Jaunlaicenē vēlas attīstīt saimniecisko darbību

Jaunlaicenē likvidētās skolas ēkā šobrīd atrodas pirmsskolas izglītības grupa, kas ir filiāle Ziemeru pamatskolai. Pašvaldībā šoruden vērsusies SIA “Oluksnītis” ar iesniegumu, kas vēlas daļu skolas ēkas telpu nomāt arī uzņēmējdarbības vajadzībām.
Ziemeru, Jaunlaicenes un Veclaicenes pagastu pārvalžu vadītāja Iveta Vārtukapteine norāda – no SIA “Oluksnītis” iesniegums Jaunlaicenes pagasta pārvaldē saņemts šoruden, kurā minēta vēlme nomāt telpas kādreizējā Jaunlaicenes skolas ēkā.

Ir atsevišķas ieejas
“Jaunlaicenes pagasta pārvalde pasūtīja vērtējumu šīm telpām, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem veica nomas maksas aprēķinu un iesniedza jautājumu izskatīšanai Alūksnes novada pašvaldībā. Uzņēmums vēlas nomāt telpu daļu, kur atradās skolas virtuve. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem telpas, kurās atrodas pirmsskolas grupa, un telpas, kuras iznomās uzņēmumam, nedrīkst savstarpēji pārklāties vai būt pieejamas trešajām personām. Tas šajā gadījumā arī nenotiks, jo pirmsskolas grupai ir sava ieeja, virtuves daļai – sava. Ēku jau ir apsekojusi gan Veselības inspekcija, gan Pārtikas un veterinārais dienests, kas atzinuši: tā kā ir atsevišķas ieejas, tad iznomāt telpas uzņēmējam drīkstam,” stāsta I.Vārtukapteine.
SIA “Oluksnītis” tiks iznomāti 92,9 kvadrātmetri, kas sastāv no 11 dažādām telpām. Telpu nosacītā nomas maksa mēnesī noteikta 0,76 eiro par kvadrātmetru. Nomas maksā neietilpst maksa par siltumenerģijas piegādi, elektroenerģijas izmantošanu, ūdeni un kanalizāciju, atkritumu izvešanu. Telpu izmantošanas mērķis ir saimnieciskā darbība, nomas termiņš – līdz 12 gadiem.

Ar jaunu skatījumu
I.Vārtukapteine uzsver, ka gan pagasta pārvalde, gan novada pašvaldība priecājas par uzņēmēju interesi par telpu nomu. “SIA “Oluksnītis” ir nesen dibināts uzņēmums ar jaunu skatījumu uz kulinārijas pārstrādi,” saka pagasta pārvaldes vadītāja.
SIA “Oluksnītis” pārstāvis šobrīd “Alūksnes Ziņām” vēl nevēlējās sīkāk atklāt savas ieceres, norādot, ka to varēs vēlāk, kad būs nokārtotas juridiskās formalitātes saistībā ar telpu nomu.
Datubāzē “Lursoft” pieejamā informācija liecina, ka SIA “Oluksnītis” ir jauns uzņēmums – Komercreģistrā reģistrēts šā gada oktobrī, kā juridiskā adrese norādīti Ādaži.
Jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lazdiņas” Jaunlaicenē daļas iznomāšanu skatīja Alūksnes novada domē gan tautsaimniecības, gan finanšu komitejas sēdēs. Savukārt vakar Alūksnes novada domes sēdē apstiprināja telpu iznomāšanu. Tagad Jaunlaicenes pagasta pārvalde sludinās nomas tiesību izsoli.

Līga Vīksna

Citu datumu laikraksti

 • Svinēsim Latvijas simtgadi!

  Svinēsim Latvijas simtgadi!

  Latvijas simtajā gadadienā nedēļas nogalē Alūksnes un Apes novados notiks daudzveidīgi pasākumi, kuros aicināts piedalīties ikviens novada...

 • Vienmēr goda vietā – Alūksnē cepta maizīte 2

  Vienmēr goda vietā – Alūksnē cepta maizīte

  Šis gads mūsu tautai un valstij ir īpaši nozīmīgs – Latvijas simtā dzimšanas diena ir tepat aiz durvīm. Lai kādi laiki un vara piedzīvota, latvietis...

 • Ar ļoti strauju uzrāvienu

  Ar ļoti strauju uzrāvienu

  Pirms pusotra gada Jaunlaicenē atklāja SIA “Cewood” cementētu koka ēveļskaidu plātņu ražotni – modernu Eiropas līmeņa uzņēmumu. Valsts simtgades...

 • Lāčplēša dienas svinības Alūksnē

  Lāčplēša dienas svinības Alūksnē

  Svinot Lāčplēša dienu 11. novembrī, Alūksnes novada iedzīvotāji tiek aicināti pulcēties svinību pasākumos Alūksnes pilsētā. Turklāt šogad vakara...

 • Lāčplēša dienai

  Tu, Lāčplēsi, kas Latviju uz pleciem nesis,Tu varonis priekš mūsu zemes, tautas vienmēr būsi, esi.Pār Latvijas ārēm iet Lāčplēša gars -Drošs,...

 • Darīt darbu tā, lai pašam nebūtu kauns 2

  Darīt darbu tā, lai pašam nebūtu kauns  1

  (Turpinās no 1.lpp.)Tuvojoties Lāčplēša dienai, gribas izcelt kādu mūsu alūksnieti, kurš pelnījis Lāčplēša tēla statusu. Un kura gan cita profesija,...