Kam jāmaksā par vientuļu cilvēku apbedīšanu - pašvaldībai vai valstij?

Pašvaldības nevēlas no saviem līdzekļiem maksāt par cilvēku apbedīšanu, kuriem nav piederīgo un kuri nav deklarējuši savu dzīvesvietu konkrētās pašvaldības teritorijā.

Pašvaldības nevēlas no saviem līdzekļiem maksāt par cilvēku apbedīšanu, kuriem nav piederīgo un kuri nav deklarējuši savu dzīvesvietu konkrētās pašvaldības teritorijā.
Valdība nolēmusi atlikt uz nākamo nedēļu izskatīšanai noteikumus par to, kas maksās par vientuļu cilvēku apbedīšanu - pašvaldības vai izdevumus segs no valsts budžeta.
Alsviķu pagasta padome šādos gadījumos, kad vientuļi cilvēki nav deklarējuši dzīvesvietu, bet reāli dzīvo pagastā, maksā 50 latu pabalstu. Nepieciešamības gadījumā pašvaldība palīdz ar transportu. "Vienīgais nosacījums: miršanas fakts ir jāreģistrē mūsu pagastā. Tad ir vieglāk sakārtot arī miršanas reģistru," stāsta Alsviķu pagasta dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Dzintra Bāliņa.
Ja cilvēks visu mūžu dzīvojis Alsviķu pagastā, bet vecumdienās pārceļas dzīvot pie kāda bērna, tad pašvaldība maksā pabalstu miršanas gadījumā. "Ja cilvēks Alsviķos ir deklarējis dzīvesvietu, bet šeit viņš gadiem nedzīvo, tad pabalstu nepiešķiram," saka Dz.Bāliņa. Viņa skaidro, ka šādus gadījumus izvērtē pašvaldības sociālā komisija.
"Valstij vajadzētu izveidot palīdzības fondu, no kura varētu segt izdevumus vientuļu cilvēku apbedīšanai. Tādi cilvēki ir, kuriem nav pastāvīgas dzīvesvietas, kurus dēvē par klaidoņiem vai bezpajumtniekiem, taču viņi ir jāapglabā. Tomēr vienmēr nevar visas funkcijas uzvelt pašvaldībām," saka Dz.Bāliņa.
Ziemeru pagasta dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Renāte Gruzīte apgalvo, ka pēdējā laikā šādu gadījumu nav bijis. "Vientuļus cilvēkus, kuriem nevar atrast tuviniekus, pašvaldība palīdz apglabāt. Pabalsta apmērs ir atkarīgs no pašvaldības materiālās situācijas. Tagad sociālais pabalsts ir 35 lati. Pašvaldības pienākums ir palīdzēt, ja cilvēks visu mūžu dzīvojis pagastā, bet nav tur deklarējis dzīvesvietu," uzsver nodaļas vadītāja. R.Gruzīte spriež, ka katrs gadījums pašvaldībai ir jāizvērtē un tai ir jāpalīdz pagasta iedzīvotājiem.
Malienas pagastā pašvaldība palīdz apglabāt iedzīvotājus, kuri ir vientuļi un kuriem nav piederīgo.
Piešķirtais sociālais pabalsts šādos gadījumos ir 30 lati. "Tādu gadījumu nav bijis, kad nomiris vientuļš cilvēks, kas nav deklarējies mūsu pagastā," atklāj Malienas pagasta dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Antoņina Gražanska. Viņa uzskata, ka vientuļu cilvēku apbedīšanai, ja attiecīgā pagastā mirušais dzīvesvietu nav deklarējis, valstij vajadzētu segt izdevumus. "Pašvaldību līdzekļi ir ierobežoti. Ja pašvaldībai būtu finansējums, tad varētu palīdzēt," saka A.Gražanska.

Citu datumu laikraksti

  • Remontē skolu un gatavojas jubilejai

    Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas vecajā korpusā, 2.stāvā, šomēnes uzsākts kosmētiskais remonts.Ernsta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijas vecajā...

  • Ciemiņus gaida sakoptā pilsētvidē

    Alūksnē pirmo reizi šogad appļauti zālāji. Pļaut varēja arī parkā, kur likvidēti janvāra vētras postījumi, aizvesti izgāztie koki un savākti zari,...

  • Pagastā Jāņus šogad svinēs agrāk

    Pededzes pagasta deputāti sēdē izskatīja iesniegumus par atteikšanos no zemes lietošanas tiesībām, par pirmpirkuma tiesību piešķiršanu un atteikšanos...