Jaunieši vasarā vēlas nopelnīt

Vasara ir laiks, kad lielākajai daļai skolēnu ir brīvība un atpūta, ko katrs bauda pēc saviem ieskatiem. Bet ir arī jaunieši, kuri izrāda interesi par darbu vasarā – tā ir lieliska iespēja nopelnīt un izbaudīt algota darba vidi. Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) jau tradicionāli rīko nodarbinātības pasākumus vasaras brīvlaikā, kuru mērķgrupa ir skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem.
Dotācija darba devējam skolēna mēneša darba algai ir 50 procenti no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Cik liela aktivitāte ir Alūksnes un Apes novados, to laikraksts “Alūksnes Ziņas” jautāja gan darba devējiem, gan pašiem skolēniem.

Skolēniem ir atbildības sajūta
NVA Alūksnes filiāles nodarbinātības organizatore Anita Muratova informē, ka Alūksnes un Apes novados šogad vasaras mēnešos tiek nodarbināti 62 skolēni. Salīdzinot ar 2017.gadu, tas esot par 2 darba vietām vairāk. Atsauksmes gan no darba devējiem, gan jauniešiem ir pozitīvas. Daudzi šo iespēju gribētu izmantot arī nākamajā vasarā.
Jaunalūksnes pagasta pārvaldē kāda skolniece strādāja mēnesi – viņas pienākumos bija dažādi āra darbi, piemēram, ravēšana. Otrs jaunietis strādās divus mēnešus. Jaunalūksnieši pirmo reizi piedalās skolēnu nodarbināšanas veicināšanā un nākamajā gadā noteikti izmantos atkal šādu iespēju.
Apes novadā katrs skolēns strādā vienu mēnesi. “Jūlijā Teritorijas attīstības nodaļā ir viens palīgstrādnieks, augustā būs vēl viens. Gaujienas un Apes infocentros ir tūrisma darba organizatori, augustā tāds būs arī Trapenē. Apes tautas namā augustā būs viens palīgstrādnieks,” informē Apes novada domes personāla un sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Ērmane. Viņa atzīst, ka atsauksmes par skolēnu darbu ir labas. “Jaunieši labprāt nāk un strādā ar prieku. Patīkami, ka skolēni ir ar lielu atbildības sajūtu. Ja pašvaldībai būs attiecīgie resursi, tad noteikti izmantosim šādu iespēju arī nākamajā gadā,” saka I.Ērmane.
SIA “Maxima Latvija” šogad vasaras darbā visā Latvijā pieteikušies 283 skolēni, no kuriem 4 - Alūksnē. “Jaunieši pilda jaunākā pārdevēja palīga pienākumus. Uzņēmums vienmēr ir bijis atvērts skolēniem un studentiem, piedāvājot gan darbu vasarā, gan arī prakses vietas. Šāda prakse ir abpusēji izdevīga gan jauniešiem, iegūstot tik ļoti nepieciešamo darba pieredzi, gan arī uzņēmumam, palīdzot veikaliem noslogotajā vasaras sezonā. Piedāvātās vakances vietas tiek aizpildītas ātri,” informē SIA „Maxima Latvija” komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule.

Jaunieši – lieli palīgi
skolotājām
Skolēniem ir iespēja palīdzēt arī izglītības iestādēs. Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē  “Sprīdītis” NVA organizētajā skolēnu nodarbināšanas pasākumā piedalījusies jau iepriekš. “Mums ir ļoti laba sadarbība ar A.Muratovu, kura profesionāli un precīzi palīdz visu organizēt. Ņemot vērā pieteikto bērnu skaitu vasaras apmeklējumam, plānoto grupu skaitu, darbinieku atvaļinājuma grafiku, kā arī iestādes finanšu resursus, pieteicām 9 darba vietas skolotāju palīgam un 1 darba vietu sētniekam,” stāsta bērnudārza “Sprīdītis” vadītāja Modrīte Voska un piebilst, ka katrs skolēns strādā vienu mēnesi. Visi jaunieši, kuri izrādīja interesi par darba iespēju izglītības iestādē, tikuši nodrošināti ar darba vietu. “Ar vairākiem skolēniem bijām tikušies kādā interešu izglītības programmā, iestādes pasākumā vai Ēnu dienā. Svarīgi, lai jaunietis pats atnāk uz iestādi, pats izrāda vēlmi strādāt, nevis to vēlas vecāki,” atzīst M.Voska.
Jaunieši, veicot darba pienākumus, esot atbildīgi, precīzi ievērojot noteikto darba laiku un esot lieli palīgi gan skolotājām, gan skolotāju palīgiem. “Priecē tas, ka ir ļoti pozitīva sadarbība ar bērniem, jo lielākā dienas daļa tomēr ir rotaļas un spēles. Kā veiksmīgu un ļoti emocionālu notikumu gribu atzīmēt saulgriežu svinēšanu izglītības iestādē, kur kopā ar mūzikas skolotāju aktivitātēs iesaistījās jūnijā strādājošie skolēni,” atceras M.Voska.

Skolēni vairāk izprot muzeja nozīmi
Alūksnes muzejā klientu apkalpošanas speciālista amatā vasarā strādā 3 skolēni. Viņu pienākumi ir dažādi, piemēram, piedalīties ekspozīciju iekārtošanas darbos, muzeja pasākumu organizēšanā, vest ekskursijās ar velorikšu pa Alūksnes muižas parku un iepazīstināt apmeklētājus ar Jaunās pils un muižas parka vēsturi. “Jaunieši arvien vairāk meklē darba iespējas vasarā, jo viņu vajadzības pieaug, arī vēlme justies pieaugušam ir būtiska. Bija skolēni, kuri ļoti savlaicīgi interesējās par iespēju strādāt Alūksnes muzejā,” stāsta Alūksnes muzeja direktore Diāna Pelaka.
Viņa saka, ka otro gadu darbā pieņem puišus, jo veikt ekskursijas ar velorikšu ir fiziski grūti. “Diemžēl ir tā, ka mēneša laikā jaunietis tikai sāk iestrādāties, bet jau jāiet prom. Šogad būs skolēns, kurš strādāja jau pagājušajā gadā, - viņš jau atnāks zinošs. Bet mūsdienu jaunieši ir ļoti apķērīgi, spēj ātri reaģēt, pielāgoties, ieklausīties un pieņemt tās zināšanas, ko viņiem varam dot,” atzīst D.Pelaka un piebilst, ka tas viss noteikti noderēs arī turpmākajā dzīvē. Svarīgi, ka jauniešiem šāda pieredze palīdz attīstīties. “Viņi pilnībā pārvēršas – labāk komunicē ar cilvēkiem, pārvar valodas barjeras, sāk interesēties par vēsturi, mākslu un izprast muzeja nozīmi un misiju,” secina Alūksnes muzeja direktore.
— Laura Felša

* Materiāls sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Rihards Niks Raudiņš, motorlaivas vadītājs
“Man bija svarīgi iegūt jaunas iemaņas un darba pieredzi - šī joma mani piesaista, strādāšu Alūksnes Pilssalā visu vasaru. Man patīk atrasties dabā, svaigā gaisā – iepriekš esmu strādājis arī arheoloğiskajos izrakumos. Izvēlējos darbu, jo uzskatu, ka, visu vasaru atpūšoties, laiks tiek veltīgi izniekots. Iesaku arī citiem skolēniem izmantot šādu izdevību.”

Nastja Zotova, bārmene-viesmīle kafejnīcā “Pie Martas”
“Strādāšu visus trīs vasaras mēnešus, tā darīju arī pagājušajā gadā. Tā kā pieredze un labs kontakts ar saimniekiem saglabājās, tad nekādu grūtību atgriezties šajā kafejnīcā nebija. Strādāju jau četrus gadus - kopš piecpadsmit gadu vecuma. Man patīk, ka varu būt neatkarīga no vecākiem, šovasar tas ir vēl svarīgāk, jo septembrī sāksies pirmais gads augstskolā, kad nauda būs vēl vairāk nepieciešama. Esmu cilvēks, kurš nevar nosēdēt uz vietas, tāpēc esmu priecīga, ka man ir iespēja strādāt.”

Sintija Dzilna, veikala “Maxima” darbiniece
“Divas iepriekšējās vasaras jau strādāju šajā veikalā. Šogad esmu pilngadīga un pieteicos darbā, tagad esmu kasiere. Šovasar būšu darbā visus trīs mēnešus – gribu gūt nopietnāku pieredzi un vairāk nopelnīt. Tā ir citādāka dzīve, kad pašai no rītiem jāceļas, jāuzņemas lielāka atbildība ikdienā. Tagad vairāk piedomāju pie pirkumiem, jo naudu pelnu pati. Iespējams, ka skolas laikā te strādāšu sestdienās un svētdienās, jo man te patīk un kolektīvs ir jauks un draudzīgs.”

Santa Brice, auklītes palīgs bērnudārzā
“Sprīdītis”
“Es vienkārši ļoti vēlējos algotu darbu, un sākumā man nebija svarīgi, kur tas būs. Uzzināju, ka ir iespēja strādāt bērnudārzā. Man ļoti patīk bērni, tāpēc sapratu, ka šī vieta būs piemērota. Šī nav mana pirmā darba pieredze - pagājušajā vasarā strādāju arheoloģiskajos izrakumos Tempļakalnā. Man patīk vasara – ir gan atpūta, gan darbs, gan ceļojumi. Noteikti iesaku visiem jauniešiem pamēģināt strādāt vismaz vienu mēnesi. Vajadzīgs gan darbs, gan atpūta - lai viss būtu līdzsvarā. Tā ir iespēja gūt darba pieredzi un pilnveidot savas zināšanas.”
Darba devēji un piedāvātās profesijas, kurās skolēniem ir iespēja šovasar strādāt:
SIA “Benevilla” - 1 viesnīcas administrators,
ZS “Sauleskalns” - 2 palīgstrādnieki,
Alūksnes muzejā – 3 klientu apkalpošanas speciālisti,
PII “Sprīdītis” - 1 sētnieks un 9 skolotāja palīgi,
Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā – 3 jaunatnes darbinieki,
ZS “Kadiķi M.A.” - 6 lauksaimniecības palīgstrādnieki,
Alūksnes novada pašvaldībā – 2 sporta spēļu vadītāji un 10 palīgstrādnieki,
AVP “Jaunozoli” - 5 virtuves darbinieki,
SIA “Unti” - 2 virtuves darbinieki,
SIA “Lauku apgāds un meliorācija” - 6 pārdevēja palīgi,
SIA “ZIDF” - 2 viesmīļi,
Jaunalūksnes pagasta pārvaldē – 2 sezonas strādnieki,
Apes novada domē – 3 palīgstrādnieki un 3 tūrisma organizatori.

Citu datumu laikraksti