Jaunizveidotā biedrība cīnīsies par vienmērīgu reģionu attīstību

Šonedēļ Vidzemes, Latgales un Kurzemes pašvaldību vadītāji Valkā nodibināja Lauku un reģionu attīstības biedrību jeb ātrās reaģēšanas sadarbības vienību, lai sekmētu vienmērīgu Latvijas reģionu attīstību.

Šonedēļ Vidzemes, Latgales un Kurzemes pašvaldību vadītāji Valkā nodibināja Lauku un reģionu attīstības biedrību jeb ātrās reaģēšanas sadarbības vienību, lai sekmētu vienmērīgu Latvijas reģionu attīstību.
Starp biedrības dibinātājiem ir arī Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētājs Guntārs Bērziņš. Viņš uzsver - biedrība dibināta, lai investīcijas un labākie projekti netiktu īstenoti tikai Rīgā vai citās Latvijas lielākajās pilsētās, bet arī citviet. "Bieži vien ir tā, ka arī kredītresursi 80 procentos gadījumu tiek lielajām pilsētām, bet pārējām - tikai atlikušie 20 procenti vai arī tik daudz, cik tās spēj izlūgties. Biedrība būs organizēts spēks, kas cīnīsies par savām tiesībām uz vienlīdzību starp pašvaldībām, kur vien tas iespējams," saka G.Bērziņš.
Viņš norāda, ka biedrības galvenie mērķi būs pievienotās vērtības nodokļa apkurei piemērošanas atlikšana, reģionu attīstības aģentūru reorganizācija, dalība vai iesaistīšanās Eiropas Savienības (ES) struktūrlīdzekļu sadales uzraudzīšanā, valsts un pašvaldību iepirkumu procedūras vienkāršošana, atkritumu saimniecības regulēšana, iesaistīšanās jaunā ES struktūrfondu programmēšanas perioda sagatavošanā, pieredzes apmaiņa projektu izstrādē starp biedrības biedriem. Plānots arī aktivizēt starptautisku sadarbību, meklējot partnerus Briselē un sazinoties ar Eiropas Parlamentā ievēlētajiem Latvijas deputātiem un ārvalstu vēstniecībām Latvijā.
Par biedrības priekšsēdētāju ievēlēja tās dibināšanas iniciatoru - Valkas domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli. Valdē ievēlēja Kuldīgas domes priekšsēdētāju Edgaru Zalānu un Preiļu novada domes priekšsēdētāju Jāni Eglīti. Revīzijas komisijā - Gulbenes pilsētas domes un rajona padomes priekšsēdētāju Nikolaju Stepanovu.
Biedrības dibinātāji ir Alūksnes, Preiļu, Kuldīgas, Gulbenes, Valkas, Talsu, Limbažu, Valmieras un Smiltenes pilsētas domes priekšsēdētāji, Kokneses, Lejasciema un Ērgļu pagasta padomes priekšsēdētāji, Madonas domes izpilddirektors un Cēsu domes priekšsēdētāja vietnieks. Biedri organizācijā iesaistās kā privātpersonas, tādēļ, lemjot par biedrībā virzāmiem jautājumiem, nevajadzēs domju lēmumus. Biedra nauda tajā būs vismaz 50 lati gadā no katra biedra.
Nākamā jaunās biedrības valdes tikšanās reize būs nākamnedēļ Rīgā.

Citu datumu laikraksti