Kas ir biedrība un kā to nodibināt?

Biedrība ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteikto mērķi, kam nav peļņas gūšanas rakstura – šāda definīcija atrodama Biedrību un nodibinājumu likumā. Skaidrojot to vienkāršāk – biedrību parasti dibina cilvēku kopa, kas apvienojušies kopēju ideju vārdā. Bet kāpēc nepieciešama šāda papīru kārtošana? Likumīgi reģistrēta biedrība var piesaistīt finansējumu projektu konkursos, piedalīties normatīvo aktu izstrādē. Biedrību un nodibinājumu reģistra dati liecina, ka Latvijā līdz 2017. gadam ir reģistrēta 16 661 dažāda biedrība.Biedrība kļūst par juridisku personu, tiklīdz tā tiek ierakstīta Biedrību un nodibinājumu reģistrā. To var izdarīt Uzņēmumu reģistrā, un tam nepieciešami vismaz divi cilvēki. Dibinot biedrību, jārēķinās ar nelielām izmaksām, jo būs jāmaksā valsts nodeva par biedrības reģistrēšanu – 11,38 eiro. Valsts notāre Lilita Strode norāda, ka biedrības dibinātājs var būt arī 18 gadu vecumu nesasniegusi persona, kuru pārstāvēs vecāki. Tāpat Latvijā biedrību var dibināt citu valstu pilsoņi.
Nevajag zīmogu un logotipuLielākoties biedrību cilvēki ir nodarbināti brīvprātīgajā darbā, kas nozīmē, ka tie par padarīto darbu nesaņem atlīdzību. Taču biedrība var ar personu nodibināt arī darba tiesiskās attiecības un līdz ar to maksāt algu par paveikto darbu.Valsts notāre L. Strode informē, ka, reģistrējot biedrību, netiek prasīts ne zīmogs, ne logotips. Tos un bankas kontu organizācija var izveidot vēlāk. Biedrība var izdot arī savus iekšējos dokumentus, kas, piemēram, nosaka jaunu biedru uzņemšanas kārtību.Biedrības juridiskajai adresei obligāti nav jābūt adresei, kurā faktiski atradīsies biedrības birojs. Vienīgi jābūt drošiem, ka uz šo norādīto adresi būs iespējams saņemt sūtījumus.Daudzās pašvaldībās darbojas nevalstisko organizāciju atbalsta centri, kuros var saņemt bezmaksas informāciju par biedrības dibināšanu un praktiskus padomus dokumentu sagatavošanai, un citu atbalstu, tāpēc jautājumu gadījumā biedrības locekļi tiek aicināti uz konsultācijām.Kā izvēlēties nosaukumu?Nosaukums nedrīkst būt pretrunā ar normatīvajiem aktiem un labiem tikumiem. Piemēram, tajā nedrīkst ietvert militāra formējuma vai tādas organizācijas vai grupas nosaukumu vai simboliku, kura atzīta par noziedzīgu vai antikonstitucionālu. Nosaukums nedrīkst radīt pozitīvu attieksmi pret vardarbību. Nosaukumam skaidri un noteikti jāatšķiras no citiem Biedrību un nodibinājumu reģistrā vai citos reģistra iestādes reģistros jau reģistrētiem vai reģistrācijai pieteiktiem biedrību nosaukumiem. Tas nedrīkst ietvert maldinošas ziņas par biedrības vai nodibinājuma darbības mērķi, darbības veidu un tiesisko formu. Nosaukums nedrīkst sakrist ar valsts vai pašvaldību institūciju nosaukumiem, kā arī ietvert maldinošas ziņas par to, ka biedrība ir apveltīta ar publisku varu. Biedrības nosaukumā drīkst lietot tikai latviešu vai latīņu alfabēta burtus. 
Uzziņai
Uzņēmumu reģistrā jāiesniedz pieteikums ar šādu informāciju:◆ biedrības nosaukums;◆ biedrības juridiskā adrese;◆ biedrības mērķis, kā arī darbības joma atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai klasifikācijai, ja biedrība darbības jomu piesaka ierakstīšanai vai tās ierakstīšanu paredz likums;◆ datums, kad pieņemts lēmums par dibināšanu;◆ valdes locekļu vārds, uzvārds, personas kods, norādot, vai viņiem ir tiesības pārstāvēt biedrību atsevišķi vai kopīgi;◆ biedrības darbības termiņš, ja tā dibināta uz laiku.
● Pieteikumam jāpievieno pielikums – lēmums par biedrības dibināšanu, statūti un katra valdes locekļa rakstveida piekrišana būt par valdes locekli. 
● Pieteikums jāparaksta visiem dibinātājiem vai vismaz diviem viņu pilnvarotiem valdes pārstāvjiem.

Citu datumu laikraksti

 • Mālupiešiem ir daudz neatbildētu jautājumu

  Mālupes pamatskola šovasar tiek likvidēta, bet vēl ir diezgan daudz neatbildētu jautājumu. Kā pašvaldība skolēniem un bērnudārza vecuma bērniem...

 • Vērtēs skaistākās sētas

  Alūksnes novada pašvaldība šogad organizē konkursu “Sakop, rādi, lepojies!”, kurā vērtēs sakoptākos īpašumus visā novada teritorijā, tādēļ aicina...

 • Pārkāpj aģitācijas noteikumus

  Alūksnes novada pašvaldību vēlēšanas šoreiz nav pagājušas bez starpgadījumiem – fiksēta gan  aģitācijas noteikumu pārkāpšana, gan neslavas celšana...

 • Otrās mājas paliks tikai sirdī 3

  Otrās mājas paliks tikai sirdī

  Pavasaris ir laiks, kad gājputni pārnāk mājās, kad putni vij ligzdas un audzina mazos putnēnus tāliem ceļiem. Tā arī Mālupes pamatskolas saime...

 • Kā vēlējām agrāk?

  Kārtējo pašvaldību vēlēšanu priekšvakarā ielūkojāmies vēlēšanu norises vēsturē un jautājām trīs ilggadējiem vēlēšanu komisijas locekļiem, kā...

 • Uz vēlēšanām – pirmo reizi

  Uz vēlēšanām – pirmo reizi

  Vakar pirmo reizi uz vēlēšanu iecirkni devās jaunlaicenietis Mikus Cekulis. Izvēlēties, par kuru no Alūksnes novada pašvaldības deputātu kandidātiem...

 • Rada cepures ar koka nagu 2

  Rada cepures ar koka nagu

  Turpinās no 1.lappuses.Ja ir laba ideja, tad to var attīstīt gan lielpilsētā, gan lauku viensētā. Tā Mārkalnes pagasta mājās “Kalvītes” tēvs un dēls...

 • Jāņus ielīgos ar “Skroderdienām Silmačos”

  Jāņus ielīgos ar “Skroderdienām Silmačos”

  Alūksnē 17.jūnijā norisināsies Jāņu ielīgošanas svinības ar latviešu visu laiku visvairāk skatīto Rūdolfa Blaumaņa izrādi “Skroderdienas Silmačos”,...

 • Sporta spēles senioriem

  3.jūnijā laukumā starp Alūksnes Kultūras centru un Alūksnes mākslas skolu notiks senioru sporta spēles, kurās šogad, kā jau ierasts, piedalīsies...