12. klašu korpusa pilna pārbūve; aprīkojuma, ergonomisku mēbeļu iegāde un telpu aprīkošana skolas mācību procesa nodrošināšanai,” par nākotnes projektu informē D.Dubre-Dobre. G.Kupča atzīst, ka izglītības reforma nav beigusies un vēl nebeigsies. “Tuvākajā laikā varētu būt likuma grozījumi, kas paredz, ka Valsts ģimnāzijā varēs mācīties bērni, sākot ar pirmo klasi. Tas nebūtu obligāts nosacījums, bet vecāki varētu izvēlēties, kur sūtīt savu atvasi mācīties,” piebilst G.Kupča.
 
Padomes darbs atzīts par labu
I.Zālīte pateicas par viņai doto uzticību būt par ģimnāzijas padomes priekšsēdētāju. “Šo darbu es uztveru kā dāvanu, jo man ikvienā pasākumā bija iespēja būt kopā ar mūsu skolēniem un visu vecāku vārdā teikt laba vēlējumus nozīmīgos brīžos. Ģimnāzijas padomes darbu vērtēju kā labu,” norāda I.Zālīte un izsaka priekšlikumu - ievēlēt padomē tos vecākus, kurus katra klase jau ir izvirzījusi kā pārstāvjus. Arī Alūksnes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins atzinīgi vērtē I.Zālītes paveikto. ”Viņa savu darbu dara ar lielu aizrautību, un tam ir rezultāti,” savu viedokli teic pašvaldības pārstāvis, un viņam pievienojas arī skolas direktore. “Ģimnāzijas padomes darbu es vērtēju kā labu, un man prieks, ka aktīvākie padomes locekļi vienmēr bija visās sēdēs un pasākumos, kā arī neliedza padomu,” atzinību izsaka D.Dubre-Dobre. Konferencē E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas padomes darbs aizvadītajā periodā tika atzīts par labu. Vienbalsīgi nobalsoja, ka padomes sastāvā turpinās būt visi klātesošie vecāki un skolēni. Skolotāju pārstāvji būs Sanita Medne, Ilona Riekstiņa, Sintija Auseja un Mārīte Palma.

Otrajā vietā aiz Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas
A.Fomins atzīst, ka ir jāpieņem sarežģīti lēmumi saistībā ar Alūksnes novada skolām, kurās ir nepietiekams skolēnu skaits un kuras tiks slēgtas. “Diemžēl tāda ir situācija. Varu teikt to, ka nauda tiks ieguldīta konkrētās skolās ar nākotni. Ģimnāzija ir mūsu paraugs, un mēs ar to lepojamies,” pauž A.Fomins.
Pēdējo divu gadu laikā skolēnu rezultāti centralizētajos eksāmenos ir uzlabojušies. “Pagājušajā mācību gadā E.Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija Latvijā ieņēmusi devīto vietu - tas mums ir liels sasniegums. Un dabaszinātņu eksāmenos mūsu skola bija otrajā vietā aiz Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas - tas ir ļoti slavējami un pamanāmi,” stāsta skolas direktore. Svarīgs jautājums ir par Valsts ģimnāzijas statusa saglabāšanu. G.Kupča iesaka vairāk padomāt par valodu mācību priekšmetiem. “Rezultāti nav tik labi, kā varētu gribēt. Ja skolēnam ir motivācija, ja skolēns zina, ka konkrētās zināšanas ir vajadzīgas, tad šīs zināšanas šajā skolā viņš var gūt. Ir sfēras, kurās mums vēl vajag augt, un tas nav nekas neiespējams,” cerīgi atzīst Izglītības pārvaldes vadītāja G.Kupča.

◆ 2017.gada aprīlī ģimnāzija uzsāka dalību Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” aktivitātē “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālas izglītības iestādēs”. Projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” darbības laikā tiek nodrošināts transports uz dažādiem pasākumiem, ieejas biļetes muzejos un pasākumos. Aktivitāšu ir ļoti daudz, un tās ir pieejamas visās klasēs.

◆ Skolēni ļoti aktīvi iesaistās Igaunijas - Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā „NR EST-LAT 21 “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” (SEC)”. Šī projekta iniciatores ir skolotājas Irena Bērziņa un Ligita Krieva.

◆ Projektā “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” iesaistīti 16 pedagogi un 116 skolēni, un divas reizes gadā uz nodarbību cikliem pulcējas visu novada skolu skolēni. Šī projekta mērķis ir paaugstināt skolēnu mācību motivāciju, paplašināt redzesloku un padziļināti apgūt interesējošus mācību priekšmetus.

◆ Ģimnāzijas padome sadarbībā ar Alūksnes novada pašvaldību īstenojusi divus projektus: “Ernsts Gliks - tilts starp Alūksni un Vetīnu” un “Ozolu mantojums paaudžu paaudzēs”.

Teksts un foto: Laura Felša

Citu datumu laikraksti

 • Sacenšas teātra sportā

  Sacenšas teātra sportā

  Otrdien Bejas pamatskolā norisinājās teātra sporta turnīrs, kurā piedalījās Bejas un Pededzes pamatskolu, Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas...

 • Tomēr likvidēs

  Tomēr likvidēs

  Alūksnes novada domes sēdē vakar deputāti tomēr pieņēma lēmumus par divu pašvaldības izglītības iestāžu likvidēšanu. 1.septembrī jaunā mācību gada...

 • Grib reklamēties Rīgā

  Grib reklamēties Rīgā

  Alūksnes novada pašvaldība iecerējusi 5.maijā Kalnciema kvartālā Rīgā, Pārdaugavas rajonā, rīkot Alūksnes svētku tirdziņu. Tajā piedalīties un...

 • Stāstu sega uzsāk ceļu Alūksnē

  Stāstu sega uzsāk ceļu Alūksnē

  Ar izstādes “Stāstu sega Latvijai” atklāšanu aizvadītajā nedēļā sākās Latvijas simtgades pasākumu cikls Alūksnē. Tas ir ilgtermiņa projekts, kurā...

 • Draudzīgais labradors Lotārs 2

  Draudzīgais labradors Lotārs

  (Turpinās no 1.lappuses)Lotārs Sarmītes, Andra un Sarmītes mammas Veltas ģimenē ienāca pirms teju septiņiem gadiem. Dzimšanas dienu mīļais suņuks...

 • Dzīve kā izrāde

  Dzīve kā izrāde

  Mums ikdiena paiet steigā, bet kādam varbūt absolūtā garlaicībā, un tā ir dzīve. Kā spēle vai izrāde ar aktieriem un skatītājiem. Kā nospēlēsi, tā...