Kā šogad dzīvosim Alūksnes novadā?

“Kā šogad dzīvosim Alūksnes novadā? Kā savu naudu makā tērēsiet, tā dzīvosiet. Novadā šis gads būs diezgan saspringts, jo pilnībā vēl nezinām pašvaldības izdevumus, piemēram, par elektroenerģiju, turpina paaugstināties degvielas cena. Tie ir lielumi, ko nevaram ietekmēt,” saka Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis, komentējot Alūksnes novada šāgada budžetu, ko apstiprināja janvāra domes sēdē.
Pašvaldības Finanšu nodaļas vadītāja Evita Ņedaivodina piebilst, ka vienmēr gribas vairāk līdzekļu atlicināt attīstībai, tomēr primārais ir līdzekļu paredzēšana pašvaldības funkciju nodrošināšanai. “Ja valstī nolems, ka pašvaldībām jāuzņemas arī internātskolu uzturēšana, tad Alūksnes novadā būs jādomā par turpmāku izglītības tīkla reorganizāciju. Šobrīd valsts finansējumu Liepnas internātpamatskolai paredz līdz 2018.gada janvārim,” saka E.Ņedaivodina.

Pašvaldība piemaksā skolām
“Vērtēto ieņēmumu daļā budžeta palielinājums ir par 560 000 eiro, bet izdevumu daļa ir attiecīgi palielinājusies, jo, piemēram, speciālo bērnudārzu “Cālis” un “Mazputniņš” izdevumu segšanā  valsts apmaksā vairs tikai 30 procentus, tādēļ 256 000 eiro tagad uzgūlās pašvaldības budžetam,” stāsta A.Dukulis. Savukārt vispārizglītojošo skolu pedagogu un direktoru darba samaksai visam budžeta gadam paredzēti 35 000 eiro. “Tās ir skolas, kurās ir mazs skolēnu skaits. Pēc jaunā pedagogu atalgojuma modeļa valsts mērķdotācija direktoru atalgojumam šādām skolām ir maza, tādēļ pašvaldība piemaksā, lai skolā būtu vismaz viens administratīvais darbinieks uz pilnu likmi. Jo skolā mazāks skolēnu skaits, jo vairāk pašvaldībai jāpiemaksā,” saka E.Ņedaivodina.
Palielina algas
50 000 eiro paredzēti atalgojumam darbiniekiem, kuriem to ietekmē minimālās algas palielinājums valstī. 49 000 eiro – pašvaldību vēlēšanu organizēšanai. “Nolēmām palielināt darba algas arī pārējiem novada administrācijas un iestāžu darbiniekiem par 6 procentiem – tam tērēs 186 000 eiro. Bet Eiropas fondu projektu priekšfinansēšanai paredzēti 59 000 eiro,” saka A.Dukulis un piebilst, ka no pamatbudžeta vēl nākas piemaksāt, lai to visu nodrošinātu. “Izdevumu daļa pieaug straujāk nekā ieņēmumu. Šonedēļ izskanēja, ka pašvaldībām budžetā ir finanšu pārpalikums. Uzskatu, ka tas ir grāmatvedības triks, jo budžetā ir atlikums, bet tajā pašā laikā ir iesākti līgumi, projekti, kuriem ir nodrošināts finansējums, bet vēl nav izlietots,” skaidro A.Dukulis.

Grib atvērt centru
592 000 eiro tika sadalīti dažādu vajadzību nodrošināšanai. No tiem 116 800 eiro paredzēti tehniskās dokumentācijas sagatavošanai dažādiem pašvaldības projektiem. 51 000 eiro ieplānots valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (KAC) izveidei Alūksnes administratīvās ēkas pirmajā stāvā. Tā izveidē cer arī uz valsts finansējumu, jo centrā iedzīvotājus pieņems arī valsts iestāžu darbinieki. Šāds centrs jau atvērts Apē. Alūksnē tas varētu notikt ne agrāk kā gada beigās.
“Šobrīd iedzīvotājiem ir liela interese, kā Alūksnē turpmāk strādās Valsts ieņēmumu dienests (VID), kam līdz aprīļa beigām jāatbrīvo esošās telpas. Jaunais KAC vēl nebūs izveidots, bet pašvaldība radīs iespēju diviem VID darbiniekiem rast telpas administratīvās ēkas pirmajā stāvā, lai gan tas nav pašvaldības pienākums. Šīs telpas VID jau ir apskatījis,” saka A.Dukulis. Viņš uzsver, ka jau šobrīd administratīvajā ēkā atrodas daudzas valsts iestādes: Valsts zemes dienests, Lauku atbalsta dienests, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Madonas reģionālā vides pārvalde. “Visas valsts iestādes nāk pie pašvaldības ar nostāju, ka “jūsu iedzīvotājiem vajag” konkrētus pakalpojumus. Bet vai tad valsts iedzīvotājiem nevajag?” retoriski jautā A.Dukulis.

Pilssalai, “Aljai” un citiem
Alūksnes Pilssalas estrādes grīdas remontam paredzēti 40 000 eiro, ieklājot betona segumu. 22 000 eiro – jauniem tautas tērpiem amatiermākslas kolektīviem, gatavojoties Dziesmu un deju svētkiem;  25 000 eiro – Alūksnes pilsētas svētku organizēšanai, kas būs tikai daļa no vajadzīgā finansējuma; 38 000 eiro aģentūrai “Alja” (niedru izpļaušanai, foreļu un citu zivju mazuļu iegādei, mēbeļu iegādei, inspektoru darbam); Tempļakalna ielas seguma pabeigšanai un apgaismojuma ierīkošanai – 83 000 eiro. 7. Siguldas kājnieku pulka pieminekļa kāpņu remontam un teritorijas apgaismojumam – 27 000 eiro, un tikpat sola ieguldīt arī Aizsardzības ministrija. Savukārt neparedzētiem gadījumiem ieplānoti 40 000 eiro, kas ir mazāk nekā iepriekš.

Būs jauni noteikumi
E.Ņedaivodina norāda, ka arī šogad budžetā paredzēti līdzekļi, piemēram, pagalmu labiekārtošanas programmai, sporta sasniegumu veicināšanai, naudas balvām skolēniem par sasniegumiem mācību darbā un citiem mērķiem. “Pašvaldība turpina līdzfinansēt skolēnu ēdināšanu no 5. līdz 12.klasei, jo pirmajām četrām klasēm to apmaksā valsts, un 5-6 gadus veciem bērniem pirmsskolā. Ja ēdināšanu nodrošina pati iestāde, tad dienā uz bērnu pašvaldība maksā 0,60 eiro, ja uzņēmums – 0,90 eiro. Iespējams, ēdināšanas līdzmaksājumā būs izmaiņas, jo ir saņemti norādījumi no Valsts kontroles. Paredzēts izstrādāt jaunus pašvaldības saistošos noteikumus par pieslēgumiem pilsētas maģistrālajam kanalizācijas tīklam, ko pašvaldība līdzfinansētu, lai cilvēkus ieinteresētu ierīkot jaunus pieslēgumus,” saka E.Ņedaivodina.
A.Dukulis norāda, ka 2018.gada budžets būšot jādala jau pēc citiem kritērijiem nekā līdz šim. “Tā būs jaunā sasaukuma politiskā izšķiršanās. Arvien vairāk izjūtam tendenci, ka teritorija jāuztur, ēkas paliek, bet iedzīvotāju skaits diemžēl samazinās. Jāsabalansē katras teritorijas infrastruktūra, uzturēšana ar iedzīvotāju skaitu. Bažas ir arī par to, kā nolems turpmāk dalīt Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda līdzekļus, kas ir būtiska daļa no pašvaldības budžeta,” saka A.Dukulis.

Annā – par diviem vairāk
Pēc Alūksnes novada pašvaldības reģistra datiem uz 2017.gada 4.janvāri Alūksnes novadā bija deklarēti 16 945 iedzīvotāji. Tas ir par 526 iedzīvotājiem mazāk nekā pērn uz gada sākumu. “Vislielākais iedzīvotāju skaita kritums pērn Alūksnes novadā vērojams janvārī un februārī, ko skaidrojam ar Rīgas pašvaldības jaunajiem noteikumiem par deklarēšanos un to, ka daudzi mūsu novada iedzīvotāji, kuri jau faktiski dzīvoja Rīgā, tagad tur arī deklarēja dzīvesvietu. Lai arī pērn novadā piedzima par diviem bērniņiem vairāk nekā 2015.gadā, mirušo skaits pērn ir krietni lielāks nekā 2015.gadā,” norāda A.Dukulis.
Vienīgais pagasts, kur pērn bija pozitīva demogrāfiskā situācija, ir Anna, kur ir par 2 iedzīvotājiem vairāk, salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Diemžēl liels iedzīvotāju skaita samazinājums pērn bijis Alsviķu pagastā (par 37 iedzīvotājiem mazāk), Jaunalūksnes pagastā (par 32), Ilzenes pagastā (par 24), Mālupē (par 22). Iedzīvotāju skaita ziņā joprojām vismazākais ir Kalncempju pagasts, kurā šobrīd ir 186 iedzīvotāji – Kalncempji pērn zaudējuši 12 iedzīvotājus.


Citu datumu laikraksti

 • Makšķernieki nemierā 2

  Makšķernieki nemierā  2

  Vakar uz Alūksnes novada domes sēdi, kur skatīja arī jautājumu par noteikumiem, kas regulē licencētās makšķerēšanas kārtību Alūksnes ezerā, bija...

 • Alūksnes makšķernieki uzņem apgriezienus

  Alūksnes makšķernieki uzņem apgriezienus

  Alūksnes ledus komanda “C.Albula/Alūksne” pagājušās nedēļas nogalē piedalījās Latvijas čempionāta zemledus makšķerēšanā pirmajā kārtā Balvu ezerā, no...

 • Alūksnes muzejam – jauna direktore

  Alūksnes muzejam – jauna direktore  7

  Alūksnes muzejam ir jauna direktore – Diāna Pelaka no Apes, kura jau gadu Alūksnes muzejā veic izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem...

 • Rādīs teātri dienu un nakti!

  Rādīs teātri dienu un nakti!

  Alūksnes Kultūras centrā no 10. līdz 12. februārim pirmo reizi norisināsies Vidzemes reģiona amatierteātru iestudējumu skate „Gada izrāde 2016”. Trīs...

 • Alūksnē – divas slidotavas

  Alūksnē izveidotas divas publiskās slidotavas. Viena - uz Alūksnes ezera iepretim Alūksnes Kultūras centram, kas ir arī muzikāli apskaņota. Mūzika...

 • Darbā nevis uz Īriju vai Angliju, bet kaimiņzemi Igauniju

  Darbā nevis uz Īriju vai Angliju, bet kaimiņzemi Igauniju

  (Turpinās no 1.lappuses)Daudzi Alūksnes un Apes novadu ļaudis dodas strādāt uz tuvējo Igauniju. Šādu izvēli cilvēki veic ne tikai tādēļ, ka būtu...

 • Alūksnē - Jolandas Suvorovas superšovs

  Alūksnē - Jolandas Suvorovas superšovs

  Pie Jolandas Suvorovas jubilejas svinību galda Alūksnes Kultūras centrā 26.janvārī pulksten 19.00 ar humoristisku uzvedumu “91,5 minūtēs apkārt...

 • Vienkāršā ābolmaize

  Vienkāršā ābolmaize

  Bļodā iesit 3 olas, pievieno izkausētus 300 gramus cepamā margarīna, deserta karoti etiķa esences un  1 glāzi (200g) cukura. Pieliek sodu (naža gala...

 • Ar ralliju sirdī un pie stūres 2

  Ar ralliju sirdī un pie stūres

  (Turpinās no 1.lappuses)“Patiesībā mums nav svarīgi, kāda veida čempionāts Alūksnē notiek – galvenais, ka pie mums notiek rallijs! Mums vajag, lai...