Kāpēc jāmaksā par zudumiem?

- Kādēļ Alūksnes pilsētas iedzīvotājiem, kam dzīvokļos ir uzlikti ūdens skaitītāji, ir jāmaksā par ūdens zudumiem?

- Kādēļ Alūksnes pilsētas iedzīvotājiem, kam dzīvokļos ir uzlikti ūdens skaitītāji, ir jāmaksā par ūdens zudumiem?
Ministru kabineta noteikumi Nr. 133 "Kārtība, kādā dzīvokļa īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu", nosaka, ka:
* ja pakalpojums atsevišķam dzīvoklim tiek uzskaitīts ar mērīšanas līdzekļiem, kas pārbaudīti likumā "Par mērījumu vienotību" noteiktajā kārtībā, īrnieks pakalpojuma sniedzējam vai izīrētājam maksā atbilstoši mērīšanas līdzekļa uzskaitītajam daudzumam (noteikumu 5.punkts);
* izīrētājs vai pakalpojumu sniedzējs pēc īrnieka vai īrnieka pārstāvju pieprasījuma sniedz pilnīgu un patiesu informāciju par dzīvojamā mājā uzstādīto mērīšanas līdzekļu rādītājiem, ar kuriem saskaņā katra norēķinu posma beigās tiek noteikta maksa par konkrēto pakalpojumu, kā arī informāciju par iepriekšējā mēnesī veiktajiem norēķiniem par saņemtajiem pakalpojumiem (noteikumu 8.punkts);
* ja dzīvojamās mājas aukstā ūdens ievadā, kā arī dzīvokļos ir uzstādīti mērīšanas līdzekļi un mājas iekšējā ūdenssistēma un mērinstrumenti ir pārbaudīti, īrnieki pēc saviem ieskatiem var vienoties, kā sadalāma un samaksājama starpība, kas radusies starp mājas kopējā skaitītāja rādījumu un vienlaikus nolasītu dzīvokļu mērīšanas līdzekļu rādījuma summu. Šo vienošanos ar parakstu apliecina ne mazāk kā 75 procenti īrnieku un izīrētājs (noteikumu 18.punkts);
* ja īrnieki un izīrētājs par šo noteikumu 18.punktā minētās ūdens skaitītāju rādījumu starpības samaksu nevar vienoties, starpības sadalei izmanto patēriņa pārrēķina koeficientu K, ko aprēķina, izmantojot šādu formulu: K=Vsk:2v (Vsk - kopējais ūdens patēriņš pēc ievada skaitītāja rādījumiem kubikmetros; 2v - summārais ūdens patēriņš pēc dzīvokļu skaitītāju rādījumiem) (noteikumu 19.punkts).

Citu datumu laikraksti

 • Daiļā dzimuma uzvaras gājiens

  Par sieviešu tiesībām sabiedrībā ir runāts daudz. Šādai diskusijai ir vieta arī Latvijā. Vērojot no politikas procesu skatpunkta, viss liekas...

 • Izsniedz licenci

  Alūksnes rajona padomes jūlija sēdē nolēma uz vienu gadu izsniegt licenci Romanam Savinam pasažieru komercpārvadājumu veikšanai.Alūksnes rajona...

 • Iedzīvotājus aicina gatavoties forumam

  Projekts “Iedzīvotāju līdzdalības un vietējās filantropijas veicināšana Alūksnes rajonā” saņēmis daļēju programmas “Baltijas - Amerikas...

 • Svētdienas skolas skolotāji mācās

  Svētdienas skolas skolotāji no 19. līdz 23.jūlijam Valmierā kursos apguva Veco un Jauno Derību un psiholoģiju.Svētdienas skolas skolotāji no 19. līdz...

 • Dvīņus aicina tikties salidojumā

  Jelgavas rajona Ozolnieku pagastā 7.augustā notiks Vislatvijas dvīņu, trīņu, četrīšu un piecīšu salidojums. Pasākuma dalībnieki pulcēsies pulksten...

 • Rīko otro iedzīvotāju forumu

  Virešu pagastā piektdien, 30.jūlijā, rīko forumu, uz kuru aicināti visi pagasta iedzīvotāji. Forums pulksten 14.00 sāksies Vidagas klubā.Virešu...