Kad parādās Marija, gaisā virmo rožu smarža

Tam var ticēt vai neticēt, pieņemt vai ar skepsi noraidīt, bet katru gadu diendienā Hercegovinas nelielajā ciematā Medžugorjē pulcējas tūkstošiem cilvēku, lai lūgtos un saņemtu dvēseles mieru.

Tam var ticēt vai neticēt, pieņemt vai ar skepsi noraidīt, bet katru gadu diendienā Hercegovinas nelielajā ciematā Medžugorjē pulcējas tūkstošiem cilvēku, lai lūgtos un saņemtu dvēseles mieru.
Daudzi slimie tur atguvuši dvēseles un fizisko veselību. Joprojām daži cilvēki (dēvēti par vizionāriem) tur satiekas ar Dievmāti Mariju un uzklausa viņas vēstījumus. Nostāsts liecina, ka tajā brīdī gaisā virmojot rožu smarža.
Medžugorjē pirms 23 gadiem, 1981.gada 24.jūnijā, divas meitenes - Mirjana un Ivanka - Krusta kalnam blakus esošajā Podbrdo kalnā (kuru tagad sauc par Parādīšanās vai Rožukroņa kalnu) ieraudzīja Dievmāti. No sākuma viņas neticēja savām acīm, devās pie draudzenes, kura ganīja aitas, bet tad atkal atgriezās. Drīz pievienojās arī ceturtā meitene - Vicka. Arī viņa tam negribēja ticēt, gāja uz ciemu un aicināja līdzi divus zēnus, kuri tobrīd nejauši gāja garām. Kad viņi atkal nokļuva kalnā, visi redzēja Dievmāti. Aizkustinājumā raudādami, bērni devās atpakaļ uz ciemu, kur pavēstīja ļaudīm par notikušo.
Marija: "Ne vienmēr es izvēlos pašus labākos"
Jaunieši, kam 1981. gada Saulgriežos parādījās Dievmāte, bija vienkārši cilvēki. Vecākajai, Vickai, tajā laikā bija 17 gadu, bet Jakovam, kas grupā bija visjaunākais - tikai 10. Vēlāk, kad Baznīca uzsāka pētīt šīs parādības autentiskumu, Splitas arhibīskaps Frane Franičs teica, ka viņš pilnīgi uzticas Vickai un Marjai, kas ir tipiskas un vienkāršas kalnu iedzīvotājas, kuras nespēj melot.
Ivanka bija pirmā, kas ieraudzīja Dievmāti. Viņa pāris mēnešus iepriekš bija apbedījusi savu māti. Viņa ieraudzīja sievieti, kas bija ģērbusies tā, kā Medžugorjē nemēdz tērpties. Viņai rokā bija bērniņš. Meitene nespēja saskatīt sievietes seju, jo starp viņām bija liels atstatums. Ivanka jautāja Dievmātei, kur atrodas viņas māte, kāds ir tās liktenis, un Dievmāte atbildēja, ka ar Ivankas māti viss esot kārtībā, viņa atrodoties debesīs. Pēc četriem gadiem, kad Ivankai Dievmāte parādījās pēdējoreiz, viņa deva tai iespēju satikties ar savu māti. Abas apskāvās, un māte sacīja Ivankai: "Meitiņ, es esmu lepna par tevi!"
Mājās, pārrunājot notikušo, Vickas vecmammai bija aizdomas, vai tikai tas nav ļaunais gars, viņa ieteica mazmeitai parādību apslacīt ar svētīto ūdeni: ja tā pazudīšot, tad tas būs bijis nelabais. Vicka jautāja, vai parādība tiešām ir Dievmāte. "Es esmu Vissvētā Jaunava Marija." "Kādēļ Tu parādījies mums? Mēs neesam tie labākie," bērni jautāja Marijai. "Ne vienmēr es izvēlos pašus labākos," atbildēja Dievmāte.
Bērnus uzskatīja par jukušiem
Mazie bērni ar savu stāstījumu par Marijas parādīšanos sacēla kājās visu ciemu. 26. jūnijā notikumi turpināja vērsties plašumā. Kopā ar bērniem Parādīšanās kalnā jau bija sapulcējušies apmēram 3000 cilvēku, kuru skaits palielinājās ik dienas, līdz policija aizliedza uz turieni iet. Sapulcējušies redzēja no debesīm nākam sarkanas gaismas staru.
Kalnā parādības turpinājās līdz 29.jūnijam. Bērnus nogādāja Mostaras psihiatriskajā slimnīcā, taču viņi pēc izmeklēšanas tika atbrīvoti, jo ārste apgalvoja, ka šinī slimnīcā būtu jāievieto nevis bērnus, bet gan to cilvēku, kas viņus uz šejieni atveda. Sākās arī policijas represijas pret bērniem. Bērni tika pratināti, ieslodzīti, ilgu laiku atradās mājas arestā, taču vēlāk viņi ceļoja ar savu liecību pa pasauli, Dievmāte viņiem vienmēr parādījās vienā un tai pašā laikā: katru dienu 17.40 pēcpusdienā.
Medžugorjes draudzes prāvests, franciskāņu tēvs Jozo Zovko no sākuma neticēja parādībai. Viņš, kurš bija aktīvs cīnītājs pret komunistisko režīmu, saskatīja šajos notikumos komunistu radītu provokāciju. Tādi gadījumi drīz pēc kara bija notikuši, kad tika mākslīgi radīti dažādi gaismas efekti kalnos ar nolūku apmuļķot ticīgos.
Viņš domāja, ka bērni ir uzpirkti vai savervēti maldu izplatīšanai. Tika organizētas sapulces un mītiņi ar nolūku pasludināt šīs parādības par halucinācijām. Daži tika ielikti cietumā. Notika arī pirmie izveseļošanās brīnumi. Kāds vecs, akls vīrs atguva redzi, kad izberzēja acis ar zemi no Krusta kalna.
Madonnai ir melni mati un zilas acis
Madonna esot skaista. Viņai ir pelēks tērps, balts lakats, melni mati, zilas acis un pelēks mākonis zem Viņas kājām. Viņa vienmēr nāk tāda, kā toreiz, ļoti skaista un smaidoša. Bet lielos svētkos, Ziemassvētkos, Lieldienās, savā dzimšanas dienā, Parādīšanās gadadienā, Viņa nāk vēl skaistāka, visa tērpusies zeltā. Ziemassvētkos Viņa nāk ar bērniņu Jēzu uz rokām.
Dievmāte vizionāriem parādās kā pilnīgi reāla persona, kam var pieskarties, sajust. Viņa tos apkampj, noskūpsta, apsveic dzimšanas dienā. Kāda vizionāre atzina, ka vienīgais Zemes skaistums, ar ko Dievmāti iespējams salīdzināt, ir sievietes skaistums, kad tā pirmoreiz skatās uz savu jaundzimušo bērniņu.
Medžugorjē dziedina dvēseli un miesu
Kopš tā laika Medžugorjes iedzīvotāju dzīve ir pilnīgi izmainījusies, tagad tā ir viena no lielākajām svētceļojumu vietām pasaulē. Medžugorjes baznīca ir salīdzinoši liela tik mazam ciematam. Tajā var ietilpt līdz 10 000 cilvēku. Moderna, liela baznīca, celta sešdesmitajos gados, laikā, kad vēl neviens cilvēks nezināja, kādas svētceļnieku straumes uz šejieni plūdīs. Dievkalpojumos tēvreize sajaucas visās pasaules valodās lielā, klusā čukstā, franciskāņu priesteris uzaicina visus kopā lūgties par slimniekiem. Tiem, kam slima miesa, kā arī tiem, kam saslimusi un skumja kļuvusi dvēsele. Līdz šim Medžugorjes draudzē ir fiksēti vairāk nekā 5000 brīnumainas izdziedināšanās gadījumu no smagām un neārstējamām slimībām, taču tikai daži desmiti ir oficiāli reģistrēti ar visiem ārstu parakstiem un vajadzīgajiem dokumentiem.
Cilvēki ir sākuši apvienoties kopienās, kur kopā lūdzas un dalās ikdienas rūpēs. Ir arī lūgšanas grupas, kuras ar vizionāru palīdzību vada pati Dievmāte. Šeit atrodas arī bijušo narkomānu kopiena "Miera oāze". Ir vairākas bāreņu patversmes, daži reliģiski ordeņi un izglītojošas iestādes, galvenais ir franciskāņu izveidotais informācijas centrs "MIR".
Gandarī par grēcinieku pārkāpumiem
Lielākā Medžugorjes bagātība ir cilvēki, kam dota žēlastība redzēt Dievmāti. Ap Vickas māju katru rītu pulcējas ļaužu pulki. Viņas atbilde par dzīves laimi ir gaužām vienkārša - cilvēka dvēselei ir vajadzīgs Dievs, lai tā varētu atvērties un uzplaukt līdzīgi kā zieds. Taču Vicka cieš fiziski. Viņai ir dotas spējas, uzliekot rokas, izārstēt neglābjami slimos, taču dažkārt viņa ir tuvu komai aiz sāpēm, ko rada galvas audzējs. Dievmātei un Vickai ir īpaša vienošanās, ka viņa pacietīs šo slimību, lai gandarītu par grēcinieku pārkāpumiem.
Noslēpumu vēstījumus pagaidām neatklāj
Dievmātes aicinājums ir vienkāršs: "Lieciet Dievu pirmajā vietā savā dzīvē!" Pieci galvenie līdzekļi cīņai pret ļaunumu, kurus iesaka Dievmāte, ir: sirds lūgšana (nevis lūpu), grēksūdze no sirds, gavēnis, ar mīlestību piedalīties Svētajā Misē un pieņemt Svēto Vakarēdienu - Euharistiju, lasīt Evaņģēliju ik dienas un pēc izlasītā parauga arī dzīvot.
Dievmātes Marijas vēstījumi ir iedalīti trīs grupās. Pirmās grupas vēstījumi domāti visiem pasaules cilvēkiem, tos būtu jāzina ikvienam. Otrās grupas vēstījumi ir tie, kurus Dievmāte dod saviem vizionāriem personīgi. Viņa ar tiem runā par visiem jautājumiem, kas tos interesē, un vizionāri to atstāsta cilvēkiem saviem vārdiem. Dievmāte atbild arī uz cilvēku jautājumiem, ko tie uzdod viņai ar vizionāru starpniecību. Trešās grupas vēstījumus pašlaik nevar atklāt. Tie ir noslēpumi, kuri vēsta par kādiem nozīmīgiem notikumiem, kas notiks ar pasauli nākotnē. Tas nekādā ziņā nebūs pasaules gals, bet tā būs Dieva manifestācija pasaulē. Noslēpumi būs kādas varenas parādības, kas pierādīs Dieva eksistenci. Par noslēpumiem patlaban neviens neko nezina, izņemot vizionārus. Viņi bieži raud, runājot par noslēpumiem, jo neticīgajiem tā būšot traģēdija.
Par neticīgajiem Dievmāte sauc tos, kam sirdī nav mīlestības - kas Dieva mīlestību nav sajutuši savās sirdīs, bet tādi var būt starp jebkuras reliģijas pārstāvjiem. Arī starp aktīviem baznīcas apmeklētājiem, ja viņi to dara ieraduma dēļ. Galvenais ir piedošana un žēlsirdība - tas ir viss.
Fakti
- Informācijai par Dievmātes parādīšanos daudzviet pasaulē, arī Latvijā, ir pārdomu raksturs. Starp katoļu baznīcas atzītajām atklāsmju vietām minamas, piemēram, Lurda, Fatima, Gvadelupe un citas.
- Attieksme pret Medžugorji nav galīgi formulēta. Arī pāvests Jānis Pāvils II oficiālu slēdzienu par Medžugorji vēl nav devis, jo Baznīcas komisijas šo jautājumu vēl studē. Taču no neoficiālām sarunām zināms, ka viņa attieksme pret Dievmātes parādībām Medžugorjē ir pozitīva.
- 1989.gada 1.augustā Svētais tēvs runāja ar ārstu grupu, kas bija zinātniski pētījuši vizionāru pārdabiskos pārdzīvojumus un tagad nopietni nodarbojas ar dažu brīnumaino dziedināšanu izpēti.
Ko saka priesteri
- Madonas draudzes prāvests Rihards Rasnacis:
- Pats Medžugorjē nekad neesmu bijis, bet manas draudzes locekļi ir bijuši un atsauksmes ir pozitīvas. Tā ir lūgšanu oāze. Es neņemos spriest par šīs vietas autentiskumu un Marijas parādīšanas īstenumu, arī Baznīca savu galavārdu vēl nav devusi. Šī vēl nav atzīta oficiāla svētvieta, bet cilvēki tur var doties, lai lūgtos. Zinu gadījumus, kad rokeris ar kriminālu pagātni pēc ceļojuma uz Medžugorji atgriezās pie Dieva.
- Alūksnes draudzes prāvests Andžejs Keziks:
- Esmu tur bijis divas reizes. Tā ir lūgšanu galvaspilsēta. Marijas parādīšanos es uztveru kā otršķirīgu, galvenais, ka cilvēki tur iet pie grēksūdzes, dievgalda, jūtas laimīgi un gūst skaistas izjūtas. Lai arī Baznīca par šo vietu atzinumu vēl nav devusi, es nešaubos par to, Marija tur parādās un runā ar cilvēkiem .
- Gulbenes draudzes prāvests Vjačeslavs Bogdanovs:
- Medžugorjē neesmu bijis. Es neatbalstu nostāstus par parādībām, arī Baznīca nav devusi oficiālu nostāju par šo vietu un vīzijām. Bet es kā draudzes prāvests draudzes locekļiem neaizliedzu doties uz šo vietu, ja tas vairo ticību un palīdz lūgties.
________________________
Pēc informācijas "www.medjugorje.org" materiālu veidojusi Aija Pupila.

Citu datumu laikraksti

  • Mediķi turpina dumpoties

    Arī pagājušajā nedēļā mediķi turpināja cīnīties par algas palielināšanu. Šobrīd anesteziologiem pievienojušies arī ķirurgi, kas pieprasa palielināt...

  • Oktobra beigās pārgriezīsim pulksteņus

    Naktī no 31.oktobra uz 1.novembri Latvijā pulksteņa radītājus vajadzēs pagriezt par vienu stundu atpakaļ. Šāda kārtība noteikta arī Lietuvā un...

  • “Optimisti” atsāk nodarbības

    Alūksnes pensionāru kluba “Optimisti” dalībnieki pirmajā nodarbībā tiksies 17.oktobrī pulksten 9.30 sporta skolas angārā. Tā vadītāja Gaida Gozeviča...