Jaunajā amatā var vairāk būt kopā ar ģimeni

No Jaunlaicenes pagasta padomes priekšsēdētājas par Alūksnes rajona pansionāta „Alūksne” direktori – tāda pagājušā gada rudenī bija jaunlaicenietes Rasmas Mucenieces izvēle, mainot amatu.

No Jaunlaicenes pagasta padomes priekšsēdētājas par Alūksnes rajona pansionāta "Alūksne" direktori – tāda pagājušā gada rudenī bija jaunlaicenietes Rasmas Mucenieces izvēle, mainot amatu.
Tagad viņa atzīst, ka jaunajā amatā jūtas ļoti labi, jo darbi sokas, kolektīvs ir atsaucīgs, kopīgi pārrunā, kas jādara, un tad īsteno to dzīvē. Kā izdodas – to lai vērtējot citi.
Vai nepietrūkst iepriekšējā darba?
Ir reizes, kad aizdomājos, kā tur iet, bet šādu brīžu paliek arvien mazāk, jo ir daudz par ko gādāt arī pansionātā. Jaunlaicenē kā pašvaldības vadītājai bija jāgādā par vairāku pašvaldības īpašumu uzturēšanu, bet šeit kā direktorei jārūpējas par vienu, toties lielu māju.
Kas jūsu dzīvē ir mainījies, uzņemoties jaunus darba pienākumus?
Šis tas ir gan mainījies, jo visa mana dzīve tagad ir pakārtota citādi. Man ir liels prieks, ka tagad varu vairāk laika pavadīt kopā ar savu ģimeni – kā pašvaldības vadītājai tam atlika mazāk laika. Katrs cilvēks savu laiku prot citādāk sadalīt, bet es biju pašvaldības vadītāja 24 stundas diennaktī. Man arī gribējās visur būt klāt – pašdarbībā, pagasta pasākumos. Tādēļ mana ģimene ir vislielākie ieguvēji, jo tagad strādāju citā darbā. Tagad es varu vairāk laika pavadīt kopā ar ģimeni gan kā sieva, mamma, gan arī kā vecmamma.
Kāds ir jūsu skatījums par pansionātu "Alūksne", kad jau dažus mēnešus esat nostrādājusi?
Kad atnācu šeit strādāt, vispirms izzināju, kā notiek darbs, kāda ir kārtība. Kad to biju iepazinusi, sapratu, ko vajadzētu mainīt. Viss šeit nebija tik slikti, kā dažreiz izsakās par pansionātu, jo cilvēki bija strādājuši un daudz paveikuši. Laiks mainās, un mums ir jāiet tam līdzi, tādēļ nedaudz mainīju darba organizāciju.
Šogad mums ir savs iekšējs darbinieku sadalījums: vienā grupā ir aprūpētāji, kuriem ir savs atbildīgais, otrā grupā ir virtuves bloka darbinieki ar savu atbildīgo, bet pārvaldnieka pārziņā ir tehniskie un saimnieciskie darbinieki. Katru otrdienu atbildīgajiem ir tikšanās ar direktori, kad pārrunājam, kas nedēļas laikā ir izdarīts un ko darīsim nākamajā nedēļā. Man ir gandarījums, ka darbinieki atzinīgi novērtē šādu dalījumu, jo tā strādājam efektīvāk. Man ir prieks arī par to, ka ir izdevies kā direktorei darbiniekus norīkot tā, kā viņi paši to vēlas. Pansionāta darbinieki ir centīgi, viņiem ir daudz labu priekšlikumu.
Reizi mēnesī mums ir sanāksme, kurā pulcējas visi pansionāta darbinieki. Ir arī pansionāta klientu jeb iemītnieku sapulce, kurā piedalās arī darbinieki. Tad kopīgi pārrunā aktualitātes un īsteno ieceres. Ja visi to vēlas, tad arī var kaut ko izdarīt, jo direktors viens pats nav nekas – ir svarīgi prast ieinteresēt kolektīvu darbam. Nozīmīgi ir arī tas, cik atsaucīgs ir kolektīvs. Pansionāta "Alūksne" darba kolektīvs vēlas strādāt.
Kādi ir nozīmīgākie darbi, ko esat paveikusi jaunajā amatā?
Ir sākts pie daudz kā strādāt, piemēram, pansionātā esam izveidojuši klientu padomi, lai viņiem būtu sava pārstāvniecība. Ar klientu padomes locekļiem pansionāta iemītniekiem ir labas attiecības, tā viņi veiksmīgāk var risināt sev aktuālus jautājumus. Reizi mēnesī klientu padomes locekļi tiekas ar direktoru un pārrunā aktualitātes. Reizēm viņi man kā vadītājai pasaka priekšā, kā labāk vajadzētu darīt. Pansionāta iemītniekiem ir daudz brīvā laika, tāpēc darbs klientu padomē viņiem ir arī iespēja to lietderīgi aizpildīt. Klientu padome ir izteikusi priekšlikumu veidot ārā atpūtas vietu. Pavasarī mums ir iecere, organizējot talkas, sakopt teritoriju pie dīķa un izveidot tur atpūtas vietu.
Esam ieviesuši jaunu tradīciju – mēneša jubilāru godināšanu. Pirmās svinības bija 31.janvārī un turpmāk tās svinēsim katru mēnesi gan klientiem, gan darbiniekiem. Tad godinām jubilārus, ir dziesmas un dejas, mielasts.
Ir veikti arī remontdarbi vannas istabā, ierīkojot dušas. Sanitāro mezglu sakārtošanu turpināsim arī šogad. Līdz šim pansionātā naktīs strādāja tikai viens nakts aprūpētājs. Sākot strādāt, tas mani ļoti uztrauca, jo – ja kas notiek, ko viens cilvēks var izdarīt? Tādēļ kopš janvāra strādā divi nakts aprūpētāji.
Kādas ir tuvākās nākotnes ieceres?
Mūsu lielā sāpe ir pansionāta ēkas jumts, ko nepieciešams mainīt. Kamēr tas nav izdarīts, nav nozīmes telpās veikt kosmētisko remontu. Viskritiskāk ir otrajā stāvā veļas noliktavā, kur griesti ir pat ieliekušies un visu laiku cauri sūcas mitrums.
Lai arī pansionāts ir rajona padomes iestāde, šī māja pieder Alūksnes pilsētas domei. Vietējā laikrakstā lasīju, ka domē izveidota jauna Nekustamo īpašumu nodaļa, tādēļ ceram, ka arī mūsu māju dome un jaunā nodaļa "ieraudzīs". Šis ir pirmais gads, kad pilsētas dome rajona padomei prasa maksāt nomas maksu par pansionāta ēku, kas ir apmēram 27 000 latu gadā. Tieši tik daudz līdzekļu mums būtu nepieciešams, lai ēkai uzliktu jaunu jumtu. Ir pieņemts, ka remontdarbus savā īpašumā veic īpašnieks, un Nekustamo īpašumu nodaļas uzdevums ir pilsētas infrastruktūras saglabāšana, sakārtošana. Tādēļ ceram, ka dome "ieraudzīs" pansionāta ēku, nomainīs jumtu un gādās arī par fasādes uzlabošanu. Pansionāta ēka ir arī Alūksnē, pie kuras pat saglabājies seno laiku bruģa klājums. Šī ēka ir labi redzama gan iebraucot Alūksnē, gan izbraucot no pilsētas.
Ko, jūsuprāt, vajadzētu darīt, lai pansionātos uzlabotu sadzīves apstākļus klientiem, darba apstākļus darbiniekiem?
Nekad nebūs tā, ka pansionātā cilvēks jutīsies kā mājās. Lai cik labi viņš šeit būtu aprūpēts, atrastos siltumā, būtu paēdis – tas nekad nebūs kā mājās, kā pie savas ģimenes un bērniem.
Manuprāt, dzīvē daudz ko nosaka savstarpējās attiecības un saskarsme. Diemžēl tagad mums dažādos cilvēka dzīves posmos pietrūkst savstarpējas cieņas. Un šeit daudz grēko valstsvīri, pieņemot likumus. Tagad tiek uzsvērtas cilvēka tiesības, bet pienākumus ne vienmēr prasa pildīt un ievērot. Tādēļ sākotnēji tas atsaucas uz mazu bērnu, jaunieti, pieaugušo un pēc tam arī uz pansionāta iemītnieku.
Starp mūsu pansionāta iemītniekiem nav tikai pensionāri, bet arī invalīdi. Diemžēl pie daudzām nelaimēm savulaik vainīgs ir bijis alkohols, kas izraisījis, piemēram, smagus apsaldējumus. To visu pārdomājot, ir cilvēcīgi sāpīgi.
Pansionātā ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi, tomēr ne vienmēr tie tiek ievēroti. Diemžēl pansionāta iemītniekiem ir "gādīgi" radinieki, draugi un paziņas, kas kā ciemakukuli nes alkoholu, lai gan to nedrīkst darīt. Bet, kad klients šo cienastu ir nolietojis, viņam pašam sākas veselības problēmas, ir strīdi un disciplīnas neievērošana. Tāpēc man ir cilvēcīgs lūgums – cilvēkiem, kas nāk pansionātā pie saviem radiem, draugiem, paziņām, nenest uz pansionātu alkoholu. Es kā direktore to kontrolēšu. Radinieki taču zina, kāds ir pansionātā ievietotā cilvēka veselības stāvoklis, tādēļ nevajadzētu darīt viņam sliktu. Ja viņiem veselība būtu laba, viņi neatrastos pansionātā.
Pansionātā nonāk cilvēki ar dažādiem likteņiem. Kā pansionāta darbiniekiem izdodas radīt viņiem mājas izjūtu?
Mēs cenšamies, cik varam. Pansionātā ir ļoti dažādi cilvēki: viens iedzīvojas ātri, otrs – ļoti lēnām, mokoties pārdzīvojumos, katram ir arī sava dzīves mēraukla. Daudz runājamies ar katru klientu, ejam pa istabiņām, rīkojam pasākumus, koncertus.
Vairāk nekā puse pansionāta iemītnieku ir no Alūksnes, daudz ir arī no Ziemeru un Alsviķu pagastiem. Ir pašvaldības, kas svētkos atceras sava pagasta iemītniekus, kas ir pie mums, un nāk viņus apsveikt. Esam pateicīgi šīm pašvaldībām, jo arī to darbinieki ar saviem apciemojumiem dara priecīgākus pansionāta iemītniekus.

Citu datumu laikraksti

 • Sodīs par likuma neievērošanu

  Kopš janvāra ir mainīta skaidrās naudas darījumu deklarēšan”Par nodokļiem un nodevām” ir veikti grozījumi.Kopš janvāra ir mainīta skaidrās naudas...

 • Uzstāsies klarnešu kvartets

  Sestdien, 17.februārī, Gaujienas tautas namā pulksten 15.00 būs klarnešu kvarteta “Quattro Differente” un skolēnu – jauniešu teātra studijas...

 • Ir reģistrēti 65 jauni uzņēmumi

  Pērn Latvijā pēdējo 11 gadu laikā reģistrēts visvairāk jaunu uzņēmumu.Pērn Latvijā pēdējo 11 gadu laikā reģistrēts visvairāk jaunu uzņēmumu. Arī...

 • Vajadzīga gudrība, pacietība un veiksme

  Apenietis Gvido Semjonovs ir mednieks un makšķernieks ceturtajā paaudzē. Gluži tāpat kā skolas gados pats gāja par dzinēju medībās līdzi tēvam, tā...

 • Piebarošana nav pabarošana

  Laiks auksts, un zeme sasalst arvien dziļāk, meža dzīvniekiem grūtāk sameklēt barību.Laiks auksts, un zeme sasalst arvien dziļāk, meža dzīvniekiem...

 • Ir izmaiņas likumā

  Kopš janvāra ir izmaiņas akcīzes nodokļa atmaksā lauksaimniecības produkcijas ražotājiem.Kopš janvāra ir izmaiņas akcīzes nodokļa atmaksā...

 • Kādam jābūt cilvēkam, lai viņu uzskatītu par personību?

  Aleksandra Gira, Malienas tautas nama vadītāja: Es uzskatu, ka ikviens cilvēks ir personība un katram ir īpašības, kas viņu padara neatkārtojamu...

 • Personība nav nolemtība

  Psiholoģe Daiga Sliņķe: To, kas vienu cilvēku dara atšķirīgu no otra, ļaudis centušies izprast jau sirmā senatnē.Psiholoģe Daiga Sliņķe: To, kas...

 • Katrs cilvēks ir personība

  Saskarsmes konsultante Anita Rošāne: Sadzīvē mēs dažkārt par “personībām” dēvējam tos cilvēkus, kuri apveltīti ar īpašām dotībām, kas kaut ko...