Jauniešus neapmierina konkursa vērtējums

Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunieši, kas piedalījās Vidzemes Attīstības aģentūras rīkotajā konkursā “Uzņēmējdarbība Vidzemes plānošanas reģionā un attīstības perspektīvas”, atsūtīja redakcijai vēstuli.

Alūksnes Valsts ģimnāzijas jaunieši, kas piedalījās Vidzemes Attīstības aģentūras (VAA) rīkotajā konkursā "Uzņēmējdarbība Vidzemes plānošanas reģionā un attīstības perspektīvas", atsūtīja redakcijai vēstuli. Tajā izteikta neapmierinātība ar konkursa otrās kārtas norisi un vērtēšanu Valmierā.
"Pirms konkursa uz visām Vidzemes plānošanas reģiona skolām bija izsūtīti nolikumi, kuri bija skatāmi arī Vidzemes Attīstības aģentūras mājas lapā internetā. Taču konkursa otrā posma norises laikā žūrijas komisija nenoskaidrotu iemeslu dēļ mainīja vērtēšanas sistēmu, neļaujot objektīvi spriest par katras komandas iegūto punktu skaitu," vēstulē atzīst ģimnāziste Baiba Kuka.
Gribēja kā labāk, bet...
Vidzemes Attīstības aģentūras Ekonomiskās attīstības veicināšanas un mārketinga nodaļas vadītājs Arvīds Lukjanovs skaidro, ka vērtēšanas kritēriji būtiski nemainījās.
"Konkursa nolikumā nebija sīki atrunāts vērtēšanas mehānisms. Tajā minēts, ka pirmās kārtas uzvarētāju nosaka pēc iegūto punktu skaita. Otrajā kārtā arī bija paredzēts mājas darbu vērtēt no viena līdz 30 punktiem. Līdz desmit punktiem varētu saņemt par tēmas un idejas aktualitāti, atraktivitāti, noformējumu, pareizi atbildētu jautājumu un spēli. Protams, varēja likt punktus un tos summēt. Bet komandu uzdevumi bija dažādu grūtības pakāpju, tāpēc par katru jautājumu noteica vietas un rēķināja vidējo. Tā bija godīgāk pret visām komandām," atzīst A.Lukjanovs.
Desmit vai trīsdesmit minūtes?
Alūksnes ģimnāzijas un Gaujienas vidusskolas kopējās komandas dalībnieki uzsver - A.Lukjanovs norādījis, ka prezentācija vērtēta pēc tā, cik plaši tajā stāstīts par plānošanas reģionu. Valkas komanda uzvarēja godam - uzstāšanās bija pārdomāta un iekļāvās paredzētajā laikā. Tā saņēma ceļojošo balvu - Gudrības pūci. Otrās vietas ieguvēja - Cēsu rajona komanda prezentēja tikai savu pilsētu un rajonu.
"Bet alūksnieši darīja tāpat! Man grūti atbildēt, jo vērtēja komisija, ne tikai es viens. Tās locekļu viedokļi bija saskaņoti, tāpēc bažām par neobjektīvu vērtējumu nav vietas," atzīst A.Lukjanovs. Viņš pieļauj, ka nākamgad alūksnieši var uzvarēt. Bet šoreiz noteicošā bijusi atraktivitāte mājas uzdevuma prezentācijā. Tās cēsiniekiem bijis vairāk.
Alūksnes komandas konsultante skolotāja Inguna Vilemsone iebilst, ka komandas prezentācija bija paredzēta ne ilgāk par desmit minūtēm. Cēsu un Valmieras komandas trīskārt pārsniedza šo laiku! Protams, tad var vairāk izstāstīt.
Iesaka rīkot pārdomāti
"Uzņēmējdarbības konkursam ir jābūt labi organizētam, lai skolēni mācītos vadīt šādus pasākumus. Tāpat ir jābūt korektiem balvu fonda izlietojumā. Skolēni internetā redz šo summu - 2000 latus - un nesaprot, kur tie palikuši," uzskata I.Vilemsone.
A.Lukjanovs norāda, ka rajonu kārtā balvu finansējums ietilpst šajos 2000 latos. Tās bija pietiekami vērtīgas, tāpēc finālā cīnījās tikai par trim pirmajām vietām. Jā, rajonos uzvarētāju komandu dalībnieki saņēma dāvanu kartes desmit latu vērtībā. Bet bija paredzētas arī vērtīgas grāmatas un ekskursija. Daudzi cerēja, ka visu dienu neēdušajiem jauniešiem beigās dalīs tortes, bet arī tās tika uzvarētājiem. "Konkursā piedalās, ja ir motivācija. Gatavošanās ir papildu slodze skolotājiem un skolēniem, kā arī laika patēriņš. Vajag ieinteresēt, lai skolēni pētītu un izstrādātu projektus uzņēmējdarbībai," secina skolotāja.
Iespējas sola jauns konkurss
Konkurss par uzņēmējdarbību būs arī nākamgad. "Tas bija pirmais konkurss, tāpēc droši vien "kucēni ir jāslīcina"." Tajā piedalīsies arī Alūksnes Valsts ģimnāzijas un Gaujienas vidusskolas jaunieši. Viņi cer, ka konkurss būs organizēts pārdomāti. "Jaunieši konkursā gūst nenovērtējamu pieredzi uzņēmējdarbībā. Bet nevajadzētu likt domāt arī par negodīgu vai nekompetentu organizatoru rīcību," vēlas B.Kuka. Viņa uzskata, ka vislielāko darbu tā norisē ir ieguldījuši skolotāji, kas gatavoja komandas. Organizatori viņiem par to neteica paldies un arī jauniešiem nedeva šādu iespēju.

Citu datumu laikraksti

  • Rīkos filozofisku diskusiju

    Bejas interešu klubiņa “Pīlādzis” dalībnieces 22.janvārī pulksten 12.00 filozofiskā diskusijā dalīsies pārdomās par tēmu “Logs”.Bejas interešu...

  • Rosinās pārcelt darbdienas

    Lai efektīvāk izmantotu darba laiku, šodien valdība lems par vairāku 2004.gada darbdienu pārcelšanu.Lai efektīvāk izmantotu darba laiku, šodien...

  • Vēlas zināt iedzīvotāju viedokli

    Ministru kabineta komitejas sēdē apstiprināts Ekonomikas ministrijas projekts “Latvijas rūpniecības attīstības pamatnostādnes”.Ministru kabineta...