Jaunākais likumdošanā

Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”.

Grozījumi likumā "Par valsts pensijām"
Galvenās izmaiņas, kas iestrādātas likumprojektā, ir šādas:
1) noteikts, ka apgādnieka zaudējuma pensijas lielums katram bērnam nedrīkst būt mazāks par 65 procentiem (29,25 lati) no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta;
2) mainīta pensiju pārrēķināšanas kārtība, nosakot, ka, sākot ar 2006.gada 1.janvāri, persona pensiju var pārrēķināt neatkarīgi no nostrādāto mēnešu skaita (šobrīd ne mazāk kā 12 mēneši), savukārt, sākot ar 2007.gada 1.janvāri, ja persona pēc pensijas piešķiršanas (pārrēķināšanas) strādājusi un uzkrājusi pensijas kapitālu, tad viņa pensiju var pārrēķināt reizi gadā neatkarīgi no nostrādāto mēnešu skaita, nevis reizi trijos gados.
Grozījumi Zemesgrāmatu likumā
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā" samazinās notariāli apliecināmo nostiprinājuma lūgumu skaitu, jo atsevišķos gadījumos nostiprinājuma lūdzēja paraksta apliecināšanu veiks zemesgrāmatu nodaļu darbinieki.
Likumprojekts nosaka, ka privātpersonu parakstiem notāra vai pagasttiesas apliecinājums nav nepieciešams gadījumos, ja lūgums pamatots uz vienu šādu lūdzēja lietā taisītu vai izdotu dokumentu:
1) tiesas nolēmumu;
2) notariālā akta kārtībā slēgtu darījumu;
3) administratīvo aktu par īpašuma tiesību atjaunošanu;
4) līgumu par īpašuma tiesību iegūšanu uz nekustamu īpašumu valsts vai pašvaldības īpašuma privatizācijas rezultātā.
Prognozējams, ka gada laikā notariālā forma nebūs nepieciešama 112 000 nostiprinājuma lūgumiem. Turklāt likumprojektā paredzēts, ka turpmāk hipotēkas nostiprināšanai nevajadzēs kreditora piekrišanu, tā kopumā samazinot aizņēmējam kredīta noformēšanai paredzētos maksājumus. Gadā 60 000 šādu gadījumu.

Citu datumu laikraksti

 • Kopīgi tītais mīlestības kamoliņš

  Saulainā 12.oktobra pēcpusdienā ciemos pie Apes filiāles klientiem uz viņu tagadējo mītnes vietu Apes vidusskolas internāta ēkā kopā ar pansionāta...

 • Vienā naktī ierasto dzīvi izmainīja uguns

  Milija Laure ir starp sešpadsmit pansionāta klientēm, kuras ugunsgrēka naktī pārveda no Apes pansionāta uz Alūksni.Milija Laure ir starp sešpadsmit...

 • Piešķir līdzekļus

  Alūksnes pilsētas domes oktobra sēdē deputāti izskatīja jautājumus par finansējuma piešķiršanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.Alūksnes...

 • Vai atgriezušies Melderlaiki?

  “Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs, tas nenāks, ja ļaudis to nevedīs,” teica mūsu tautas dzejnieks Jānis Rainis."Tas jaunais laiks, kas šalkās trīs,...

 • Ai dzīve, dzīve dzīvīte...

  Liktenis lēma, ka šīs mājas es redzēju vēl tad, kad tur dzīvoja saimnieki. Apkārt ēkai bija glīta sēta. No istabas uz aku veda taciņa.Liktenis lēma,...

 • Bez ticības labajam nevar doties uz priekšu

  Viktors Litaunieks, Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētājs (partija “Jaunais laiks”): “Latvijā ir piemērs, kad partija “Jaunais laiks” un partija...

 • Četrdesmit gados jūtas kā īsta sieviete

  Varu iedomāties, ar kādu mīļumu apeniete Līvija Sekača vada stundas skolā, kā viņa skolēniem stāsta par pasauli, ko katrs mēģinām skatīt ar citādākām...

 • Modernizē bērnu literatūras nodaļu

  Lai uzlabotu informācijas ieguves iespējas bērniem, Alūksnes pilsētas bibliotēka sadarbībā ar Alūksnes sākumskolas un vidusskolas bibliotēku īstenoja...

 • Pagasta centrā atjaunos apgaismojumu

  Malienas pagasta padomes sēdē deputāti apstiprināja pagasta teritoriālo plānojumu kā saistošos noteikumus.Malienas pagasta padomes sēdē deputāti...