Kā uzrunāt priekšnieku?

Dažkārt spriedzi darba atiecībās rada neizpratne, kā drīkst uzrunāt priekšnieku – uz "tu" vai "jūs", ja nav iepriekšējas norunas, bet priekšnieks konsekventi lieto "tu" uzrunas formu.

Dažkārt spriedzi darba atiecībās rada neizpratne, kā drīkst uzrunāt priekšnieku – uz "tu" vai "jūs", ja nav iepriekšējas norunas, bet priekšnieks konsekventi lieto "tu" uzrunas formu. It īpaši, ja priekšnieks ir vīrietis cienīgā vecumā, bet padotā – jauna sieviete. Kā būtu pareizi un pieklājīgi?
Formālās attiecībās bez iepriekšējas vienošanās Latvijā ir pieņemts lietot uzrunas formu "jūs". Šī uzrunas forma ļauj cilvēkiem uzturēt pienācīgu distanci un parāda savstarpēju cieņu un respektu.
Ja priekšnieks it kā pašsaprotami, iepriekš par to nevienojoties, uzrunā padoto uz "tu", tas dod tiesības arī padotajai (padotajam) uzrunāt viņu tāpat. Tā nebūs pieklājības normu pārkāpšana no padotās (padotā) puses.
Dažkārt "tu" uzrunas forma ir veids, kā priekšnieks parāda savu pozicionēšanos padoto priekšā – zināmu respekta trūkumu pret padoto un vēlēšanos pierādīt savu pārākumu.
Ja padotā (padotais) vēlas saglabāt "jūs" uzrunas formu, tad visgudrākais veids, kā uz to reaģēt, ir konsekventi palikt pie "jūs" uzrunas. Ja priekšnieks būs pietiekami jūtīgs pret jūsu vēlmēm un vajadzībām un "tu" uzrunas forma priekšniekam nebūs savas varas parādīšanas izpausme, tad viņš jūs sadzirdēs un arī lietos "jūs" uzrunu.
Katrā ziņā kā vispārpieņemta norma nav akceptējams, ka priekšnieks var atļauties uzrunāt padoto uz "tu", bet padotajai (padotajam) priekšnieks jāuzrunā uz "Jūs". Ja divi cilvēki darba attiecībās nav vienojušies par citu uzrunu, tad uzrunai jānotiek ar "jūs".
Uzrunas pielietojumā dzimumam nav nozīmes. Abi dzimumi ir vienlīdz tiesīgi brīvi lietot abas uzrunas formas. Tapat arī vecumam darba attiecībās nav nozīmes. Gados vecāks priekšnieks nevar uzrunāt gados jaunāku padoto uz "tu" tikai tādēļ, ka jūtas vecāks. Tad arī padotajai (padotajam) pretī jāsaka "Tu".
Nepieklājīgi būtu jaunākam kolēģim gados vecāku kolēģi bez viņa piekrišanas uzrunāt uz "tu". Bet, ja vecāks cilvēks pats to piedāvā, tad uzrunas forma "tu" ir pieņemama.
Ja priekšnieks padoto – sievieti – bez viņas atļaujas uzrunā uz "tu", to var vērtēt kā emocionālo vardarbību.
Par uzrunas formu ir jāvienojas, jo ikvienam ir jāakceptē otra cilvēka psiholoģiskās aizsardzības robežas jeb viņa intimitāte. Uzrunas forma "tu" bez atļaujas, ir ielaušanās otra intimitātē.
Ja viena puse vēlas tuvākas attiecības jeb būt neformālāka, kas darba attiecībās mēdz būt ļoti bieži, ir nepieciešams otra cilvēka akcepts. Ja viens darba partneris otru uzrunā uz "jūs", bet otrs – uz "tu", tas liecina par zināmu necieņas elementu no "tu" uzrunas lietotāja puses.
Mans viedoklis, ka arī jaunietis, pat bērns, noteikti jāuzrunā uz "jūs" – it sevišķi darba attiecībās. Pretējā gadījumā arī bērns vai pusaudzis ir tiesīgs pieaugušajam priekšniekam teikt "tu", un tas nebūs nepieklājīgi. Piemēram, es mazos pacientus, kuri man saka "Jūs", arī uzrunāju tāpat. Jo gan bērns, gan pusaudzis ir personība, pret kuru vērstā "jūs" forma ir cieņas un emocionālās distances apliecinājums.
Uzrunas forma "tu" priekšniekam var būt arī padotā darbinieka psiholoģiskās pakļaušanas "instruments", kas neapzināti ietekmē padotā attieksmi, uzskatus un rīcību.
Šādu nodomu cilvēki būtu jāatšķir no tiem, kuri grūti pacieš emocionālu distanci attiecībās un grib ar otru cilvēku ātrāk satuvināties. It īpaši, ja ir runa par jauniem, prorietumnieciski noskaņotiem darba partneriem. Šādi cilvēki "jūs" uzrunas formu uztver kā konservatīvu un arhaisku, tādēļ esiet pret neformālajiem, gados jaunajiem priekšniekiem elastīgi.
Dažkārt atsevišķu profesiju cilvēki, kā piemēram, mācītāji, skolotāji, praktizē uzrunas formu "tu" tādēļ, lai ātrāk rastos kontakts. Ja darba attiecības ir ilgstošas, ciešas un draudzīgas, ir gluži dabiski pāriet no "jūs" uz "tu" uzrunu. Taču, ja cilvēks jūtas nedrošs, ka viņu var psiholoģiski ietekmēt, tad labāk saglabāt "jūs" uzrunu.
Tomēr es aicinātu darba kolektīvos uzrunāt vienam otru uz "tu", lai visi justos komfortabli un nepiespiesti. Ir valodas, kā piemēram, angļu, kurās vispār nav uzrunas formas "jūs", dēļ mūs Latvijā dažkārt neizprot trimdas tautieši.
("Mans Īpašums")

Citu datumu laikraksti