Kā nekļūt par cilvēku tirdzniecības upuriem?

Alūksnes vidusskolas 10.klases audzēknes Viktorija Tumševica, Eva Caune un Viktorija Kurčastova nesen ar projektu “Viegls darbs ārzemēs” piedalījās mācībās par nelegālu darbu ārzemēs un cilvēku tirdzniecību.

Alūksnes vidusskolas 10.klases audzēknes Viktorija Tumševica, Eva Caune un Viktorija Kurčastova nesen ar projektu "Viegls darbs ārzemēs" piedalījās mācībās par nelegālu darbu ārzemēs un cilvēku tirdzniecību. Jaunietes atzīst, ka pirms tam viņu priekšstats par nelegālu darbu bijis daudz rožaināks.
Pēc patieso datu uzzināšanas par to, cik cilvēku katru gadu tiek pārdoti, viņas ir apņēmušās pēc iespējas vairāk jauniešiem stāstīt, cik svarīgi ir vairākkārtīgi pārliecināties par firmas, kas piedāvā darbu ārzemēs, legalitāti.
"Kad braucu uz semināru, mans priekšstats par cilvēku tirdzniecību bija citādāks. Šķita, ka cilvēkus pārdod un ka viņi pēc tam kādam kalpo, bet nebiju iedomājusies, ka pasaulē notiek tik šausmīgas lietas un ka cilvēkus pārdod seksuālai izmantošanai. Nebiju arī iedomājusies, ka tiek izmantoti tik daudzveidīgi, viltīgi un nelietīgi paņēmieni, lai cilvēkus pārdotu," saka V.Tumševica.
Piedāvā darbu tikai sievietēm
Mācības notika 29.aprīlī Rīgas rajona "Muceniekos". Turp devās astoņu Latvijas skolu pārstāvji, kas pirms tam bija iesaistījušies Starptautiskā migrācijas fonda projektu konkursā "Viegls darbs ārzemēs". Alūksnes vidusskola fondam iesniedza projektu "Zināšu es - zināsi tu!". Šo projektu atbalstīja, turklāt atzina par labāk izstrādāto, tāpēc jaunietes varēja doties uz mācībām par cilvēku tirdzniecību. Tajās piedalījās arī citu skolu pārstāvji, kuru projektus atbalstīja.
"Semināra atklāšanā mums bija jāiepazīstina ar sevi un savu skolu, pēc tam sākās nodarbības un lekcijas. Mums stāstīja par cilvēku tirdzniecības fenomenu, tās apjomiem un to, kā jaunieši kļūst par cilvēku tirdzniecības upuriem. Runājām arī par to, kāda loma ir cilvēka dzimumam cilvēku tirdzniecībā, par seksuālo izmantošanu un prostitūciju. Guvām informāciju par to, kas jauniešiem ir jāzina par darbu ārzemēs, kā var atšķirt legāla darba piedāvājumu no nelegāla. Vislabāk to var noteikt pēc sludinājumiem, kas ievietoti plašsaziņas līdzekļos. Par nelegālu darbu liecina, ja firma piedāvā ļoti ātru dokumentu nokārtošanu, ļoti augstu atalgojumu, nodrošina dzīvesvietu un došanos uz ārzemēm jau nākamajā nedēļā. Turklāt sludinājumā nav norādīts firmas licences numurs. Legāla darba gadījumā tā nav, jo dokumenti aizbraukšanai ir jākārto ilgi. Reizēm tas prasa pat pusgadu un finansiālus ieguldījumus," stāsta E.Caune un V.Tumševica.
Viņas uzsver, ja sludinājumā ir teksts, ka uz noteiktu valsti aicina darbā tikai sievietes vecumā no 18 līdz 40 gadiem, piemēram, tomātu lasīšanai, tas jau rada aizdomas. "Tad rodas jautājums - kas tomātu lasīšanā ir tāds, ko nevarētu darīt arī vīrietis?" saka V.Tumševica.
Jāuzmanās no vervētājiem
Semināra dalībniekiem rādīja arī filmu "Mūžīgi Lilja" - stāstu par jaunu meiteni, kuru māte ir pametusi, kas nevienam nav vajadzīga, jūtas lieka, tādēļ notic jaunam un skaistam puisim, kas sola viņai savu mīlestību un piedāvā iekārtot ļoti izdevīgā darbā ārzemēs. Dienu pirms tam, kad abiem kopā jābrauc prom, puisis samelo, ka viņam ir slima vecmāmiņa un ka viņš ieradīsies pēc dažām dienām. Lilja notic, aizbrauc uz ārzemēm un nonāk cilvēku tirgoņu rokās, tiek seksuāli izmantota, līdz nespēj to vairs izturēt un izdara pašnāvību.
"Par filmu mums ir saglabājušies ļoti spilgti iespaidi. Žēl, ka laika trūkuma dēļ nevarējām to noskatīties līdz beigām. Pēc filmas mēs runājām par redzēto. Daudzi semināra dalībnieki bija pārsteigti par to, ka cilvēks var tik skarbi, nežēlīgi rīkoties ar otru cilvēku. Izrādījās, ka Liljas puisis bija vervētājs, kura uzdevums ir pierunāt un pārliecināt doties peļņā uz ārzemēm, kas apņemas nokārtot visus dokumentus un izgādāt brauciena biļeti. Vervētājs parasti ir pieklājīgi apģērbies, labi kopts un atstāj labi pārtikuša cilvēka izskatu. Viņš ir gados jauns un simpātisks, lai veiksmīgāk varētu īstenot savu uzdevumu - pierunāt jaunas meitenes doties uz ārzemēm. Vervētājs parasti izmanto meitenes, kas nonākušas sarežģītās situācijās, kurām ir problēmas ģimenē. Viņa stāsts ir kā pasaka - ka pats strādā ārzemēs ļoti labi atalgotu darbu un uz savu dzimteni atbraucis tikai brīvdienās atpūsties. Ļoti spilgti tas ir attēlots filmā "Mūžīgi Lilja". Iesaku to ikvienam noskatīties," klāsta V.Tumševica.
E.Caune uzsver, ka cilvēkiem ir jābūt ļoti uzmanīgiem, jo vervētājs var būt arī kāds radinieks vai draugs. "Diemžēl ļoti bieži cilvēku tirdzniecības upuri izdara pašnāvību, jo nespēj izturēt psiholoģiskos pārdzīvojumus un mokas. Visbiežāk par cilvēku tirdzniecības upuriem kļūst sievietes, jo viņas ir vieglāk iespaidot. Kad viņas kļūst nederīgas, tiek izmestas kā vecas mantas, tad arī psihologam ir grūti palīdzēt. Bieži vien pat neiespējami," saka viņas.
Labāk būt brīvai apkopējai
Jaunietes atzīst, ka pēc semināra guvušas daudz atziņu. Pirmkārt - ka vienmēr ļoti rūpīgi ir jāpārbauda sludinājumos publicētais teksts un tas, vai šāda firma vispār eksistē. "Ja es dotos darbā uz ārzemēm, ļoti rūpīgi pārbaudītu sludinājumus. Un ja atklātu kādu nelegālu firmu, uzreiz par to ziņotu atbildīgajām instancēm. Tagad mēs esam noskaņotas pēc iespējas vairāk saviem vienaudžiem stāstīt par nelegālu darbu ārzemēs un mudināt viņus būt uzmanīgiem, vairākas reizes pārliecināties par piedāvājumu. Manuprāt, ir labāk Latvijā strādāt par apkopēju un būt brīvam cilvēkam, nevis strādāt ārzemēs kā cilvēku tirdzniecības upurim," norāda V.Tumševica.
Viņa uzsver, ka 65 procenti no pasaules analfabētiem ir sievietes, tāpēc arī viņas ir viegli iespaidojamas un lētticīgas. Katru gadu 1,2 miljoni bērnu tiek pārdoti verdzībā. "Katru gadu no Centrālās Eiropas un Austrumeiropas tiek pārdots 50 000 sieviešu. Statistikas dati liecina, ka pasaulē katra sestā sieviete ģimenē cieš no vardarbības. Savukārt no Latvijas katru gadu tiek pārdotas 100 sievietes. 2000.gadā Latvijā bija atklātas trīs lietas par cilvēku tirdzniecību, bet 2004.gadā - tikai četras lietas. Pēc semināra secināju, ka ļoti daudzi cilvēki Latvijā dzīvo neziņā par patieso situāciju. Seminārā runājām par to, kas tad ir cilvēks, un izrādījās, ka diemžēl tieši cilvēks reizēm ir vislielākais briesmonis un pārestību darītājs. Cilvēks naudas dēļ bieži vien ir gatavs darīt visu - arī pārdot otru cilvēku seksuālai izmantošanai," klāsta V.Tumševica.
Nākamajā semināra dienā jaunieši prezentēja savus projektus. Alūksnes vidusskolas audzēknes stāstīja par savu skolu un pilsētu. Semināra noslēgumā viņas saņēma sertifikātu, kas apliecina, ka audzēknes ir piedalījušās jauniešu līderu mācībā "Jaunieši pret cilvēku tirdzniecību".
Ir vairākas riska grupas
Alūksnes vidusskolas direktores vietniece mācību darbā Līga Krūmiņa kopā ar skolotāju Maiju Semjonovu arī bija uz līdzīgām mācībām par cilvēku tirdzniecību. Tur viņām tika uzdāvināts filmas "Mūžīgi Lilja" videoieraksts un grāmata - metodisks materiāls par cilvēku tirdzniecības novēršanu. L.Krūmiņa uzsver, ka vēlētos organizēt pasākumu, kurā filmu "Mūžīgi Lilja" varētu skatīties skolēni kopā ar saviem vecākiem.
"Mūsu skolā mācās arī mazākumtautību bērni, un ne visu bērnu vecāki prot latviešu valodu. Mazākumtautību pārstāvji ir riska grupa, kas var tikt pakļauta cilvēku vervētājiem. Reizēm mazākumtautību pārstāvji nejūtas labi Latvijā un neatrod te savu vietu, tādēļ viņus ir vieglāk iespaidot un pierunāt doties peļņā uz ārzemēm. Skolā divām klasēm - latviešu un krievu tautības bērniem - likām uzrakstīt eseju par cilvēku tirdzniecības problēmu. Arī te pierādījās, ka latviešu tautības bērni par šo tēmu zina daudz vairāk. Riska grupā ir arī bērni no nelabvēlīgām ģimenēm, kas savā dzīvē jūtas slikti, nelaimīgi un nevienam nevajadzīgi, tādēļ viņi atsaucas pirmā cilvēka aicinājumam, kas viņiem izrāda labvēlību," saka L.Krūmiņa.
Viņa norāda, ka bieži vien par cilvēku tirdzniecības upuriem kļūst arī jaunieši, kas uz ārzemēm dodas pelnīt naudu studijām, lai pēc tam varētu atgriezties Latvijā. "Arī izvēloties studentu apmaiņas programmas ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Tāpat arī dažādos skaistumkonkursos," stāsta L.Krūmiņa.
Alūksnes vidusskolā šonedēļ būs projekta noslēguma pasākums. "Jau pagājušajā nedēļā Alūksnes ģimnāzijā bija skolēnu debates par tēmu "Mūsdienu cilvēks ir vērtība", kurā piedalījās arī mūsu skolas jaunietes. 11.maijā savā skolā vēlamies rādīt filmas "Mūžīgi Lilja" fragmentu 12.klašu skolēniem un ceram, ka šajā dienā pie mums būs arī Starptautiskā migrācijas fonda pārstāvji. Savukārt 12.maijā būs projekta noslēguma pasākums, uz kuru esam aicinājuši arī citu rajona vidusskolu skolēnus un audzēkņus no vakarskolas. Ceram, ka arī viņiem varēsim uzdāvināt šo videofilmu," saka L.Krūmiņa.

Citu datumu laikraksti

 • Naudas kupons nav nauda

  Naudai cilvēku dzīvē ir īpaša loma - to pelna un tērē, krāj un ... mēģina atdarināt, reproducēt un pat viltot. Starpība starp viltotu naudu un naudas...

 • Bībeles svētkos meklē kopīgo konfesijām

  Ceturtdien Alūksnē tradicionāli piekto reizi notika Bībeles svētki, kuros piedalījās vairāk nekā 150 skolēni, kas mācās kristīgo mācību.Ceturtdien...

 • Saņem apliecību

  Šonedēļ beidzās 180 stundu ilgs apmācības kurss bioloģiskajiem lauksaimniekiem.Šonedēļ beidzās 180 stundu ilgs apmācības kurss bioloģiskajiem...

 • Var pieteikt dziesmas

  Alūksnes rajona padome saņēmusi vēstuli no Latvijas Televīzijas Mūzikas redakcijas, kurā izteikta pateicība par ieguldīto darbu mazo vokālistu...

 • Konkursā gūst pieredzi

  Pagājušās nedēļas beigās Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas sporta dejotāji viesojās Igaunijā.Pagājušās nedēļas beigās Dāvja Ozoliņa Apes vidusskolas...

 • Ugunsdzēsējiem būs svētki

  Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Alūksnes brigāde 13.maijā rīko ugunsdzēsēju depo atklāšanas pasākumu. Par to informē Alūksnes brigādes...