Ja savu mežu uzticat “izcirtējiem”

Gan slēdzot cirsmu izstrādes līgumus, gan pilnvarojot trešās personas apsaimniekot savu mežu, meža īpašnieki pakļauj sevi diezgan lielam riskam.

Gan slēdzot cirsmu izstrādes līgumus, gan pilnvarojot trešās personas apsaimniekot savu mežu, meža īpašnieki pakļauj sevi diezgan lielam riskam. To pierādīja arī masu mediju ievērību guvušais Augstākās tiesas Senāta spriedums Jaungulbenes zemnieka Dzintara Galeja lietā.
Ir jāatceras - lai arī kādu mežizstrādes līgumu jūs noslēgtu, meža izstrādātājs vai "izcirtējs" nekļūst par cirsmas tiesisko valdītāju. Šāda veida darījumi neatbrīvo meža īpašnieku vai tiesisko valdītāju no materiālās atbildības par mežam nodarītajiem zaudējumiem, kas radušies mežizstrādātāja vai meža "izcirtēja" vainas dēļ.
Meža likuma 4.panta 1.daļā noteikts, ka šis likums attiecas uz personu, kurai meža zeme ir īpašumā vai tiesiskā valdījumā. Ņemot vērā to, ka koku ciršanas apliecinājumus izsniedz tikai meža īpašniekiem vai tiesiskajiem valdītājiem, tad saskaņā ar noslēgto mežizstrādes līgumu personas, kas izstrādā mežu, par tādām nav kļuvušas. Līdz ar to nevar uzskatīt, ka Meža likums uzliek tām kādus pienākumus.
Neapšaubāms ir fakts, ka meža izstrādātāji piedāvā tādus līgumus, kas viņiem ļauj gūt lielāku peļņu, un meža īpašnieku "paliek zem sitiena", lai viņš pēc tam atbild par mežizstrādes procesā apzināti vai neapzināti pieļautajām nelikumībām. Visvairāk meža īpašnieki "iekrīt", atsaucoties uz "izcirtēju" firmu sludinājumiem rajonu avīzēs. Ļoti daudzi "izcirtēji" ir vieglas peļņas tīkotāji, taču meža īpašnieki bieži vien nekā nesaprot no juridiskajiem jautājumiem. Rezultātā koku kubatūru izcērt krietni lielāku par atļauto, bet par to jāatbild meža īpašniekam - ne tikai jāmaksā mežam nodarītie zaudējumi, dažkārt iestājas arī kriminālatbildība.
Tādēļ, cienījamie mežu īpašnieki, pirms nolīgstat meža izstrādātājus, painteresējieties virsmežniecībā, kas ir personas, kuras jums piedāvā savus pakalpojumus.
Parasti meža izstrādātāji piedāvā savu cirsmas izstrādes līguma variantu, kurā ierakstīts, ka ar šā līguma noslēgšanas brīdi ciršanas tiesības, cirsmas valdījuma un īpašuma tiesības nodod cirsmas izstrādātājiem. Un to notariāli apstiprina. Taču ņemiet vērā - notārs neatbild par līguma saturu, bet tikai, apliecinot abu pušu paraksta īstumu, noskaidro parakstītāju identitāti.
Diemžēl jāteic, ka arī šis pierādījums nav garantēts. Nereti praksē nākas saskarties ar gadījumiem, kad līguma parakstītāji nav tās personas, kuras minētas līgumā.
Ja rakstveida līgums nebūs apstiprināts pie notāra, tad šāds līgums uzskatāms kā privāts līgums, un pēc būtības tas ir nedrošs līgums. Šādu līgumu jebkurā brīdī viena līgumslēdzējapuse var sagrozīt, var atteikties, neatzīt.
Meža īpašnieki pieļauj kļūdas, arī pilnvarojot trešās personas apsaimniekot un izstrādāt savu mežu. Ir nācies redzēt pilnvaras, kurās meža īpašnieki pilnvaro citas fiziskas vai juridiskas personas "izstrādāt manā īpašumā esošo mežu pēc saviem ieskatiem". Pārfrāzējot šādas pilnvaras, teksts skanēs tā: "Es, meža īpašnieks, pilnvaroju Jāni vai Pēteri veikt manā mežā jebkādas darbības, arī pretlikumīgas", pašam uzņemoties par to atbildību. Šāda veida pilnvarojumi ir atzīstami par spēkā neesošiem, jo tie veicina pretlikumīgas un negodīgas darbības.
Meža īpašnieki mēdz parakstīt arī tādus līgumos, kuros teikts, ka īpašniekam par kokmateriāliem tiks samaksāts tad, kad tie būs pārdoti, vai tad, kad no kokmateriāliem būs gūta peļņa. Labākajā gadījumā meža "izcirtēji" īpašniekam samaksā grašus, vai, atrunājoties, ka nav gūta nekāda peļņa, nesamaksā neko.
Kā rīkoties, lai nolīgtais mežizstrādātājs jūsu mežā nenocirstu vairāk, nekā likumīgi atļauts? Līgumā vajag paredzēt, ka koku izciršana tiek veikta saskaņā ar ciršanas apliecinājumu meža saimnieka uzdevumā un meža saimnieks uz kokiem saglabā īpašuma tiesības līdz to realizēšanai un naudas saņemšanas brīdim. Realizējot kokus, izcirtējam ir jābūt cirsmas izstrādes līgumam vai ciršanas apliecinājuma kopijai un stingrās uzskaites kokmateriālu preču pavadzīmei. Jebkurā brīdī uz ceļa var pārbaudīt kokmateriālu kravu, un, ja persona nevarēs uzrādīt šos dokumentus, būs pamats uzskatīt, ka kokmateriāli iegūti nelegāli.
Lai jūsu nolīgtie koku cirtēji nepārsniegtu atļauto cirsmas šķērslaukumu, iesaku vērsties pēc palīdzības mežniecībā ar rakstisku lūgumu, lai mežsargs parāda un pēc jūsu lūguma iezīmē kokus, kurus drīkst cirst. Cirsmas izstrādāšanas līgumā ir nepieciešams norādīt vietu - saimniecības nosaukumu, kvartālu un nogabalu, kur veicama koku izciršana saskaņā ar konkrētu koku ciršanas apliecinājumu, kura numurs arī jānorāda līgumā. Tāpat arī jānorāda izcērtamo koku kubatūra un atļautās cirtes veids, kas norādīts ciršanas apliecinājumā.
Ja nebūs precīzi norādīta ciršanas vieta, tas dos iespēju "izcirtējiem" līgumu tulkot pēc saviem ieskatiem. Ja līgumā nebūs norādīts izcērtamais apjoms, tad patvaļīgas cirtes gadījumā pastāv iespēja, ka meža īpašnieku var saukt pie atbildības par patvaļīgu koku ciršanas veicināšanu.
Cirsmas izstrādes līgumos bieži netiek noteikts, kas galvenās cirtes gadījumā veiks meža atjaunošanu. Tas līgumā ir jāparedz, kā arī jānorāda, par kādiem līdzekļiem mežu atjaunos.
Pirms līguma noslēgšanas vajadzētu aplēst, cik liela summa cirsmas izstrādātājiem jāmaksā meža īpašniekam par nodotajiem kokmateriāliem un cik meža īpašniekam jāmaksā cirsmas izstrādātājiem par meža izstrādi.
Tāpat līgumā jāparedz, kurš - meža īpašnieks vai cirsmas izstrādātājs - maksās valstij nodokļus par realizētajiem kokmateriāliem. Nav noslēpums, ka bieži ar vienu kokmateriālu transporta preču pavadzīmi tiek vestas vairākas kokmateriālu kubatūras.
Slēdzot cirsmas izstrādes līgumus, pieprasiet meža izstrādātājiem līguma projektu un konsultējieties virsmežniecībā vai ar advokātu par tā saturu. Ieteiktu nesteigties ar līguma parakstīšanu, pirms tā rūpīgas izlasīšanas. Bieži notiek tā - izcirtēji ierodas pie meža īpašnieka, parāda čemodāniņā naudas žūksnīti un saka: "Daļu no summas mēs varam jau tagad jums samaksāt, tikai sagādājiet mums ciršanas apliecinājumu, viss būs kārtībā!" Tādos gadījumos parasti nekas nav kārtībā, un meža īpašniekam nākas segt valstij nodarītos zaudējumus vai pat iestājas kriminālatbildība.
Virsmežniecības juristi jums var palīdzēt gan ar konsultācijām, gan ar cirsmas izstrādes līgumu nosacījumu sastādīšanu.
Gribu piebilst, ka cirsmu izstrādes standarta līgumi negarantē meža īpašnieka interešu aizstāvību.

Citu datumu laikraksti

 • Putna cepetis citrusaugļu marinādē

  Putna cepetim citrusaugļu marinādē nepieciešams putna kautķermenis, divi citroni, divi apelsīni, divi sīpoli, ķiploks, 200 grami majonēzes, 500...

 • Pasaulē pirmais klonētais bērns ir meitene

  Ceturtdien klonēšanas rezultātā ir nācis pasaulē cilvēka bērns, ceturtdienas vakarā paziņoja franču zinātniece un raeliešu sektas locekle Brižita...

 • Ziemassvētku vecīši aplaupa veikalu

  Divi vīrieši, ģērbušies Ziemassvētku vecīša tērpā, Ziemassvētku vakarā aplaupīja videospēļu veikalu Francijas ostas pilsētā Brestā.Divi vīrieši,...

 • Vīrusi vai saaukstēšanās?

  Cilvēki bieži ārstējas paši, dzerot antibiotikas vai lietojot citus spēcīgus medikamentus, kā arī maldīgi cenšas atšķirt saaukstēšanos no vīrusiem....

 • Tehnika pagalmā un reģistrā

  Šāgada pēdējais - 24. - "Agro Pols" un tā dubultapjomīgais pielikums "Latvija ES" pie jums dodas 13.decembra noskaņās, kad tika paziņots par Latvijas...

 • Lauku darbi

  24. decembris. Ziemassvētku vakars.24. decembris. Ziemassvētku vakars. 25. decembris. Ziemassvētki. Skaistākie svētki ar apdāvināšanu, zīlēšanu,...

 • Horoskopi šodien

  Strēlniekam vairāk jābūt ģimenes lokā.Strēlniekam vairāk jābūt ģimenes lokā AUNS. Šajā dienā publicētie materiāli var padarīt jūs slavenu....

 • Lūdz palīdzēt

  Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju dome lūdz palīdzēt un ir atvērusi ziedojuma kontus.Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju dome lūdz palīdzēt...

 • Piparkūku mīklu gatavosim paši

  Tradīcija rīkot tirdziņus labu laiku pirms Ziemassvētkiem nākusi no agrākiem laikiem.Tradīcija rīkot tirdziņus labu laiku pirms Ziemassvētkiem nākusi...