Jauni pabalsti tiem, kas adoptē bērnus

25.februārī stājās spēkā grozījumi likumā “Par materniātes un slimības apdrošināšanu”.

25.februārī stājās spēkā grozījumi likumā "Par materniātes un slimības apdrošināšanu". No šī likuma ir izslēgts 7. pants, kurš līdz šim paredzēja vienam no ģimenes locekļiem bērna (bērnu) adopcijas gadījumā piešķirt maternitātes pabalstu par 56 kalendārajām dienām, sākot no bērna (bērnu) adopcijas dienas.
Tas nozīmē, ka turpmāk bērna adopcijas gadījumā vairs netiks piešķirts maternitātes pabalsts. Bērna adopcijas gadījumā turpmāk tiks piešķirti divi jauni pabalsti - bērna aprūpes pabalsts un bērna adopcijas pabalsts. Tādēļ "Valsts sociālo pabalstu likums" papildināts ar diviem jauniem pantiem, kas nosaka abu jauno pabalstu saņemšanas tiesības.
Bērna aprūpes pabalstu piešķirs adoptētājam, kura aprūpē un uzraudzībā pirms adopcijas apstiprināšanas tiesā ar bāriņtiesas (pagasttiesas) lēmumu nodots adoptējamais bērns, ja adoptētājs saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu" nav uzskatāms par darba ņēmēju vai pašnodarbināto, vai ir nodarbināts un atrodas ar bērna aprūpi saistītā atvaļinājumā, vai arī atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai strādā nepilnu darba laiku. Bērna aprūpes pabalsts nav atkarīgs no bērnu skaita.
Bērna adopcijas pabalstu piešķirs adoptētājam pēc tam, kad būs stājies spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu. Bērna adopcijas pabalstu izmaksās par katru adoptēto bērnu, kurš atradies ārpusģimenes aprūpē, tādā apmērā, kāds bija noteikts dienā, kad stājās spēkā tiesas spriedums par adopcijas apstiprināšanu. Abus pabalstus turpmāk piešķirs un izmaksās Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariāts. Pārējo valsts sociālo pabalstu piešķiršana un izmaksa arī turpmāk paliks (VSAA) pārziņā.
Neskaidrību gadījumos vērsties VSSA Alūksnes nodaļā Alūksnē, Baložu bulvārī 3, vai zvanīt pa telefonu 4307044.

Citu datumu laikraksti

 • Rīko Cepuru balli

  Veclaicenes pamatskolas skolēni un skolotāji šonedēļ rīkoja Cepuru balli “Kā tik visa tai cepurē nav”.Veclaicenes pamatskolas skolēni un skolotāji...

 • Noslēdzies rajona padomes rīkotais konkurss

  Ir apstiprināti Alūksnes rajona padomes pašvaldību kultūras projektu konkursa rezultāti, sadalot rajona padomes līdzfinansējumu 2000 latu apmērā.Ir...

 • Atzīmē desmit gadu jubileju

  Šodien Kolberģa tautas namā notiks vidējās paaudzes deju kopas “Kolberģis” desmit gadu jubilejas koncerts.Šodien Kolberģa tautas namā notiks vidējās...

 • Runās par veselību

  Alūksnes pilsētas pensionāru padomes sēde notiks 2.martā pulksten 11.00 Alūksnes Sociālās palīdzības centrā.Alūksnes pilsētas pensionāru padomes sēde...

 • Vieglatlēti kopvērtējumā izcīna 3.vietu

  Latvijas jaunieši, starp kuriem bija arī Alūksnes vieglatlēti, Baltijas valstu komandu sacensībās vieglatlētikā jauniešiem un pieaugušajiem...

 • Interese par Eiropas Savienību palielinās

  Eiropas Savienības informācijas centra darbinieks Rinalds Konovaļenko otrdien apmeklēja Alūksnes pilsētas bibliotēku, kur atrodas ES informācijas...

 • Premjera kandidāts ir, bet kārtības nav

  Pateicoties mūsu prezidentei Vairai Vīķei - Freibergai, šobrīd ir zināms potenciālā premjera Induļa Emša vārds. Jāpateicas Satversmei, kas prezidenta...

 • Iepazīsti Alūksnes rajonu!

  Šodien publicējam konkursa “Iepazīsti Alūksnes rajonu!” 6.kārtas jautājumus, ko sagatavojis Jaunannas pagasta tūrisma informācijas punkts. “Konkursa...

 • Biatlona distancē uzvar alūksnietis

  Divas dienas Alūksnē “Mežinieku” sporta bāzē meža darbinieki sacentās meža biatlonā. No 86 dalībniekiem distanci pabeidza 81.Divas dienas Alūksnē...