Jaunākais likumdošanā

Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā.

Grozījumi Tiesu izpildītāju likumā
Likums nosaka zvērināta tiesu izpildītāja pienākumu pēc izziņas iestāžu, kā arī tieslietu ministra un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes pieprasījuma izsniegt apliecinātus dokumentu norakstus no tiesu izpildītāju prakses vietas minēto institūciju kompetencē esošu mērķu sasniegšanai.
Likums arī paredz noteikt tieslietu ministra tiesības, nevis pienākumu, atstādinot zvērinātu tiesu izpildītāju vai izlemjot tā disciplinārlietu, prasīt Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomes atzinumu.
Likums nosaka, ka tieslietu ministra lēmuma par zvērinātu tiesu izpildītāju atstādināšanu vai atcelšanu pārsūdzība neaptur tā darbību. Likuma mērķis ir sakārtot likuma neskaidro redakciju, nosakot tieslietu ministra tiesības atstādināt tiesu izpildītāju no amata.
Grozījums likumā "Par nodokļiem un nodevām"
Likuma mērķis ir nodrošināt kārtību, lai Nodarbinātības valsts aģentūra varētu saņemt informāciju par komersantu - licencēto darbiekārtošanas pakalpojumu sniedzēju - norēķiniem ar budžetu un jautājumos par darba ņēmēju statusa iegūšanas vai zaudēšanas periodiem, savukārt Valsts darba inspekcija - saņemt informāciju par nodokļu maksātājiem un nodokļu maksājumiem, kas nepieciešami tās funkcijas un uzdevumu veikšanai.

Grozījumi Darba likumā
Likumprojekts izstrādāts, lai regulētu šādus jautājumus:
1) noteikumu par vienlīdzīgu tiesību un vienlīdzīgu attieksmi papildināšana, vēršot diskriminācijas aizliegumu darba tiesiskajās attiecībās;
2) diskriminējošā izņēmuma izslēgšana darbā pieņemšanas stadijā, kas veicināja vienādas attieksmes principa neievērošanu attiecībā uz darba iespējām grūtniecēm;
3) darba devēja pienākuma precizēšanā attiecībā uz darba intervijā sniedzamo informāciju par uzņēmumu;
4) deleģējama noteikšana Ministru kabinetam izdot noteikumus par profesiju klasifikatoru;
5) izņēmuma noteikšana termiņam, uz kādu jāslēdz darba līgums uz noteiktu laiku;
6) termina "algotie pagaidu darbi" precizēšana atbilstoši Bezdarbnieku un darba meklētāju atbalsta likumam;
7) darba kārtības noteikumu pieņemšanas kārtības precizēšana;
8) atvieglotas kārtības, kādā darba devējam jāziņo par plānoto darbinieku skaita samazināšanu, noteikšana.

Citu datumu laikraksti

 • Aicina Igaunijas Rūķu zeme

  Igaunijā, Monistes Rūķu zemē, sāk darboties rūķi. Šoziem notiek aktīva gatavošanās Rūķu olimpiskajām spēlēm, kas notiks decembrī. Alūksniešiem šogad...

 • Aicina iesaistīties konkursā

  Strauji tuvojas 20. novembris, kad beidzas pretendentu pieteikšana Kultūras ministrijas (KM) un interneta portāla “www.notikumi.lv” izsludinātajam...

 • Turpinās tūrisma konkurss

  Turpinot tūrisma konkursu skolēniem “Pilis, muižas un baznīcas Alūksnes rajonā”, šodien laikrakstā publicējam atbildes uz pirmās kārtas jautājumiem,...

 • Kopīgi tītais mīlestības kamoliņš

  Saulainā 12.oktobra pēcpusdienā ciemos pie Apes filiāles klientiem uz viņu tagadējo mītnes vietu Apes vidusskolas internāta ēkā kopā ar pansionāta...

 • Vienā naktī ierasto dzīvi izmainīja uguns

  Milija Laure ir starp sešpadsmit pansionāta klientēm, kuras ugunsgrēka naktī pārveda no Apes pansionāta uz Alūksni.Milija Laure ir starp sešpadsmit...

 • Piešķir līdzekļus

  Alūksnes pilsētas domes oktobra sēdē deputāti izskatīja jautājumus par finansējuma piešķiršanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.Alūksnes...

 • Vai atgriezušies Melderlaiki?

  “Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs, tas nenāks, ja ļaudis to nevedīs,” teica mūsu tautas dzejnieks Jānis Rainis."Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs,...

 • Ai dzīve, dzīve dzīvīte...

  Liktenis lēma, ka šīs mājas es redzēju vēl tad, kad tur dzīvoja saimnieki. Apkārt ēkai bija glīta sēta. No istabas uz aku veda taciņa.Liktenis lēma,...

 • Bez ticības labajam nevar doties uz priekšu

  Viktors Litaunieks, Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētājs (partija “Jaunais laiks”): “Latvijā ir piemērs, kad partija “Jaunais laiks” un partija...