Karstais kartupelis “Simone” - joprojām karsts 9

(Turpinās no 1.lappuses)
Alūksnes novada dome jau februārī nosūtīja vēstuli Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai, lai izprastu, vai “Simoni” pašvaldība šobrīd drīkst pārdot, jo siltumtrašu un katlumāju rekonstrukcijā ieguldīts Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums.
“Alūksnes Ziņas” palaikam pašvaldībā taujā, vai ir jau atbilde, uz ko Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis līdz šim atbildēja, ka nav. Arī šonedēļ tās vēl nebija, lai gan pagājuši jau divi mēneši, tādēļ sazinājāmies ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, lai noskaidrotu situāciju. Aģentūras sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Vineta Vilistere-Lāce apstiprina, ka šāda vēstule saņemta, bet atbilde uz to vēl tiekot gatavota. “Šis jautājums ir komplicēts un sarežģīts, tādus bieži neuzdod – pie tā strādā aģentūras juristi, finansisti, konsultējas ar atbildīgajām ministrijām un gatavo atbildi. Jāatzīst viens - ja uzņēmums (šajā gadījumā - “Simone”) apguvis Eiropas finansējumu un uzņēmies saistības, tad projekta aktivitātes jāgarantē noteiktu laiku,” saka V.Vilistere-Lāce. “Alūksnes Ziņās” jau rakstījām, ka “Simonei” projektu saistības ir spēkā līdz 2018.gada decembrim.

Iesprūduši sarunās
Kamēr pašvaldība gaida atbildi, SIA “Eiro – Āzijas investīciju aģentūra” gan nesēž, rokas klēpī salikuši. Uzņēmuma valdes loceklis Jānis Timma ir ļoti biežs viesis Alūksnē, apmeklē “Simoni” un cenšas izzināt dažādus sensitīvus datus, piemēram, siltuma patēriņu par katru patērētāju (adresi) pa mēnešiem; cik mājām ir/nav siltā ūdens; darbinieku skaita, ražošanas personāla un mēneša algu uzskaitījumu; informāciju par visa veida līgumiem un kredītiem.
J.Timma “Alūksnes Ziņām” atzīst, ka šobrīd process virzoties uz priekšu lēnāk, nekā vajadzētu. “Jā, Alūksnē esmu diezgan biežs viesis, turpinām sarunas, bet šobrīd nekas cits nenotiek, kā tikai turpinās sarunas! Joprojām paliekam pie sava, ka mūsu piedāvātā cena siltumenerģijas tarifam Alūksnē būs zemāka, nekā ir šobrīd, un “Simonei” ekonomiski izdevīga. Mēs varam “palīst” zem jebkuras cenas, tikai šobrīd esam iesprūduši,” saka J.Timma. Runājot par tarifu, arī šoreiz J.Timma ir izvairīgs un konkrētu ciparu tā arī nenosauc.
Gatavojas tarifa
samazināšanai
Akciju sabiedrības “Simone” valdes loceklis Mārtiņš Kaļva apstiprina, ka J.Timma ir vairākkārt apmeklējis “Simoni”, uzdod dažādus jautājumus, izsaka piedāvājumus. “Bet informācijas ziņā mēs varam viņiem palīdzēt tikai tik daudz, cik publiski ir pieejams ikvienam, piemēram, gada pārskatos – detalizētāku informāciju nesniedzam. Darām savu ikdienas darbu,” saka M.Kaļva. Vai “Simone” jau iesniegusi solīto siltuma tarifa samazinājuma projektu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai? M.Kaļva norāda, ka šobrīd gatavo tam dokumentāciju. “Maija beigās saliekam punktus uz “i” un jūnija sākumā ceram iesniegt dokumentus regulatoram. Ceram, ka uz jauno apkures sezonu Alūksnē jau būs zemāks siltuma tarifs,” saka M.Kaļva.

Nomā zemi no “4plus”
SIA “Eiro - Āzijas investīciju aģentūra” koģenerācijas staciju iecerējusi būvēt Merķeļa ielā 20, Alūksnes kokapstrādes uzņēmuma SIA “4plus” teritorijā. SIA “4plus” valdes loceklis un Alūksnes novada domes deputāts Askolds Zelmenis atzīst, ka “4plus” aģentūrai iznomājis 7000 kvadrātmetru zemes gabalu.
“2012.gada vasarā mani uzrunāja minētā sabiedrība un prezentēja savu ieceri uz SIA “4plus” piederošās zemes Merķeļa ielā 20 uzbūvēt koģenerācijas staciju. Iemesls - mēs ražošanā izmantojam ievērojamu daudzumu siltuma enerģijas, savukārt elektrības ražošanas rezultātā rodas siltums un tam nepieciešams patērētājs. Tāpēc radušos siltumu par izdevīgu cenu SIA “4plus” ir gatava pirkt savām ražošanas vajadzībām. SIA “4plus” šo piedāvājumu uzskatīja un joprojām uzskata par izdevīgu, tāpēc noslēdzām vienošanos un zemes nomas līgumu. Aprēķinot mūsu patēriņu, SIA “Eiro - Āzijas investīciju aģentūra” secināja, ka “4plus” nevarēs patērēt visu radušos siltumu, tāpēc viņi uzsāka dialogu ar pašvaldību par iespējamo siltuma pārdošanu arī pilsētai,” stāsta A.Zelmenis.

Ekonomiski izdevīgi
SIA “4plus” jau ir sava katlumāja, kurā nesen uzstādīti divi moderni 1,5 un 3 megavatu šķeldas katli. A.Zelmenis saka, ka tomēr aģentūras piedāvājums ieinteresēja, jo ir ekonomiski pamatots. “Kokmateriālu atgriezumus, kas mums rodas ražošanas procesā, varam arī pārdot. Ietaupījumu varam izmantot savas rūpnīcas modernizācijai un paplašināšanai, uzstādīsim papildus kokmateriālu kaltes. Līdz ar to SIA “4plus” darbību koģenerācijas stacija viennozīmīgi ietekmēs finansiāli pozitīvi un, ja arī kas mainīsies, mums vienmēr būs iespēja nekavējoties iekurināt savus katlus,” saka A.Zelmenis.
Viņš uzskata, ka arī Alūksnes pilsētai būtu jāskatās uz šo projektu caur ekonomisku prizmu: ja kāds ir gatavs saražot iedzīvotājiem lētāku siltumu, nekā paši spēj saražot, tas ir jāizmanto. “Ja es kā uzņēmējs varu spriedelēt par to, vai man vajag ietaupījumu vai nevajag, tad enerģētikas likums pēc ekonomiskā pakāpeniskuma principa pašvaldībai uzliek par pienākumu iepirkt enerģiju no tiem, kas piegādā to lētāk,” ir pārliecināts A.Zelmenis.

Līgums uz 10 gadiem
Viņš atgādina, ka 2008.gada septembrī pie SIA “4plus” vērsās pašvaldība un piedāvāja Merķeļa ielas daudzdzīvokļu ēku daļu apkurināšanu. A.Zelmenis atminas, ka toreiz “Simones” katlumāja Merķeļa ielā 18 bijusi kritiskā stāvoklī. “Tā kā mums jau tad bija un arī šobrīd ir lieka siltuma ražošanas jauda, tad uz abpusēji izdevīgiem nosacījumiem tika noslēgts sadarbības līgums par siltuma piegādi “Simonei” uz 5+5 gadiem. Uzskatu, ka šī sadarbība bijusi un ir ļoti veiksmīga. Domāju, šis ir labs piemērs pašvaldības un privātajai sadarbībai,” vērtē A.Zelmenis.
A.Zelmenis apstiprina, ka viņam astoņus gadus ir arī uzņēmums SIA “Eko Enerģija E”, kam gan vairs nav derīga izsniegtā licence elektroenerģijas ražošanai. “Tas tika dibināts citas koģenerācijas stacijas celtniecībai. Ideja apstājās, jo šo projektu bija plānots realizēt ar Eiropas fondu finansiālu atbalstu, taču tā nenotika un nu tā ir vēsture,” saka A.Zelmenis.

Iedzīvotāji vēršas
prokuratūrā
Savukārt Alūksnes iedzīvotāju grupa sagatavojusi iesniegumu, ko nosūtījusi četrām valsts institūcijām: Latvijas Republikas prokuratūrai, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, Valsts kontrolei, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai, kā arī televīzijai. Torņa ielas 7.nama iedzīvotāja Jeļena Bobinova skaidro - tas tapis ar cerību, ka neatstās iesniegumā minēto bez ievērības. Iesniegumā izklāstīta esošā situācija par “Simoni” un šopavasar aktualizēto piedāvājumu to pārdot SIA “Eiro – Āzijas investīciju aģentūra”.
Iesniegumam pievienotas daudzu dokumentu, publikāciju kopijas. Atbildīgās institūcijas iedzīvotāji lūdz pārbaudīt SIA “Eiro – Āzijas investīciju aģentūra” un “Simoni” par laika periodu no 2014. līdz 2016.gada februārim; piespiest “Simones” valdi pārrēķināt siltumenerģijas tarifu; pārbaudīt “Simones” pārdošanas likumīgo pusi; atbildēt uz jautājumu, vai, pārdodot “Simoni” uzņēmumam “Eiro – Āzijas investīciju aģentūra”, tiktu ņemtas vērā un aizstāvētas Alūksnes iedzīvotāju intereses.

Savāc 901 parakstu
“Mēs sakām lielu paldies visiem, kuri parakstīja iesniegumu Alūksnes novada pašvaldībai, atbalstīja un iestājas par iedzīvotāju interesēm! Kopā savācām 901 parakstu, kas ir daudz,” saka J.Bobinova.
Alūksniete Svetlana Sisojeva secina, ka šodien iedzīvotājiem pašiem jābūt sabiedriski aktīviem un jāseko līdzi aktualitātēm, arī tām, ko kāds ir ieinteresēts noklusēt. “Mēs vēlētos, lai pēc šīm iedzīvotāju aktivitātēm vairs jautājums par “Simones” pārdošanu netiktu aktualizēts un šī akciju sabiedrība paliktu pašvaldības īpašumā, strādājot un darbojoties iedzīvotāju labā. Lai iedzīvotāji var kontrolēt, kas notiek “Simonē”, un vērsties pie Alūksnes novada domes deputātiem, priekšsēdētāja risināt neskaidros jautājumus. Ja par siltumapgādi pilsētā atbildēs privāts uzņēmums, iedzīvotāju – nodokļu maksātāju - intereses netiks ņemtas vērā,” ir pārliecināta S.Sisojeva. Viņa cer, ka atbildīgās instances īstenos labas pārvaldības principus.
“Ja viss ir likumīgi – mums nav pretenziju, bet, ja tas notiek, meklējot pašlabumu, tad nav pieļaujams,” saka J.Bobinova. S.Sisojeva atzīst - šobrīd ir sajūta, ka visi Alūksnē, kuri tiek pie varas, pēc tam ātri vien jūtas kā ķeizari un dara, kā grib. “Tad, kandidējot vēlēšanās, jau sākumā vajag godīgi pateikt: strādāšu tikai savai kabatai, aizstāvēšu savas un sev tuvāko intereses, uzlabošu savu finansiālo situāciju! Tagad saka, ka aizstāvēs iedzīvotājus, bet patiesībā uzspļauj viņiem,” skarbi piebilst J.Bobinova. ◆

Komentāri 9

mhm

būvēsim 100 metru no daudzstāvu dzīvojamām mājām, lai tik kurina...Vēl atomelektrostaciju uzbūvējiet pilsētas centrā....

pirms 5 gadiem, 2016.04.22 12:50

mhm

būvēsim 100 metru no daudzstāvu dzīvojamām mājām, lai tik kurina...Vēl atomelektrostaciju uzbūvējiet pilsētas centrā....

pirms 5 gadiem, 2016.04.22 12:50

eh

Centrā jau ir!

pirms 5 gadiem, 2016.04.22 13:46

viskopja klukste

Gards kumoss, ko gribas kampējiem pašiem norīt...ka tik neaizrijas....

pirms 5 gadiem, 2016.04.22 15:02

Lāookonts

Tā ir vistiņa, kas dēj zelta oliņas. Iedomājieties- katrs daudzstāvu māju dzīvoklis maksās Askoldam tik, cik Askoldam sagribēsies! Par direktoru viņu ielikt- jā, bet par īpašnieku- nekādā gadījumā!

pirms 5 gadiem, 2016.04.24 15:50

Merķeļa iela

Nekādā gadījumā nebūvēt Merķeļa ielā. Pašlaik ir jauks rajons, daudz zaļumu, kas tālāk notiks? Lai būvē tur kur jau ir

pirms 5 gadiem, 2016.04.24 11:50

moneymoney

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Eiro-Āzijas investīciju aģentūra" darbojas valodu apmācības nozarē.

2015. gadā valsts budžetā ieskaitīti 0 eur!
https://www.firmas.lv/ profile/eiro-azijas-investiciju-agentura-sia/000384402

pirms 5 gadiem, 2016.04.24 19:41

haha

.....un dīvainā kārtā tai Rīgas Kaļķu ielas adresē figurē uzvārds Zeimelis....ak, kāda sagadīšanās ar to EirĀziju!

pirms 5 gadiem, 2016.04.24 19:58

istais

paņems un nopirks pa kapeikām tas pats kas nopirka Alūksnes autoostu .

pirms 5 gadiem, 2016.04.26 08:28

Citu datumu laikraksti

 • Ar Mātes pienu

  Ar Mātes pienu

  Vismistiskākais šajā pasaulē ir dzīvības un nāves jautājums. Jautājums par to, ko spēj zinātne un kas tai nav tverams. Akadēmiķis Ivars Kalviņš...

 • Horoskopi

  8. – 14.aprīlisAuns ◆ Papildu ienākumi ļaus piepildīt kādu sen kārotu vēlmi. Spēcīgs enerģijas lādiņš tiks gūts dodoties nelielā braucienā....

 • Papildinās zivju krājumus

  Papildinās zivju krājumus

  Alūksnes novada pašvaldības aģentūrai “Alja” atbalstīti trīs projekti zivju resursu papildināšanai no Valsts zivju fonda līdzekļiem. Zivju krājumi ar...

 • Stādaudzētājiem - jau liela rosība 2

  Stādaudzētājiem - jau liela rosība

  Mazu brīnumu piedzīvojam ik pavasari, kad no zemes zaļus degunus izbāž pirmie asni. Tas rada prieku, tāpēc daudzi izvēlas stādus savām vajadzībām...

 • Mazie “cāļi” izloka balstiņas

  Mazie “cāļi” izloka balstiņas

  Apes novadā Lieldienās notika vairāki vokālie konkursi. Mazos dziedātājus pulcēja konkurss “Apes Cālis 2016”, bet Gaujienā notika mazo vokālistu...

 • Virešos kultūras dzīve sit augstu vilni 2

  Virešos kultūras dzīve sit augstu vilni

  Kopš pirms sešiem gadiem tika atklāts atjaunotais Virešu saieta nams, kultūras dzīve tur sit augstu vilni. Saieta nama paspārnē šobrīd darbojas seši...