Kas visvairāk interesē bērnu vecākus?

Šajā mācību gadā pagājuši jau trīs mēneši. Īpaši svarīgi tie ir bijuši bērniem, kuri skolas gaitas sāka šogad. Arī pirmziemnieku vecākiem tas bijis nozīmīgs laiks.

Šajā mācību gadā pagājuši jau trīs mēneši. Īpaši svarīgi tie ir bijuši bērniem, kuri skolas gaitas sāka šogad. Arī pirmziemnieku vecākiem tas bijis nozīmīgs laiks. Kā mazajiem veicies? Vai viss padevās viegli? Kas sagādāja grūtības un kādēļ? Vai bērns bija sagatavots skolai?
Uz šiem un līdzīgiem jautājumiem pieaugušie meklē atbildes.
Vai bērns gribēs mācīties? Ja bērnu interesē tikai rotaļas, rotaļlietas, mācību materiāli, tad secinājums ir - bērns vēl nav sagatavots mācībām, jo viņam nav motivācijas uzzināt, atklāt un sasniegt, tāpēc pirmsskolas izglītības iestādē ir svarīgi radīt motivāciju intelektuālam darbam, interesi par skolu un vēlmi mācīties tajā. Būtiski ir izraisīt vēlēšanos izzināt un uzzināt arvien vairāk. Ir jāizskaidro mazajam, ko nozīmē mācīties un kāda ir zināšanu jēga.
Vai bērnam jāprot lasīt, rakstīt, rēķināt? Interese par lasīšanu bērniem veidojas dažādi, tomēr lielākoties bērns grib lasīt četru, piecu gadu vecumā. Tas ir nopietns bērna attīstības rādītājs. Bērniem bērnudārzā jāiemācās pazīt burtus, sasaukt tos kopā īsos vārdos un rakstīt ar drukātiem burtiem. Skolai sagatavošanas beigu periodā viņam ir jālasa ar izpratni. Bērnam jāpazīst cipari līdz 10 un arī lielāki, kas saistīti ar ikdienas pieredzi, jāskaita 10 apjomā. Grūtības nevajadzētu sagādāt priekšmetu, objektu atrašanās vietu, daudzumu, lielumu, formu nosaukšana, jāprot lietot matemātiskus jēdzienus (viens, maz, daudz, liels, mazs, četrstūris, aplis, pirms, pēc). Jāprot atrast līdzīgus un atšķirīgus daudzumus; jēdzieni "uz augšu", "uz leju", "pa labi", "pa kreisi", augšējā mala", "zem, virs, starp līnijām". Nekādā gadījumā nedrīkst bērnu steidzināt lasīt, jo tad viņš var zaudēt interesi par lasīšanas procesu.
Vai bērns prot klausīties, vai viņam ir pietiekami attīstīta runa? Tas saistīts ar gribas attīstību. Bērni vēlas klausīties tekstus, kurus viņiem lasa vai stāsta pieaugušie, jo bērnam ir nepieciešams kontakts ar stāstītāju. Prasme klausīties ir cieši saistīta ar jautājumu uzdošanu par dzirdēto tekstu. Bērnam ir jāprot sarunāties, virzīt domu atbilstoši sarunas tematam, veidot stāstījumu atbilstoši gramatiskajām normām, izteiksmīgi runāt. Aizejot uz skolu, bērnam ir jāprot plānveidīgi stāstīt, ko redzējis, piedzīvojis, lasījis, klausījies. Paskaidrot rotaļas, spēles, darba izpildes gaitu un nosacījumus tā, lai klausītāji varētu saprast un rīkoties atbilstoši paskaidrojumiem.
Vai bērnam ir interese par grāmatu? Būtiski, kāda ir bērna attieksme pret grāmatu. Ja viņam ir interese, tad viņš uzdod jautājumus, vēlas grāmatu skatīties vēl un vēl, interesējas un saista lasīto ar ilustrāciju saturu. Valodas ritms, tēlainība, salīdzinājumi, vārdu spēles - tas viss bērnam ir kā rotaļa, kas sniedz estētisku baudījumu, kas rosina pašus bērnus aktīvai darbībai - sacerēt pasakas, īsus stāstiņus, dzejolīšus, izdomāt tēlus. Ievadot bērnus grāmatu pasaulē, svarīga nozīme ir ikvienam cilvēkam, kam ir saikne ar bērnu, kas atbalsta viņa interesi un veido prasmes.
Fakti
- Alūksnes rajona pirmsskolas vecuma bērni pirmsskolas izglītības programmas var apgūt deviņās pirmsskolas izglītības iestādēs (no tām divas ir speciālās) un 17 vispārizglītojošās skolās.
- 2003./2004. mācību gadā pirmsskolas izglītības programmu apgūst 54,4 procenti Alūksnes rajona bērnu vecumā līdz septiņiem gadiem.
- Alūksnes rajonā ir 124 pirmsskolas pedagogi. No tiem 54 procentiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība un kvalifikācija - pirmsskolas skolotājs; 24 procentiem - cita augstākā pedagoģiskā izglītība.
- Augstāko pedagoģisko izglītību šobrīd vēl apgūst 19 skolotājas, lai iegūtu kvalifikāciju - pirmsskolas skolotājs.

Citu datumu laikraksti

 • Katrai puķei savs niķis

  Fitonija. Fitonijas tumšzaļās ovālās lapas ir ar karmīnsarkanu vai sudrabbaltu dzīslojumu, tās nezied.Fitonija Fitonijas tumšzaļās ovālās lapas ir ar...

 • Piedāvā dažādus kultūras pasākumus

  O.Vācieša jubileja. 29.novembrī pulksten 15.00 Alūksnes rajona Trapenes kultūras namā - O. Vācieša atceres pasākumi.O.Vācieša jubileja - 29.novembrī...

 • Vislabāk jūtas mājās

  Jānim Sahņenko ar Lakī sacensības Smiltenē bija pirmās. Lai arī netika iegūtas godalgotas vietas, saimnieks ar pirmo startu ir apmierināts.Jānim...

 • Eiropas Savienība dod, nevis lūdz paņemt

  Līdz šā gada 31. decembrim ikvienam lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kuras platība ir vismaz viens hektārs, apstrādātājam ir iespējams veikt...

 • Policija informē

  Sabojā dzērienu automātu. Alūksnē, Ezera ielā, sporta zālē sabojāts dzērienu automāts. Policijā iesniegums par to saņemts 25.novembrī.Sabojā dzērienu...

 • Policija meklē

  Alūksnes rajona policijas pārvalde meklē bez vēsts pazudušo Antonu Rengeli (personas kods 051052-12652), kurš pazudis 2003.gada 12.novembrī.Alūksnes...