Jāizdara maksimāli daudz

Ārkārtas domes sēdē tika apstiprināts Alūksnes novada domes budžets šim gadam. Tāpat kā iepriekš visvairāk līdzekļu tērēs izglītībai.
Jautāts, kas šāgada budžetā ir prioritātes, Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis norāda – “ar godu pabeigt iesāktos projektus”. “Šogad mērķis ir izdarīt maksimāli daudz, jo 2015.gada pirmajā pusē ir jāpabeidz jau arī Alūksnes tautas nama renovācija, lai apgūtu vēl šā plānošanas perioda Eiropas līdzekļus. Gribētos, lai katra novada iestāde un uzņēmums sāktu saprast, ka tiem ir savi vadītāji, un piespiest viņus sākt domāt ekonomiski. Ja ir iespēja piesaistīt finansējumu caur projektiem, tas ir jādara,” saka A.Dukulis.

Zaudēti vēl 200 iedzīvotāji
Šāgada budžeta ieņēmumos plānoti 13 446 727 eiro. Gada laikā aizņēmumos pašvaldība plāno ņemt 1 950 684 eiro, izdevumi -  14 486 440 eiro. Pašvaldības finanšu nodaļas vadītāja Evita Ņedaivodina skaidro – starpību starp ieņēmumiem un izdevumiem sedz aizņēmumu summa un līdzekļu atlikums uz budžeta gada sākumu, kas ir 624 334 eiro. Par 1 207 216 eiro plānota iepriekšējos gados ņemto aizņēmumu pamatsummu atmaksa. Šogad pašvaldības SIA „Rūpe” Alsviķos, Strautiņos, Jaunzemos, Bejā, Jaunlaicenē, Mārkalnē, Zeltiņos, Māriņkalnā jāpabeidz ūdenssaimniecības projektu īstenošana – šim mērķim pašvaldība „Rūpes” pamatkapitālā ieguldīs 328 089 eiro kā savu līdzfinansējuma daļu. A.Dukulis piebilst - ja šādam mērķim arī nākamajā plānošanas periodā būs pieejami Eiropas fondu līdzekļi, tad ūdenssaimniecības projektu īstenos arī Pededzē. „Ja ne, meklēsim citu risinājumu, jo nebūs solīdi, ka viens ciemats atstāts bešā,” saka A.Dukulis.

Mainīs sadales kritērijus
Budžeta līdzekļi teritorijām dalīti pēc 2012.gadā apstiprinātajiem kritērijiem, ņemot vērā iedzīvotāju un iestāžu skaitu pagastā. A.Dukulis secina – trīs pagasti iedzīvotāju skaita ziņā jau pietuvojušies kritiski zemai robežai, tādēļ kritēriji 2015.gada budžetam būs jāmaina. “Dalot valsts piešķirto mērķdotāciju pedagogu atalgojumam, novadiem ir atļauts veikt pārdali starp lielajām un mazajām skolām līdz 5 procentiem. Mēs to darījām tikai par 3 procentiem, lai lielās skolas nevarētu teikt, ka mazās dzīvo uz viņu rēķina. Manuprāt, šī valsts atļautā pārdale ir atbildības novelšana uz pašvaldībām,” saka A.Dukulis. 2014.gada budžetu aprēķina pēc datiem uz 2013.gada 1.janvāri. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes dati uz 2013.gada 1.jūliju liecina, ka Alūksnes novads pusgada laikā ir zaudējis vēl 200 iedzīvotāju.

Pagastiem - sava nauda
Šogad budžetā pirmo reizi izveidots Attīstības fonds pagastiem, kur četru gadu laikā no novada domes budžeta atlicinās 600 000 eiro pagastu teritoriju infrastruktūras attīstībai. Šogad tam ieplānoti 160 000 eiro visiem pagastiem. Pilsētai paredzētas citas iespējas. “Piemēram, mazo ielu seguma uzlabošanai budžetā esam paredzējuši 90 000 eiro. Par tiem turpināsim pērn aizsākto, izmantojot no Pils un Jāņkalna ielām noņemto asfaltu, bet tikai gadījumā, ja tagad, pēc gada, šī prakse sevi būs attaisnojusi. Ja ne – šo naudu ieguldīsim ielu seguma uzlabošanā citā veidā. Turklāt Alūksnē šogad sāksies remonts trīs tautas namam piegulošās ielās un paša tautas nama renovācija,” atgādina A.Dukulis. Katrai pagasta pārvaldei paredzēti arī 3000 eiro nelielu projektu īstenošanai.

Palielina algas
E.Ņedaivodina uzsver, ka 2014.gadā paredzēta minimālās algas palielināšana tiem darbiniekiem, kuriem pērn atalgojums bija mazāks par 225 latiem. Pārējiem paredzēts amata algu palielinājums 3,97 procentu apmērā, bet iestāžu vadītājiem pēc darbinieku novērtējuma būs iespēja vēl pārskatīt algas 2 procentu apmērā katram konkrētam darbiniekam. „Citās pašvaldībās būtiski šogad palielina algas, jo tās ir piesaistītas minimālajai algai valstī, bet mums tā nav, jo tad algu palielinājums būtu 12,5 procenti. Esam mazs novads ar mazu iedzīvotāju blīvumu, tādēļ nevaram to atļauties – būtu lielas algas, bet pārējiem nekas, to tauta nesaprastu. Savukārt darbinieku novērtējuma sistēmu nosaka valsts, bet metodiku izstrādā katrs novads pats. Kopumā algu palielinājumam šāgada budžetā paredzēti 202 497 eiro,” stāsta E.Ņedaivodina.

Ievieš jauninājumus 
Alūksnes novadā ir pieņemti jauni noteikumi „Par atbalstu amatierkolektīvu dalībai starptautiskas nozīmes konkursos”, tiem paredzot 8540 eiro. Naudas balvām par sasniegumiem sportā un kultūrā atvēlēti 8520 eiro. 2135 eiro paredzēti jaunieviestajai džudo trenera stipendijai, bet 1000 eiro – profesionālās ievirzes skolu (mūzikas, mākslas, sporta) audzēkņu sasniegumu konkursos novērtēšanai. 11 982 eiro tērēs “Microsoft” licenču iegādei novada skolām. 6065 eiro paredzēts interešu izglītības programmai “Mazpulki” 20 stundām. “Izdalot finansējumu izglītības iestādēm, atsevišķi paredzēts arī finansējums mācību līdzekļu iegādei no pašvaldības – 20 eiro uz skolēnu. Tāpat kā pērn paredzēti līdzekļi skolēnu ēdināšanai produktu izmaksu daļējai segšanai – 0,50 eiro uz skolēnu Alūksnes un Jaunannas skolās, kur par ēdināšanu gādā uzņēmēji, bet 0,30 eiro pārējās skolās, kur par to gādā pati skola,” norāda E.Ņedaivodina.

Pabalstiem mazāk
Sociālajā budžetā pabalstiem atvēlēti 320 608 eiro, kas ir mazāk nekā pērn. Novada Sociālā dienesta budžets ir 333 392 eiro, bet sociālās aprūpes centra “Alūksne” budžets šogad ir 208 304 eiro, kas ir par 50 000 eiro vairāk nekā pērn. “Pansionātā nokļūst klienti, kam ir arvien mazākas pensijas, turklāt arvien vairāk gulošu klientu, kam nepieciešama lielāka aprūpe. No 80 vietām aizņemtas ir 77,” saka E.Ņedaivodina.
Pārējiem sociālajiem pasākumiem atvēlēts 24 901 eiro, no kā finansē arī biedrības, kas darbojas sociālajā jomā, sarūpē saldumu paciņas senioriem, kas vecāki par 80 gadiem. “Pašvaldības nakts patversmes budžets ir 15 000 eiro. To neslēgs, bet būtiski pārskatīs darba organizāciju, jo 5-6 darbinieki nevar apkalpot 2 klientus. Savukārt no 1.maija līdz 1.oktobrim tā būs slēgta. Vēl pusgadu pašvaldībai obligāti jānodrošina alternatīvie pakalpojumi sociālajā projektā, tostarp aprūpe mājās un mobilās brigādes, tādēļ tam paredzēti 54 603 eiro,” saka E.Ņedaivodina.
“Par” sagatavoto budžeta projektu nobalsoja 10 deputāti, Ainars Melders un Mārtiņš Augstkalnietis atturējās, bet Jana Zilkalne, Andis Zariņš, Askolds Zelmenis sēdē nepiedalījās. ◆

Fakti

Alūksnes novada pašvaldības teritoriju budžeta kontrolskaitļi 2014.gadam, lai nodrošinātu pagastu pārvalžu darbu, komunālo saimniecību, iestāžu darbu (bez skolām un bērnudārziem):
Alūksne – 920 120 eiro
Alsviķi – 160 213 eiro
Jaunalūksne – 125 274 eiro
Liepna – 102 443 eiro
Ziemeris – 96 616 eiro
Mālupe – 94 177 eiro
Pededze – 89 257 eiro
Jaunanna – 79 908 eiro
Anna – 77 766 eiro
Jaunlaicene – 77 347 eiro
Maliena – 71 445 eiro
Zeltiņi – 70 456 eiro
Ilzene – 67 978 eiro
Mārkalne – 67 115 eiro
Veclaicene – 66 696 eiro
Kalncempji – 35 616 eiro.

Citu datumu laikraksti

 • Uzticīgas “Alūksnes Ziņām” jau piecpadsmit gadus

  Uzticīgas “Alūksnes Ziņām” jau piecpadsmit gadus

  “Alūksnes Ziņu” abonēšanas akcijas “Abonē par latiem – saņem eiro” izlozē šonedēļ galveno balvu – 300 eiro – ieguva mālupiete Veronika Pakere....

 • Saglabā latviskumu

  Saglabā latviskumu

  Ziemeru pagasta folklorai ir senas tradīcijas, un jau 50 gadus Ziemeros pierakstītās dziesmas, dejas un rotaļas dzied, spēlē un dejo Ziemeru pagasta...

 • Viens : nulle – vietējo labā

  Viens : nulle – vietējo labā

  Leģendā pārvēršas stāsts par laikiem, kad pirmos Mār­upes gurķīšus varēja nobaudīt tikai februārī, bet tomātus – martā. Tagad veikala un tirgus...

 • Būt vai nebūt mazajām skolām?

  Būt vai nebūt mazajām skolām?  8

  2011.gadā nepietiekama skolēnu skaita dēļ tika slēgtas Veclaicenes, Annas un Zeltiņu pamatskolas. Pērn uzmanība tika pievērsta Mārkalnes pamatskolai...

 • Veidos fondu

  Alūksnes novada dome no budžeta līdzekļiem veidos Attīstības fondu, kā finansējumu dalīs visiem 15 novada pagastiem attīstības projektu īstenošanai....

 • Jāiesniedz pārskati

  Ziemeļaustrumu virsmežniecība meža īpašniekiem atgādina, ka katru gadu līdz 1.februārim ir pienākums informēt Valsts meža dienestu par iepriekšējā...

 • Sirdsmāsiņa – mīļa kā mamma

  Sirdsmāsiņa – mīļa kā mamma

  Ar svinīgu pieņemšanu pie Valsts prezidenta Andra Bērziņa vakar beidzās akcija “Meklējam sirdsmāsiņu”. Sirdsmāsiņas titulu saņēma 30 bērnu māsas,...

 • Dzejniece apbrīno un krāj pūces

  Dzejniece apbrīno un krāj pūces

  Virešu pagasta novadpētniecības telpās līdz 31.janvārim var apskatīt dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas pūču kolekciju. Tajā ir vairāk nekā 200 pūces,...

 • Vista apelsīnu sulā

  Vista apelsīnu sulā

  Nepieciešams: 4 vistas stilbiņi, 4-5 apelsīni, tējkarote ķimeņu, tējkarote sāls, tējkarote olīveļļas. Vistas stilbiņus apsāla, pieliek ķimenes,...