Jautājumi par neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu Alūksnes novadā

Ar 1.augustu Alūksnes novadā, tāpat kā kaimiņu novados Smiltenē un Balvos, nakts stundās dežurē pa vienai neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādei. No uzņēmējdarbības ekonomijas viedokļa mēnesī tiek ieekonomēti apmēram 4000 eiro. Ieguvums ir apsveicams, ja vēl sarēķina, kāds tas ir desmit gadu periodā. Bet Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam (NMPD) vajadzētu būt noteiktiem citiem darbības mērķiem – medicīniskiem mērķiem, neaizmirstot nesaimnieciskuma izskaušanu:
1. maksimāli ātra pacienta stāvokļa stabilizēšana;
2. kritiska pacienta veselības stāvokļa novēršana;
3. nogādāšana ārstniecības iestādē;
4. pacientu transportēšana uz lielajiem medicīnas centriem speciālas medicīniskās palīdzības sniegšanai.

Visi - gan pacienti, gan mediķi (par NMPD vadību nav informācijas) - zina, ka būtiski ir sniegt pacientam medicīnisko palīdzību pēc iespējas īsākā laikā (traumas ar asiņošanu, dzīvībai svarīgu funkciju apstāšanās un tamlīdzīgi, tāpēc laika nosacījumi ir iekļauti arī NMP organizēšanai saistošajos Ministru kabineta noteikumos.

Pie pacienta - ne ilgāk kā
15 minūtēs
MK noteikumi nr. 1529 par veselības aprūpes organizēšanu un finansēšanu nosaka, ka, plānojot NMP brigāžu skaitu, ir jāņem vērā nobraucamais attālums, ceļa stāvoklis un nokļūšana pie pacienta 15 minūtēs pilsētā un 25 minūtēs ārpus novada. Aprunājoties ar ātrās palīdzības mediķiem, noskaidrojās, ka viņiem no bāzes jāizbrauc 2 minūšu laikā un pie pacienta jānokļūst jau norādītajās 15 vai 25 minūtēs. Laiks, kamēr mediķis nokļūst pie pacienta:
1. Saruna ar operatoru, noskaidrojot, kas noticis un uz kurieni ir jābrauc (adrešu noskaidrošana ar centralizēto Vadības centru operatoru ir atsevišķs stāsts), sevišķi, ja mediķa izsaucējs ir stresā - 2-5 minūtes,
2. NMP brigādes izbraukšana - 2 minūtes,
3. Brauciens no Alūksnes līdz attālākajiem novada punktiem (līdz 50 km) - līdz 40 minūtēm.
NMP brigādei ir būtiski ierasties laikus nelaimes gadījuma vietā traumu gadījumā, ja iestājusies nesamaņa. Ja apstājas elpošana vai sirdsdarbība, tā jācenšas uzturēt pie pacienta klātesošajām personām, līdz ierodas NMP brigāde.
Rīgā, kur dienā ir sastrēgumi, bet naktī ir brīvi, plaši apgaismoti un asfaltēti ceļi, aizbraukt no Gaiļezera līdz lidostai var 10 minūtēs. Alūksnes novadā ceļā ir jāpavada tikpat un vēl vairāk laika (redzamība, meža zvēri, neasfaltēti ceļi), turklāt naktī lauku teritorijās bīstamība uz ceļiem ir lielāka nekā lielpilsētās: nav nekāda laika ieguvuma!

Kāpēc nesaskaņo ar
pašvaldību?
Kā gan veidojas labā statistika Alūksnes novadā iepriekšējā NMPD darbības periodā (tikšanās laikā Alūksnē ar premjerministru Māri Kučinski pavīdēja vairāk kā 90 % izsaukumu izpilde kontrollaikos). Kontrollaiku pārkāpums netiek uzskaitīts, ja ir bijis jābrauc liels attālums, ja ir slikti ceļa apstākļi, ja brigāde ir izbraukusi uz citu izsaukumu. Tie ir Ministru kabineta noteikumu punkti, kas būtu jāņem vērā, plānojot NMP brigāžu skaitu.

Kāpēc dežurējošo brigāžu skaita samazinājums naktī nav saskaņots ar pašvaldību?
Skaidrojot situāciju ar pašvaldību, atklājas, ka NMPD vadība ir norādījusi: NMP pieejamība nav pašvaldības problēma un iespaidot situāciju nav iespējams.
Viena no pašvaldību funkcijām ir medicīnas pieejamības nodrošināšana novada iedzīvotājiem. Tā kā valstī ir izveidots centralizēts NMP dienests, tad loģiski ir, ka šo funkciju nodrošina šis dienests, kurš pārņēma NMP pakalpojuma nodrošināšanu no pašvaldībām 2009.gadā. Un nedrīkst ignorēt pašvaldības kā iedzīvotāju pārstāvja viedokli NMP nodrošināšanā! Tā kā NMP nodrošināšana ir būtiska novada iedzīvotājiem, tad samazināt naktī dežurējošo brigāžu skaitu bez pašvaldības piekrišanas nav pieļaujams.
Arguments, ka pie Alūksnes pacientiem naktī atbrauks palīgā NMP brigāde no kaimiņu novada (Balvi, Smiltene), neiztur kritiku, jo tur tāpat naktī no dežūrām ir noņemta otra brigāde. No Balviem līdz Alūksnei attālums ir 40 kilometri, tāpēc atkal tiek pārkāpts kontrollaiks jau līdz Alūksnei, neiekļaujoties noteiktajās 15 minūtēs.

Par NMP brigādes sastāvu
Ar gadiem cilvēka asinsvadi noveco, to ietekmē pārtika, vide, smēķēšana. Alūksnes novada iedzīvotajiem ir paveicies, ka viņi var dzīvot jaukā pilsētā ar minimālu vides piesārņojumu, bet pārtiku viņi pērk no centralizētas piegādes, nepievērš nepieciešamo uzmanību kustīgam dzīvesveidam, daži smēķē par prieku sev un apkārtējiem. Tas viss paaugstina insulta risku un akūtu sirds slimību risku. Tās ir slimības, kur ātra mediķu palīdzība ir neatsverama un vēlama ārsta palīdzība.
Situācija vēsturiski ir izveidojusies tāda, ka pamatā NMP brigādes sastāvā ir feldšeri. Tuvākā ar ārstu nokomplektētā brigāde atrodas 120 kilometru attālumā no novada centra - Valmierā. NMPD vadība ziņo par specializētajām brigādēm - reanimācijas, pediatrijas, psihiatrijas un kardioloģijā.
Reāli uz vietas ir “universālais kareivis” – feldšeris, kurš konsultējās ar speciālistu pa radiosakaru sistēmām. Alūksnes novadā pārklājums šīm sistēmām, tāpat kā mobilo telefonu tīklam, nav simtprocentīgs. Un atkal viss paliek vietējo feldšeru ziņā.
Ir situācijas, kad pacientam ir nepieciešama sirds ķirurga, neiroķirurga vai cita šaura profila mediķa palīdzība, kad pacientu labāk ir uzreiz vest uz Gaiļezeru vai Stradiņiem, šādos gadījumos novads bez NMP brigādes paliek uz 4-5 stundām...

Varbūt gaidīt rītu, nemaz nezvanot?
NMPD vadības skaidrojums ir, ka par darbu naktī pie mazākas dežūru slodzes tiek vairāk maksāts. Jā, tā ir iespēja mediķim arī nopelnīt, strādājot naktī, nevis pilnvērtīgi atpūsties. Daudziem NMPD darbiniekiem dežūras ir papildu darbs. Ja samazināsies iespējas nopelnīt, samazināsies iespēja piesaistīt mediķus novadam. Pašvaldības vadība un deputāti varēs “izstiepties”, meklējot papildu līdzekļus un atbalstot NMPD vadību speciālistu nodrošināšanā! Tāpēc ir atklāts arī jautājums - ja darbiniekiem bez nakts dežūrām samazināsies atalgojums, kā NMPD vadība to gatavojas kompensēt?
Interesanta nianse ir tā, ka NMPD vadība, pamatojot diennakts brigāžu skaita samazinājumu,  visās tikšanās reizēs ar darbiniekiem gan par Alūksni, Smilteni, Valmieru, gan Jēkabpili piesauc argumentu: „Pie jums ir vislielākais nobraukums un vismazākais izsaukumu skaits!” Tāpēc ir atklāts jautājums - kas var likt NMPD direktorei Lienei Cipulei ievērot pašvaldības argumentāciju un saglabāt Alūksnes novada iedzīvotājiem NMP pieejamību nakts laikā pilsētā 15 minūtēs, ja viena brigāde ir izsaukumā? Un nevajag visu pamatot, ka NMP brigādes pieejamība 15 minūšu laikā ir jānodrošina 75 % procentos gadījumu. Ko darīt tiem novada iedzīvotājiem, kuriem 25 % gadījumu būs jāgaida ātrā palīdzība no Balviem, Smiltenes vai pat no Rīgas?! Varbūt sagaidīt rītu, nemaz nezvanot NMP, bet laikus rezervējot pakalpojumus Alūksnes kapsētas pussalā...
Nevajag NMPD vadībai atsaukties uz vidējo rādītāju, ka 15 minūšu pieejamība jānodrošina 75 % gadījumu, jo statistika tiek kropļota, atzīmējot attaisnojošus iemeslus (ceļš, teritorija, esamība citā izsaukumā). Nav arī pieļaujama medicīnas personāla piesaistīšana auto vadīšanai slikto ceļa apstākļu, garo pārbraucienu dēļ.

Ziņojiet par katru gadījumu!
NMP reorganizācijas rezultātā parādās vēl viena nianse – Alūksnes novads ir pierobežā un līdz ar to atšķirībā no novadiem, kas ir valsts vidienē,  NMP brigāde var atbraukt palīgā no valsts vidienes vai Krievijas, Igaunijas, ja NMPD vadība noslēdz šādus līgumus. Bet nekas par šādiem līgumiem nav dzirdēts! Un atkal varam paļauties tikai uz savu NMP brigādi ar cerību, ka tā jau nav izsaukumā vai netransportē kādu smagu slimnieku uz Rīgu...
Valsts nodrošināto medicīnas pakalpojumu pieejamība samazina uzticību un lojalitāti Latvijas valsts pārvaldes organizētājiem un valstij, veicina iedzīvotāju aizceļošanu no Latvijas. Alūksnē atšķirībā no reģioniem, kuri ir valsts vidienē, ir mazāka paļaušanās uz blakus brigāžu atbalstu.
Tikšanās laikā ar premjerministru Māri Kučinski Alūksnē pagājušajā nedēļā pazibēja informācija, ka NMP brigāžu skaita samazinājuma projekts tiks apturēts, ja būs iedzīvotāju sūdzības. Tāpēc, lūdzu, rakstiet un zvaniet par NMP brigādes neierašanos 15 minūšu (25 minūšu) laikā! Alūksnes pensionāru biedrībā „Sudrabs” arī ir diskutēts par šo jautājumu, atbalstot šo iniciatīvu un aicinot Alūksnes novada iedzīvotājus būt aktīviem komunikācijā ar Ministru kabinetu un NMPD vadību. Mirušie un paralizētie parasti neraksta un nezvana, tādēļ mums katram jābūt aktīvam un līdzatbildīgam!
— Rolands Puriņš, Aivars Fomins

* Ziņot par gadījumiem, kad brigāde nav atbraukusi laikus, var arī zvanot uz laikraksta “Alūksnes Ziņas” redakciju pa tālruni 64307021 vai rakstot e-pastu: [email protected].

Citu datumu laikraksti

 • Kolberģī izskanēs vasaras melodijas

  Kolberģī izskanēs vasaras melodijas

  Dāsna vasara, samtainas naktis pēc tveicīgām dienām. Debesis satumst, un parādās augusta zvaigznes, iespējams, pat zvaigžņu lietus. Nu ir visīstākais...

 • Baltijas ceļa atceres diena

  Alūksnē, Lielā Ezera ielas skvērā, 23.augustā notiks Baltijas ceļa atcerei veltīts pasākums. Ierasts, ka, atceroties šo Latvijas neatkarības...

 • Uz salidojumu aicina Alūksnes bērnudārza audzēkņus

  Alūksniete Zigrīda Sināte aicina uz sirsnīgu satikšanos kādreizējā Alūksnes pilsētas 1.bērnudārza audzēkņus, kuriem viņa ir bijusi audzinātāja laika...

 • Meklējot sevī pateicīgu cilvēku

  Meklējot sevī pateicīgu cilvēku

  Svētki ir visnotaļ vienkārša padarīšana, ja skatāmies uz tiem, neiedziļinoties detaļās. Tas ir notikums, kurā kāda sabiedrības daļa tiek labi...

 • Nepilngadīgo noziedzība

  Likums paredz, ka bērniem vecumā no 14 līdz 18 gadiem par administratīviem pārkāpumiem primāri jāpiemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļi,...

 • Pilsēta jāsāk kopt jau pie robežas

  Paldies par jaukajiem un skaistajiem Alūksnes pilsētas svētkiem! Paldies visiem, kuri strādāja, lai svētki notiktu un izdotos! Alūksnes pilsēta ir...

 • Pilsētai svētkos

  Mūsu skaistā miera osta Alūksne atkal svin svētkus, pulcējot alūksniešus un novadniekus, ļaujot piedzīvot priecīgu atkalredzēšanos. Un mēs,...

 • Lepni par savu pilsētu

  Alūksne kļūst sirdij tuvāka ik dienu, un šī apjausma savu augstāko punktu sasniegs tieši pilsētas svētku laikā. Kas noticis kopš aizvadītajiem...

 • Alūksnes pilsētas svētkos būs satiksmes ierobežojumi

  Alūksnes pilsētas svētku dienās – no 3. līdz 5.augustam - Alūksnē būs satiksmes ierobežojumi. Ņemot vērā notiekošos pārbūves darbus, satiksmei ir...