Kas notiek Dores muižas garāžās?

“Alūksnes Ziņu” redakcijā vērsās kāds lasītājs – vīrietis, kura vārds, uzvārds redakcijai ir zināms, lai vērstu uzmanību un saņemtu skaidrojumu no Alūksnes novada pašvaldības par Smilšu ielas  garāžu kompleksu Dores muižā. Vīrietis vēlas gūt skaidrību par īpašumu un to, kā šo teritoriju varētu sakārtot, ierīkot tur elektroenerģijas pieslēgumu.

Nav sakārtotas īpašumtiesības
“Dores muižā ir 55 garāžu komplekss, kas būvēts 1983.gadā. Toreiz tika izveidots arī garāžu kooperatīvs, kas tagad sen vairs nepastāv. No sākotnējiem garāžu īpašniekiem šodien īpašnieki ir vairs labi, ja puse – īpašnieki ir mainījušies dažādu iemeslu dēļ. Daudzos gadījumos tas noticis “no rokas rokā”, nesakārtojot juridiskās nianses,” stāsta lasītājs.
Arī vīrietim tur savulaik īsu brīdi bijusi garāža, bet ātri, pēc pusgada, to pārdevis – tiesa, pirkšanas-pārdošanas līgums nav ticis noformēts, tādēļ juridiski īpašnieks joprojām ir “Alūksnes Ziņu” lasītājs, kuram pašvaldība joprojām sūta paziņojumus par īpašuma nodokļa maksājumu veikšanu. “Diemžēl vēl vairākiem īpašniekiem ir līdzīgi, ka nav sakārtotas īpašumtiesības – garāžas ceļo no rokas rokā, bet īpašuma nodokļa paziņojumi pienāk īpašniekam, kurš oficiāli uzrādās kā pēdējais.   Savulaik, kad man vēl tur bija garāža, gribējām ievilkt elektrību visam garāžu kompleksam, bet saņēmām atbildi: kamēr nav sakārtotas īpašumtiesības, tikmēr nekā... Un tā joprojām Dores muižas atsevišķās garāžās nav elektrības. Ja būtu sakārtotas īpašumtiesības, varētu dibināt biedrību, gādāt par elektrības ievilkšanu un izmaksas sadalīt “uz galviņām”. Šobrīd nav nekādas intereses ne tīrīt teritoriju, ne uzlabot piebraucamo ceļu, jo īpašumtiesību jautājums ir nesakārtots,” situāciju raksturo vīrietis.

Kādu redz perspektīvu?
Viņš uzsver, ka Dores muižas garāžās neviens neesot pret to, ka jāmaksā īpašuma nodoklis, bet gribētos, lai sistēma ir sakārtota un būtu juridiskais pamatojums, prasot maksāt šo nodokli. “Kādu perspektīvu Dores muižas garāžām redz Alūksnes pilsēta? Alūksnes pilsēta ar mums, garāžu īpašniekiem, nomniekiem, valdītājiem, neko nav sakārtojusi. Gribētos, lai tiek sakārtotas gan līgumattiecības, gan teritorija. Vai pašvaldība ir reģistrējusi zemesgrāmatā Dores muižas teritoriju, kur atrodas garāžas? Kam pieder zeme zem Dores muižas garāžām? Uz kāda pamata un pēc kādiem principiem Alūksnes novada pašvaldība izsūta paziņojumus par īpašuma nodokli cilvēkiem, kam Dores muižā ir garāžas? Daudzi tie, kuri saņem šos paziņojumus, vairs nav patiesie īpašnieki.
Gribētos, lai Alūksnes novada pašvaldība ar “Alūksnes Ziņu” starpniecību izskaidro situāciju,” saka vīrietis.

Nav reģistrētas zemesgrāmatā
Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis skaidro - garāžu komplekss Smilšu ielā 11, Alūksnē, sastāv no 55 garāžu boksiem un atrodas uz fiziskai personai piederošas zemes, kuras īpašumtiesības reģistrētas zemesgrāmatā. Zemesgabala kopplatība - nepilni 7 hektāri,  un bez jau pieminētā garāžu kompleksa uz tā atrodas arī vairākas citas ēkas.
“55 garāžu komplekss būvēts pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados, taču būves un neviena no atsevišķām garāžu novietnēm nav reģistrētas zemesgrāmatā. Saskaņā ar likuma par “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā” 24.panta nosacījumiem “dārzkopības, garāžu, vasarnīcu vai citas kooperatīvās (kopdarbības) sabiedrības biedram piederošas ēkas (būves) vispārējā kārtībā ierakstāmas zemesgrāmatā uz viņa vārda, ja attiecīgais kooperatīva biedrs piedalījies akta sastādīšanā par ēkas (būves) nodošanu ekspluatācijā. Ja šī persona nav bijusi dārzkopības, garāžu, vasarnīcu vai citas kooperatīvās (kopdarbības) sabiedrības biedrs laikā, kad ēka (būve) nodota ekspluatācijā, nostiprinājuma lūgumam pievienojama attiecīgā kooperatīva, tā tiesību pārņēmēja vai valsts arhīva izziņa par to, ka šī persona ir uzņemta par kooperatīva biedru.” 
Diemžēl kooperatīvs likvidēts, laikus juridiski korekti nesakārtojot garāžu novietņu tiesisko valdītāju īpašumtiesības. Tā kā Alūksnes novada pašvaldība nav un nekad nav bijusi tiesiskā valdītāja kādai no garāžu kompleksa Smilšu ielā 11, Alūksnē, novietnēm, tai nav tiesību iesaistīties fizisku personu tiesiskajā valdījumā esošu garāžu novietņu īpašumtiesību sakārtošanā,” uzsver I.Berkulis un norāda, ka līgumattiecības starp zemes īpašnieku un garāžu novietņu lietotājiem kārtojamas, savstarpēji noslēdzot attiecīgu zemes nomas līgumu par garāžu uzturēšanai nepieciešamā zemesgabala nomu.

Plāno ierīkot apgaismojumu
Atbildot uz jautājumu par to, pēc kādiem principiem pašvaldība izsūta paziņojumus par nodokļa maksāšanu, I.Berkulis norāda – tas notiek atbilstoši likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 2.pantam, kurā atrunāts, kas ir nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji. “Pašvaldībai nav informācijas par atslēgu nodošanas faktu no rokas rokā, līdz ar to maksāšanas paziņojums tiek nosūtīts pēdējam zināmajam lietotājam. Savukārt, lai nodrošinātu drošu satiksmi un iedzīvotāju pārvietošanos Smilšu ielā, arī uz garāžu kompleksu Smilšu ielā 11, pašvaldība šobrīd izstrādā tehnisko dokumentāciju apgaismojuma ierīkošanai Smilšu ielā. Sakārtojot inženierkomunikācijas, tiks plānota Smilšu ielas seguma atjaunošana,” saka I.Berkulis.
— Līga Vīksna

Citu datumu laikraksti

 • Lasītāji, braucam uz Līgatni!

  Lasītāji, braucam uz Līgatni!

  Turpinot jauko tradīciju, arī šovasar Alūksnes un Apes novadu laikraksts “Alūksnes Ziņas” savus zinātkāros un atraktīvos lasītājus aicina izzinošā...

 • Arī aprīlī aicina uz kino

  Aprīlī Alūksnes Kultūras centrā būs skatāmas trīs ļoti atšķirīgas, aizraujošas Latvijā tapušas filmas. Dokumentālā filma visai ģimenei “Turpinājums”...

 • Ekspedīcijas laikā iepazīst, kas un kā notiek mežā 8

  Ekspedīcijas laikā iepazīst, kas un kā notiek mežā

  Turpinās no 1.lappusesParažas vēsta, ka Zaļajā ceturtdienā jādodas pie dabas, jāmeklē kāds ezers, strauts vai upe un jāmazgājas. Daļa no šīm darbībām...

 • Atteikšanās

  Atteikšanās

  Lieldienas - viens no četriem punktiem gadalaiku maiņu ciklā. Kādam tie ir ģimenes svētki, tradīcija, kādam tas ir garīgs piedzīvojums, ieturot...

 • Lielākie svētki kristīgajā pasaulē

  Lieldienas jeb pavasara saulgrieži notiek laikā, kad Saules centrs šķērso debess ekvatoru. Dienas paliek arvien garākas, un notiek gaismas uzvara pār...

 • Lieldienas gaidot

  Lieldienas ir seni svētki, pazīstami jau pirms Kristus. Lieldienās auglības simbols ir ola. Pirmo olu Lieldienu rītā sadalīja visiem mājās ļaudīm...

 • Gūst pieredzi Bulgārijā

  Gūst pieredzi Bulgārijā

  D.Ozoliņa Apes vidusskolas skolnieki Rauls Vīksna un Kristiāns Toms Briedis kopā ar skolotāju Lauru Popi un projekta vadītāju Daigu Bojāri “Erasmus+”...

 • Iespēja biedrībām

  Alūksnes un Apes novadu nevalstiskajām organizācijām (NVO) ir iespēja rakstīt projektus un piesaistīt finansējumu, piedaloties Valmieras novada fonda...

 • Uguns izdzēš divu bērnu dzīvības 2

  Uguns izdzēš divu bērnu dzīvības

  Trapenes pagastā svētdien traģiska ugunsnelaime izdzēsa divu mazu bērnu dzīvības, bet tēvs, kurš saviem spēkiem centās novērst nelaimi, guvis smagus...