Kā iedzīvotājus un uzņēmējus iespaidos lata piesaistes maiņa uz eiro?

Kā iedzīvotājus un uzņēmējus iespaidos lata piesaistes maiņa uz eiro?

Kā iedzīvotājus un uzņēmējus iespaidos lata piesaistes maiņa uz eiro?
- Kā iedzīvotājus un uzņēmējus iespaidos lata piesaistes maiņa no pasaules valūtu groza (SDR) uz eiro?
- Latvijas Banka jau vairākkārt uzsvērusi, ka valūtas piesaistes maiņu, proti, lata piesaisti eiro, kas pēc pašreizējā plāna varētu notikt 2005. gada 1. janvārī, vairākums Latvijas iedzīvotāju sākotnēji neizjutīs. Savukārt uzņēmēji, kas darījumus veic eiro, iegūs, jo zudīs ar valūtas svārstībām saistītais risks. Līdz ar to samazināsies norēķinu un valūtas riska ierobežošanas izdevumi, būs vieglāk plānot saimniekošanu.
Protams, tiem uzņēmumiem, kas norēķinās ASV dolāros vai citās valūtās, joprojām būs jāapsver valūtas risks un nepieciešamība pret to nodrošināties. Lats, kad to būsim piesaistījuši eiro, pret citām valūtām svārstīsies kopā ar eiro. Turklāt eiro kursa kāpumi un kritumi ir lielāki, nekā pret citām valūtām svārstās lats, kamēr tas ir piesaistīts SDR. Taču, pakāpeniski pieaugot eiro nozīmei Latvijas ārējos norēķinos, ir mazinājusies un turpinās mazināties šādu svārstību ietekme uz Latvijas tautsaimniecību un uzņēmumu darbību.
- Kāpēc ir svarīgi nodrošināties pret valūtas risku? Kā rīkoties kredīta ņēmējiem privātpersonām, sagaidot lata piesaisti eiro?
Kredīta ņēmējam, plānojot kredīta atmaksas grafiku, ir svarīgi, lai ikmēneša maksājumi neradītu pārlieku lielu slogu. Jāapzinās, ka, ārvalstu valūtām mainot savstarpējos samērus, mainās arī to kursi pret latu. Tāpēc, saņemot kredītu kādā ārvalstu valūtā, piemēram, eiro, bet, ienākumus gūstot latos, noteikti ir jārēķinās ar valūtas risku - iespēju, ka ikmēneša maksājumi, pārrēķinot latos, var palielināties, pārvēršot sākotnēji zemāko procentu likmi augstākā atmaksājamajā summā. Piemēram, pieņemot, ka ikmēneša maksājums bankai ir 200 eiro un maiņas kurss ir 0,55 lati par 1 eiro, mēnesī kredīta atmaksai ir nepieciešami 110 lati. Eiro kursam pieaugot līdz 0,68 latiem par 1 eiro, ikmēneša maksājums palielinās līdz 136 latiem. Ņemot vērā visu bankai atmaksājamo kredīta summu, šī starpība veidotu jau simtus vai pat tūkstošus latu.
Visvienkāršākais veids, kā privātpersonai izvairīties no valūtas riska, ir aizņemties ienākumu valūtā. Tātad, ja ienākumi ir latos, arī kredītu vēlams saņemt latos. Šobrīd lats ir piesaistīts SDR valūtu grozam, kurā ir pārstāvētas vairākas Latvijas ārējās tirdzniecības norēķinu valūtas. Tā ir priekšrocība, jo šāda piesaiste mazina lata svārstības pret ārvalstu valūtām. Kad šo valūtu vērtība starptautiskajā valūtu tirgū mainās, notiek svārstības, reizēm visai ievērojamas, bet pret latu svārstības nav lielas. Var teikt, ka šis piesaistes modelis pats par sevi samazina valūtas risku.
Tiem, kas ņēmuši kredītus citā valūtā, nekā ir ienākumi, būs jāapsver ar eiro piesaisti saistītais valūtas svārstību risks. Lai izanalizētu, vai lata piesaiste eiro palielina valūtas risku, jānovērtē ieņēmumi. Proti, tiem kredīta ņēmējiem, kam ienākumi un kredīts ir vienā valūtā - piemēram, latos vai ASV dolāros, sagaidot lata piesaisti eiro, mainīt kredīta valūtu nav nepieciešams.
Savukārt, ja kredīta un ienākumu valūta ir atšķirīga, kredīta ņēmējam jānovērtē iespējamie riski, lai izlemtu, kā rīkoties, vai jākonsultējas ar banku kredītu speciālistiem. Tomēr arī šajā gadījumā paliek spēkā līdzšinējais ieteikums - kredīta valūtu drošāk samērot ar ienākumu valūtu.
Pakāpeniska pāreja uz eiro Latvijā varētu sākties 2008.gada 1.janvārī. Ja kredīts vai noguldījums bankā ir latos, to pēc pārejas uz eiro Latvijā automātiski pārrēķinās eiro - ja vien puses nav iepriekš paredzējušas līgumā, ka tam nepieciešama atsevišķa vienošanās.

Citu datumu laikraksti

 • Pirmais sarunu raunds - neizšķirts

  Pašvaldības: piekrīt novada veidošanai ar nosacījumiem.Pašvaldības: piekrīt novada veidošanai ar nosacījumiem Pašvaldību vadītāju sarunas ar...

 • Gada kukainis 2004 - zilspāre

  Latvijas Entomoloģijas biedrība par 2004.gada kukaiņiem izvēlējusies zilspāres, kurām šogad būs veltīti vairāki izglītojoši pasākumi.Latvijas...

 • Piedāvā kultūras un atpūtas pasākumus

  Koncerti. 17.janvārī pulksten 18.00 Alūksnes rajona Apes tautas namā - Apes jauktā kora 55 gadu jubilejas koncerts. Ballē (ar groziņiem) spēlēs grupa...

 • Kas ir Latvijas galvenās eksporta preces?

  Kas ir Latvijas galvenās eksporta preces? 2003.gadā preču eksportā aizvien dominēja koksne un tās izstrādājumi, kas veidoja trešdaļu no eksporta...

 • Ir aizdomas par trakumsērgu

  Veclaicenes pagastā pirmdien nobeigusies govs. Tajā pašā dienā Alsviķu pagasta māju pagalmā nošauts jenotsuns. Ir aizdomas par abu dzīvnieku...

 • Gripas epidēmija nav sākusies

  Alūksnē vēl gripas nav, taču pamazām valstī tā aktivizējas kā katru gadu.Alūksnē vēl gripas nav, taču pamazām valstī tā aktivizējas kā katru gadu....

 • Apes pilsētā šogad ir divi simtgadnieki

  Apes pilsētā ar lauku teritoriju šogad svinēs divas simtgadu jubilejas - Apes bibliotēkai un Dzenīšu dižvītolam.Apes pilsētā ar lauku teritoriju...

 • Saņems informatīvo biļetenu

  Šonedēļ iznāks pirmais 2004.gada Jaunalūksnes pagasta ikmēneša informatīvā biļetena “Mūsu Jaunalūksne” numurs.Šonedēļ iznāks pirmais 2004.gada...

 • Brīvprātīgais bērniem mācīs angļu valodu

  Alūksnes Nevalstisko organizāciju atbalsta centra brīvprātīgais Matiass de Paeps no šīs nedēļas Pededzes pagasta bērniem vadīs angļu valodas...