Kā saņemt plānveida veselības aprūpi ES

Latvijai, pievienojoties Eiropas Savienībai, daudzi iedzīvotāji aktīvi interesējas par iespējām saņemt ārstniecisko palīdzību ārvalstīts.

Latvijai, pievienojoties Eiropas Savienībai (ES), daudzi iedzīvotāji aktīvi interesējas par iespējām saņemt ārstniecisko palīdzību ārvalstīts.
Ar 2004.gada 1.maiju arī Latvijas iedzīvotājiem ir radusies iespēja saņemt plānveida veselības aprūpi ES dalībvalstīs vai Eiropas ekonomiskās zonas (EEZ) valstīs.
Tomēr Latvijā, tāpat kā pārējās ES valstīs, ir noteikti ierobežojumi veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai ES vai EEZ valstīs. Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra skaidro iespējas un nosacījumus šo veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai.
Ar 2004.gada 1.maiju aģentūra izsniedz dažādas veidlapas, lai Latvijas iedzīvotājiem, dodoties uz ES valstīm, tiktu nodrošināta veselības aprūpe. Visbiežāk tiek izsniegta E 111 veidlapa, kas nodrošina neplānotas un neatliekamas palīdzības saņemšanu Latvijas iedzīvotājiem, īslaicīgi uzturoties ES vai EEZ valstīs. Plānveida veselības aprūpes saņemšanai ES vai EEZ valstīs aģentūra izsniedz E 112 veidlapu.
Veidlapa E 112 tiek izsniegta tikai to veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai, kas tiek finansēti no valsts budžeta līdzekļiem Latvijā un tad, ja pacientam ārstēšanās ir nepieciešama dzīvības funkciju nodrošināšanai vai veselības stāvokļa neatgriezeniskas pasliktināšanās novēršanai. Iemesli, kādēļ pakalpojumu būtu jāsaņem kādā citā ES valstī, varētu būt vairāki, piemēram, nepieciešamo ārstēšanu iestāde nevar nodrošināt saslimšanas sarežģītības dēļ, ir nepietiekami tehnoloģiskie resursi, ārstniecības personāls nav pietiekami pieredzējis konkrētajā gadījumā un tamlīdzīgi. Tātad galvenais nosacījums, pretendējot uz E 112 veidlapas saņemšanu, ir - šāda ārstēšana ietilpst valsts apmaksātajos veselības aprūpes pakalpojumos Latvijā.
Lai saņemtu E 112 veidlapu:
* jāraksta iesniegums, kurā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, adrese un kontakttālrunis, kam jāpievieno pases kopija;
* jānorāda, kāda ārstēšanās nepieciešama, kā arī pamatojums, kāpēc tā ir jāsaņem ārpus Latvijas, vēlamā ārstēšanās valsts un ārstniecības iestāde, kā arī iespējamās izmaksas (pamatojoties uz ārstu konsilija slēdzienu);
* jāiesniedz ārstu konsilija slēdziens, kurā norādīta slimības diagnoze, nepieciešamā ārstēšanās, kā arī tās paredzamā efektivitāte.
Minētie dokumenti aģentūrā jāiesniedz personiski (Rīgā, Baznīcas ielā 25, Eiropas lietu nodaļā, 4.stāvā, I,II,III 9.00 - 12.00; II,IV 14.00 - 17.00).
Saņemot visu nepieciešamo informāciju, aģentūras izveidotā komisija 30 dienu laikā izvērtē situāciju un pieņem pamatotu lēmumu, par to rakstveidā informējot pacientu. Ja nepieciešams, pacientu var nosūtīt papildu izmeklēšanai vai pieprasīt papildu konsilija slēdzienu.
Aģentūrai, izvērtējot situāciju un ekonomiskos apsvērumus, ir tiesības izvēlēties ES valsti un ārstniecības iestādi, kurā ārstēšanu varētu veikt. Ja pacients atsakās saņemt pakalpojumu piedāvātajā valstī, aģentūrai ir tiesības atteikt E 112 veidlapas izsniegšanu. Jāatzīmē, ka šī veidlapa nodrošina tikai nepieciešamās ārstēšanās apmaksu, bet nesedz nokļūšanas un uzturēšanās izdevumus konkrētajā valstī, kā arī nesedz noteiktās pacientu iemaksas.

Citu datumu laikraksti

 • Garā mūža smalkie raksti

  Šīs dzimtas stāsts ir līdzīgs tūkstošiem latviešu un igauņu bezzemnieku, kas cara laikos - 19. gadsimta beigās - pēc Krišjāņa Valdemāra aicinājuma...

 • “Jaunajam laikam” gandarījuma balva

  Jaunā valdība ir izveidota, bet vai tā varēs veiksmīgi funkcionēt? Vai ar budžeta veidošanu pietiks, lai piepildītos jaunā ministru prezidenta Aigara...

 • Izdod grāmatu par sabiedriskajām organizācijām

  Alūksnes Nevalstisko organizāciju centrā ikvienam interesentam ir pieejama grāmata, kurā apkopota informācija par Latvijas sabiedriskajām...

 • Bērnības atmiņas

  “Putenis bija tik pamatīgs, ka ceļu uz skolu nevarēja redzēt, ar varenu spēku sniegs sitās acīs. Ar kājām sataustot iepriekš iemīto taciņu, kas veda...

 • Vecumdienas vēlas piepildīt ar mīlestību

  Trapeniete Mirdza Arkliņa nākamgad janvārī atzīmēs 78 gadu jubileju. Ilgajos mūža gados piedzīvots ne mazums skaistu un grūtu brīžu, iepazīti dažādi...

 • Eglīti var cirst bez speciālas atļaujas

  Ikviens var nocirst vienu eglīti valsts mežos, jo Ziemassvētki nav iedomājami bez zaļā un smaržīgā skuju koka.Ikviens var nocirst vienu eglīti valsts...