Jāiesniedz deklarācijas

Pamatojoties uz likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un tā grozījumiem, par iepriekšējo gadu ienākumu deklarācija ir jāiesniedz: individuālā darba veicējiem, kuru saimnieciskā darbība reģistrēta.

Pamatojoties uz likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un tā grozījumiem, par iepriekšējo gadu ienākumu deklarācija ir jāiesniedz: individuālā darba veicējiem, kuru saimnieciskā darbība reģistrēta, saņemot reģistrācijas apliecību vai patentu; zvērinātiem advokātiem un notāriem; prakses ārstiem; namīpašniekiem, kas gūst ienākumus no namīpašuma īres vai nomas; personām, kas gūst ienākumus no zemes un citas personīgās mantas (transporta un cita) nomas; personām, kas guvušas ienākumus no kokmateriālu, malkas vai koksnes uz celma pārdošanas, ja iedzīvotāju ienākuma nodoklis nav ieturēts pie koksnes realizācijas; individuālo uzņēmumu un zemnieku saimniecību īpašniekiem, kas gūst ienākumus un ir iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāji; personām, kas pārdevušas nekustamo īpašumu, kurš bijis īpašumā mazāk par 12 mēnešiem; fiziskām personām, kam neapliekamie ienākumi pārsniedz četrkāršu taksācijas gadam noteikto neapliekamā minimuma apmēru – 1008 latus.
Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt strādājoša persona, ja ir maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis no darba algas šādos gadījumos: ja nodokļa maksātājs vai tā apgādājamā persona mācās akreditētā mācību iestādē un ir maksāta mācību maksa, ja nodokļu maksātājs vai tā apgādājamā persona izmantojusi maksas medicīnas pakalpojumus.

Citu datumu laikraksti

 • Nekur nav tik labi kā Jaunlaicenē

  Vēlas saglabāt pagastu Jaunlaicenes pagasta padomes priekšsēdētājai Rasmai Muceniecei martā aprites 20 darba gadi šajā amatā.Vēlas saglabāt...

 • Strūklaku atjaunos par ziedojumiem

  Trešās labdarības akcijas "Strūklaka Alūksnes pils parkam" noslēguma balle pulcēja šī pasākuma organizatorus, rīkotājus un ziedotājus.Trešās...

 • Mājas remontam ir dažādi varianti

  Remonts - tās ir jaunas iespējas, kuras vērts laikus apdomāt un plānot, izsverot, vai tā būs tikai vienas sienas netradicionāla nokrāsošana vai...

 • “Esmu tāds kā citi...”

  Māris Vīgups, divdesmitgadīgs frizieris, ļoti jauns un talantīgs. Jauks cilvēks -tāds kā citi jaunieši. - Māri, kā radās doma - kļūt par frizieri? -...

 • Ansamblī “Atspulgs” meitenes dzied no 1.klases

  Šķiet, ka Alūksnes rajonā un tās apkārtnē "Atspulgs" nav svešs.Šķiet, ka Alūksnes rajonā un tās apkārtnē "Atspulgs" nav svešs. Četras talantīgas...

 • Absolventu diena ģimnāzijā

  25. janvāris - absolventu diena Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā.25. janvāris - absolventu diena Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijā. Tā ir...