Jāprot izmantot iespējas!

Spraigs darba ritums ir šajās Eiropas nedēļas dienās. Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā Eiropas nedēļa sākās 28.aprīlī - ar Erudīcijas konkursu 9. līdz 12.klasēm.

Spraigs darba ritums ir šajās Eiropas nedēļas dienās. Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolā Eiropas nedēļa sākās 28.aprīlī - ar Erudīcijas konkursu 9. līdz 12.klasēm.
Savukārt 1.maiju atzīmējām ar tradicionālām ielu stafetēm Smiltenē, kur 6. līdz 7.klašu skrējēji izcīnīja 1.vietu, bet 8. līdz 9.klases - 3.vietu.
Īpaša diena bija 2.maijs. Ir svētdienas rīta puse. Neparasti, ka pat svētdienā vidusskolēni dodas uz skolu. Ar saulainu rīta prieku sejā, jo viņi dodas uz mācībām - izglītojošo semināru par projektu rakstīšanu, piesaistot Eiropas fondus programmā "Jaunatne".
Gaujieniešus izglītot izvēlējušies Zemgales NVO centra jaunieši (jāpiezīmē, ka Zemgales jauniešu projektā gaujienieši ir vienīgie no Alūksnes rajona). Kā atzina paši skolēni, bija vērts atnākt - uzzināt ko jaunu, atraktīvi darboties, uzzināt par to, kas skars katru no mums, jo esam Eiropā. Atziņa viena - ja pats neko nedarīsi, tikai sēdēsi mājās un gaidīsi, kad kāds tev ko pienesīs klāt, izklaidēs, tad nekā nebūs: jāiet un jādara pašam, jāizmanto iespējas!
Apmaiņas programmā ar citu valstu jauniešiem ir iespēja iegūt zināšanas, paplašināt redzesloku un valodas iemaņas.
Jāpiezīmē, ka Zemgales NVO centra jaunieši darbojoties arī vēroja, kuru no Gaujienas vidusskolas - atraktīvāko, iniciatīvas bagātāko, radošāko jaunieti - aicināt uz lielo projekta semināru Jelgavā jūnijā. Un tā atkal ir iespēja - tikai jāprot izmantot!

Citu datumu laikraksti

 • Dejotāji sadanco Apes arodvidusskolā

  28. aprīlī Apes arodvidusskolā uz kopīgu draudzības vakaru sanāca ne tikai pašu skolas dejotāji, bet arī viesi no citām arodvidusskolām.28. aprīlī...

 • Robežpārejas punktā darbs nav mainījies

  Valsts robežsardzes Viļakas pārvaldes priekšnieks Vladislavs Skromāns apgalvo, ka Pededzes robežpārejas punktā darbs rit ierastajā ritmā, lai gan...

 • Virešu pagastā ir trakumsērgas karantīna

  Divus mēnešus līdz jūnija beigām Virešu pagastā spēkā ir trakumsērgas karantīna.Divus mēnešus līdz jūnija beigām Virešu pagastā spēkā ir trakumsērgas...

 • Nolemj par reorganizāciju

  24.aprīlī notika paju sabiedrības “Trapene” pilnsapulce, kurā apsprieda un apstiprināja 2003.gada pārskatu. “Sapulces dalībnieki vienojās par paju...

 • Palielinās nelikumīgi izcirstās koksnes apjoms

  Alūksnes rajonā 2003.gadā jaunaudzes izkoptas 1442,2 hektāru platībā, tajā skaitā valsts mežos 1270,6, bet privātajos mežos - 171,6 hektāru...

 • Būs skolu Teātra svētki

  Rīt Ziemeru pamatskolā risināsies Alūksnes rajona skolu Teātra svētki “Pasaka par...”, tiem pieteikušies 16 kolektīvi - apmēram 170 bērnu.Rīt Ziemeru...