Katrs ietekmē klimata mainību

Pēdējā laikā arvien vairāk informācijas parādās par to, ka mēs paši katrs atsevišķi un visi kopā ietekmējam klimata mainību.

Pēdējā laikā arvien vairāk informācijas parādās par to, ka mēs paši katrs atsevišķi un visi kopā ietekmējam klimata mainību. Vienam tas šķiet absurds, bet cits sāk domāt un saprot, ka īsti bez vainas jau neesam.
Esmu otrās grupas pārstāve. Vēl vairāk. Gribu visus aicināt ieņemt aktīvu dzīves pozīciju, lai darītu visu ietekmes uz vidi un klimatu samazināšanai.
Viens no lielākajiem avotiem, kas veido siltumnīcas efektu izraisošas gāzes, ir katlumājas un elektrostacijas. Savukārt enerģiju, kas tajās tiek saražota, tērējam mēs, enerģijas lietotāji. Tāpēc mums ir jāuzdod sev jautājumi: vai enerģiju mēs lietojam tik, cik vajag, vai mēs nevaram to tērēt mazāk, kā to izdarīt?
Šoreiz minēšu vienu aspektu, kurš varētu dot būtisku ieguldījumu ne tikai ietekmes uz klimatu samazināšanā, bet arī samazinātu vērtīga dabas resursa (kurināmā) nelietderīgu tērēšanu.
Katru mēnesi iegādājamies dažādas preces, kas tērē enerģiju. Uzņēmumi, pašvaldības un valsts institūcijas iepērk iekārtas, lampas, automašīnas un citu darbam nepieciešamo. Atliek tikai mazliet padomāt, kas būtu nedaudz jāpamaina iepirkumu procedūrā. Kopš 2006.gada 1.maija ir spēkā Publisko iepirkumu likums, kurā ir vides prasību iestrādāšana iepirkumu procesos.
Lai palīdzētu veikt "zaļu" iepirkumu procedūru, deviņas Eiropas valstis Eiropas Komisijas finansētajā projektā "Zaļais iepirkums un energomarķējums" ir izstrādājušas informatīvus materiālus (specifikācijas un aprēķinu modeli), ar kuru palīdzību katrs pircējs var veikt "zaļākus" iepirkumus un pareizi novērtēt iegādātā produkta patiesās izmaksas un ietekmi uz vidi. Šobrīd ir iespējams izmantot vērtējuma tabulas un aprēķinu modeli biroju tehnikai, apgaismes un informācijas tehnoloģijām, mājsaimniecības iekārtām, transporta ierīcēm, zaļajai elektroenerģijai un būvmateriāliem.
Ko darīt tam uzņēmumam (arī cilvēkam), kas vēlas īstenot "zaļo" iepirkumu? Var ieiet mājas lapā "www.greenlabelspurchase.net" un, izvēloties informāciju latviešu valodā, veikt iepirkuma procesam nepieciešamās darbības. Svarīgi ir saprast, ka viss nepieciešamais ir izdarīts, lai katrs var izmantot attiecīgās tabulas un specifikācijas gan konkursa izsludināšanai, gan iesūtīto piedāvājumu izvērtēšanai.

Citu datumu laikraksti

 • Dumpji pār Eiropu

  Kamēr pašmājās dumpojas piena lopkopji, uz vērienīgāku «bunti» sasparojušies vecās Eiropas valstu zvejnieki un dīzeļdegvielas lielpircēji.Kamēr...

 • Ar smaidu

  Joks par atomreaktoru beidzas bēdīgi Milvoki atomelektrostacijas strādnieki bija spiesti atstāt darbu, operatīvajiem dienestiem ierodoties pārbaudīt...

 • Protesti piena upēs

  Ja nav, tad nav! Ja reiz Latvijas maujošo lopiņu devums nav vajadzīgs pārstrādes impērijām par prātīgu cenu, dosim pret ziedojumiem, bet – pašiem...

 • Dejotāji ar cīņas sparu

  Liepnas jaunieši iespēju piedalīties svētkos iegūst ar smagu darbu.Liepnas jaunieši iespēju piedalīties svētkos iegūst ar smagu darbu Šis gads daļai...

 • Man ļoti, ļoti patīk šis sporta veids

  Motosportists Matīss Karro mācās Apē un trenējas Igaunijā.Motosportists Matīss Karro mācās Apē un trenējas Igaunijā Motosportists Matīss Karro kļuvis...

 • Piemaksa pie vecuma pensijas

  Grozījumi MK noteikumos paredz divas būtiskas izmaiņas vecuma pensijas saņēmējiem: - paplašinās piemaksas saņēmēju loks.Grozījumi MK noteikumos...

 • Kad proklamēta Latvijas Republika?

  Turpinās no 26.maija. Ā. Šilde darbā “Pirmā republika” publicēja Neatkarības deklarāciju.Turpinās no 26.maija Ā. Šilde darbā "Pirmā republika"...

 • Copes dienas

  Jūnijā ir atļauta makšķerēšana un spiningošana no laivas. Ar 1.jūniju ir atļauta arī zandartu spiningošana un makšķerēšana.Jūnijā ir atļauta...

 • Īsziņas

  Alsviķi. 20.maijā no saimniecības „Aizupītes” ziņo, ka no pagalma nozagts velosipēds „GT Agresor”100 latu vērtībā.Alsviķi. 20.maijā no saimniecības...