Kāds saņem arī mazāk

Turpinām ielūkoties amatpersonu Valsts ieņēmumu dienestam iesniegtajās ienākumu deklarācijās. Šoreiz pētām, cik pelna un kā dzīvo Alūksnes un Apes novadu izpilddirektori, abu novadu pagastu pārvalžu vadītāji un Alūksnes novada pašvaldības iestāžu un uzņēmumu vadītāji.

Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova 2017.gadā algā saņēmusi 22 688 eiro, kas ir par 1 396 eiro vairāk nekā 2016.gadā. Pārdodot īpašumā bijušo automašīnu “VW Touran” Aivaram Ribakam, ieguvusi 2000 eiro. Pērn iegādājusies jaunu automašīnu “Nissan Qashqai” (2017.gads), kuras iegādei ņēmusi līzingu 22 000 eiro. J.Čugunovai pieder zeme Malienas pagastā, kā arī zeme un ēkas Mālupes pagastā.

Apes novada domes izpilddirektors Viesturs Dandens pērn algā saņēmis 13 072 eiro, kas ir par 512 eiro vairāk nekā iepriekšējā periodā. Veicot saimniecisko darbību, no “Mežvalde AD” saņēmis 3602 eiro. No sev piederošas zemnieku saimniecības “Oliņi” saņēmis 7306 eiro. V.Dandenam pieder automašīna “VW Transporter” (2004.gads), traktors “MTZ - 50L” un divas traktora piekabes. Izpilddirektoram pieder vairāki zemes un būvju īpašumi Gaujienas pagastā, kopīpašumā ir zeme Gaujienas pagastā. V.Dandens ir kapitāldaļu turētājs Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajā sabiedrībā “Gaujiena”, revidents orientēšanās klubā “Alūksne” un divu komisiju loceklis Apes novada domē - Zemes komisijā un Ilgtermiņa ieguldījumu komisijā.

Gaujienas pagasta pārvaldes vadītāja Inese Lukjanoviča algā pērn saņēmusi 8673 eiro, kas ir par 106 eiro mazāk nekā 2016.gadā. Veicot saimniecisko darbību, no Gaujienas pagasta zemnieku saimniecības “Lejas Rudzīši - Zvejnieki” saņēmusi 892 eiro, bet no Lauku atbalsta dienesta guvusi 1000 eiro cita veida ienākumus. I.Lukjanovičai pieder zeme un ēkas Gaujienas pagastā, automašīna “Audi 80” (1994.gads) un “Audi 80 Avant” (1995.gads), piekabe un transporta kravas kaste. I.Lukjanoviča Apes novada domē ir Zemes komisijas locekle, Dzīvokļu jautājumu komisijas locekle un Ētikas komisijas priekšsēdētāja.
Trapenes pagasta pārvaldes vadītāja Irisa Popoviča 2017.gadā algā saņēmusi 8146 eiro, kas ir par 350 eiro mazāk nekā 2016.gadā. Viņai pieder dzīvoklis Alūksnē, kā arī zeme un ēkas Trapenes pagastā. I.Popoviča Apes novada domē ir Zemes komisijas locekle.

Virešu pagasta pārvaldes vadītājs Māris Ceļmillers algā saņēmis 5043 eiro, kas ir par 2641 eiro mazāk nekā iepriekšējā periodā, un pabalstu no VSAA - 296 eiro. Tik būtisks darba algas samazinājums ir tādēļ, ka ilgu laiku atradies atvaļinājumā bez darba samaksas, kā arī bijusi darbnespēja. Viņam pieder automašīna “Audi 100” (1990.gads) un airu laiva “Amber 315” (2014.gads). M.Ceļmillers Apes novada domē ir Zemes komisijas loceklis.

Gundars Pihlis pērn Apes novada domē kā Virešu pagasta pārvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs, Iepirkumu komisijas loceklis, Zemes komisijas loceklis un pašvaldības aģentūras “Komunālā saimniecība” direktors (kopš pagājušā gada oktobra) algā saņēmis 10 352 eiro. No SIA “Liepas AG” algā saņēmis 2862 eiro un 9125 eiro, veicot saimniecisko darbību. Veicot saimniecisko darbību, no SIA “Grotes ZG” saņēmis 10 210 eiro. G.Pihļa īpašumā ir automašīnas: “Volvo V50” (2007.gads), “BMW X5” (2002.gads), un divi traktori, kas iegādāti iepriekš, bet 2017.gadā īpašumā ieguvis “Toyota RAV4” (2007.gads) un “VW Sharan” (1999.gads). Viņa īpašumā ir zeme, ēka un būves Virešu pagastā. G.Pihlis ir valdes priekšsēdētājs mednieku biedrībā “Pelēči for”, valdes loceklis biedrībā “Piegauja” un Virešu pagasta zemnieku saimniecības “Mežvīri” īpašnieks.

Alsviķu, Ilzenes, Zeltiņu pagastu pārvalžu vadītāja Ingrīda Sniedze algā pērn saņēmusi 16 015 eiro, kas ir par 1099 vairāk nekā 2016.gadā. Kā pašnodarbinātā persona saņēmusi 2515 eiro (par 1796 eiro mazāk nekā iepriekšējā periodā), no Lauku atbalsta dienesta - 1667 eiro, kā arī saņēmusi apdrošināšanas atlīdzību - 2324 eiro. I.Sniedze skaidrā naudā uzkrājusi par 600 eiro vairāk nekā 2016.gadā - 8500 eiro, bezskaidrā naudā - 1077 dolārus (iepriekš - 1100 dolāri) un 6865 eiro (iepriekš - 8063 eiro). Viņai pieder automašīna “Volkswagen Passat” (1998.gads), dzīvoklis Alūksnē, kā arī zeme un ēka Alūksnē, kopīpašumā pieder zeme un ēka Alūksnē un zeme Mārkalnes pagastā. I.Sniedze ir valdes locekle biedrībā “Laurencenes iela 4K-2”.

Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagastu pārvalžu vadītāja Iveta Vārtukapteine pērn nopelnījusi par 1176 eiro vairāk nekā 2016.gadā – 15 672 eiro. I.Vārtukapteine saņēmusi pabalstu no VSAA - 136 eiro. I.Vārtukapteine ir valdes locekle biedrībā “Jaunlaicenes nami” un Alūksnes novada 317. vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja.

Kalncempju, Annas, Jaunannas pagastu pārvalžu vadītāja Vēsma Čugunova 2017.gadā algā saņēmusi 12 766 eiro. Veicot saimniecisko darbību, saņēmusi 6000 eiro no SIA “IGG Service” un 9141 eiro no sev piederošas zemnieku saimniecības “Guldupji”. V.Čugunovai pieder automašīna “VW Passat” (1995.gads), būve Jaunannas pagastā, kopīpašumā ir zeme Jaunannas pagastā. Zeme Jaunannas pagastā ir arī nomā un lietošanā.

Malienas un Jaunalūksnes pagastu pārvalžu vadītāja Inta Cinglere 2017.gadā algā saņēmusi 15 123 eiro, kas ir par 1016 eiro vairāk nekā 2016.gadā, un pabalstu - 125 eiro. I.Cingelerei valdījumā ir automašīna “VW Jetta”.

Mālupes un Liepnas pagastu pārvalžu vadītāja Iveta Priede algā pērn saņēmusi 15 476 eiro, kas ir par 770 eiro vairāk nekā iepriekšējā periodā. Arī no Lauku atbalsta dienesta pērn guvusi vairāk - 14 941 eiro, kas, salīdzinājumā ar iepriekšējo periodu, ir par 3907 eiro vairāk. Strādājot piemājas saimniecībā, nopelnījusi 12 820 eiro. I.Priedei pieder automašīna “VW Golf” (1991.gads), pašgājējtehnika “Avant 520”, dzīvoklis Alūksnē, zeme un ēkas Mālupes pagastā.

Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu vadītāja Daiga Vītola pērn algā saņēmusi par 1057 eiro vairāk – 13 870 eiro, un 957 eiro subsīdiju no Lauku atbalsta dienesta. D.Vītolai pieder automašīna “Opel Astra” (1999.gads), kā arī īpašumā ir zeme un ēkas Pededzes pagastā. D.Vītola ir valdes priekšsēdētāja biedrībai “Pededzes nākotne”.

SIA “Rūpe” valdes loceklis Artis Sviklis algā pērn saņēmis 18 901 eiro, kas ir tikpat cik 2016.gadā.  A.Sviklim pieder automašīna “Toyota Corolla” (1989.gads) un dzīvoklis Alūksnē.

Pašvaldības aģentūras “Spodra” direktors Guntis Kozilāns 2017.gadā algā saņēmis 14 765 eiro, kas ir par 1915 eiro mazāk nekā iepriekšējā periodā. Viņam pieder automašīna “Audi A6” (2011.gads), zeme Jaunalūksnes pagastā, zeme un ēkas Alūksnē. G.Kozilāns ir arī valdes priekšsēdētājs Alūksnes pilsētas riteņbraukšanas klubam “Velo”.

SIA “Alūksnes nami” valdes loceklis Armands Musts deklarējis, ka algā pērn saņēmis 18 850 eiro, kas ir tikpat, cik iepriekšējā periodā. A.Mustam vairs nav parādsaistību, kuras 2016.gadā bija deklarējis - 60 596 eiro. A.Musts ir valdes loceklis Latvijas Ūdens motosporta federācijā, Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrā, ūdens motosporta klubā “Nord Ost”, valdes priekšsēdētājs Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas atbalsta biedrībā un Alūksnes tautsaimnieku biedrībā “Alta”.

Pašvaldības aģentūras “Alja” direktors Māris Lietuvietis 2017.gadā algā saņēmis 14 354 eiro, kas ir par 2615 eiro vairāk nekā 2016.gadā. Valdījumā viņam ir automašīna “Audi A6” (2008.gads). M.Lietuvietis ir “Mednieku biedrība Upmalas” valdes loceklis, SIA “Krutupe” valdes priekšsēdētājs un pašvaldības pilnvarota amatpersona makšķerēšanas kontrolei.

Alūksnes Kultūras centra direktore Sanita Bērziņa algā pērn saņēmusi 14 022 eiro, kas ir par 1378 eiro vairāk nekā iepriekšējā periodā. 1240 eiro viņa saņēmusi no SIA “Biļešu paradīze”, ar ko slēgts uzņēmuma līgums. S.Bērziņa no VSAA saņēmusi pabalstu - 682 eiro. S.Bērziņa deklarējusi 7981 eiro parādsaistības. Valdījumā viņai ir divas automašīnas: “Audi A4” (2001.gads) un “Volvo XC90” (2004.gads). Viņas īpašumā ir zeme un būve Alūksnes novadā, kopīpašumā ir dzīvoklis, zeme un ēka Alūksnē.

Alūksnes novada pašvaldības policijas priekšnieks Ardis Tomsons algā pērn saņēmis 13 982 eiro, kas ir par 2170 eiro vairāk nekā iepriekšējā periodā. Veicot saimniecisko darbību, guvis 255 eiro ienākumus no AS “Rīgas farmaceitiskās fabrikas” un 320 eiro no SIA “Vinnis”. No Lauku atbalsta dienesta guvis 8914 eiro cita veida ienākumus. A.Tomsonam ir 3176 eiro parādsaistības, kas gada laikā samazinājušās par 1436 eiro. Viņam pieder transportlīdzekļi - “Opel Astra Station Wagon” (2005.gads), “VW Golf” (1992.gads), trīs traktori, kravas transporta kaste. Viņa īpašumā ir zeme un ēkas Alsviķu pagastā, dzīvoklis Ziemera pagastā, kopīpašumā - zeme Ziemera pagastā. A.Tomsona valdījumā ir dzīvokļa īpašums Alūksnes novadā un automašīna “VW Golf” (2009.gads). Viņš ir zemnieku saimniecības “Raudupes” īpašnieks.

Alūksnes muzeja direktore Diāna Pelaka algā saņēmusi 11 604 eiro, 40 eiro honorāru no “Profesionālās izglītības, tālākizglītības un eksaminācijas centrs”, 591 eiro pabalstu no VSAA un 4198 eiro pabalstu no “Familienkasse” Vācijā. D.Pelekai valdījumā ir automašīna “VW Bora” (2000.gads).

Alūksnes novada Sociālā dienesta vadītāja Regīna Kalniņa algā 2017.gadā saņēmusi 13 402 eiro, kas ir par 1029 eiro mazāk kā 2016.gadā. R.Kalniņa no “SEB Dzīvības apdrošināšana” saņēmusi 356 eiro, no VSAA - 653 eiro pabalstu. 2017.gadā sākusi saņemt pensiju, kas pērn bijusi 5204 eiro. R.Kalniņai pieder automašīna “VW Polo” (2004.gads).

AS “Simone” valdes locekļa Mārtiņa Kaļvas deklarācija vēl nav publiskota.
— Agita Bērziņa

Citu datumu laikraksti

 • Ģimnāzisti konkursā “Enkurs 2018” izcīna 2.vietu 2

  Ģimnāzisti konkursā “Enkurs 2018” izcīna 2.vietu

  Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolēnu komanda parādījusi atzīstamu sniegumu jūrniecības konkursā vidusskolēniem “Enkurs 2018”, iegūstot...

 • Mātes diena – ģimenes svētki 2

  Mātes diena – ģimenes svētki

  Turpinās no 1.lappusesMātes diena alūksnietei Tatjanai Krutinai (30) ir ģimenes svētki, tādēļ šo dienu viņa pavadīs, darot ko interesantu kopā ar...

 • Iestāda simtgades ozolu 4

  Iestāda simtgades ozolu

  Jaunannas pagastā 4.maijā, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienā, parkā pie tautas nama pulcējās dažādu paaudžu jaunannieši, lai...

 • Latvijas simtgadi atzīmēs ar īpašu vides objektu

  Latvijas simtgadi atzīmēs ar īpašu vides objektu

  Alūksne ir visaugstākā pilsēta Latvijā - 217 metrus virs jūras līmeņa. Par godu Latvijas simtgadei mūsu pilsētā taps jauns vides objekts “Alūksne -...

 • Saņem goda nomināciju

  Četri Alūksnes novada mazpulcēni saņēmuši Latvijas mazpulku goda nomināciju “Augsim Latvijai!”. Nominācijai izvirza tikai tos mazpulcēnus, kuri ir...

 • Ar sportu sirdī 4

  Ar sportu sirdī

  Futbola treneris Mārtiņš Meisters ir cilvēks, no kura var mācīties entuziasmu un neatlaidību. Viņš ir cilvēks, kurš nekad neapstājas, vienmēr...

 • Atjaunos muižas parku

  Biedrība “Alsviķu pagasta attīstībai un labklājībai” ir uzsākusi projekta “Alsviķu muižas parka atdzimšana” īstenošanu, ko finansiāli atbalsta...

 • Lauksaimniecība kā dzīvesveids 4

  Lauksaimniecība kā dzīvesveids

  (Turpinās no 1.lappuses)Drosme, uzņēmība un strādīgums - šie trīs vārdi visspilgtāk raksturo divus lauksaimniekus no Alūksnes novada piemājas...

 • Miniatūrām iedvesmu rod mūzikā

  Miniatūrām iedvesmu rod mūzikā

  Jaunā rakstniece Elīna Gabrāne (26 gadi), kuras dzimtā vieta ir Gaujiena, izdevusi savu otro grāmatu – dzejprozas krājumu “Mūzikas lādīte”, veltot...