Ko drīkst darīt poligona teritorijā?

Laikrakstā vērsās Strautiņu apkārtnē strādājošais iedzīvotājs Aldonis Riekstiņš, vaicājot par poligona “Lāčusils” teritoriju. Kopš tā laika, kad Alsviķu pagastā paplašināja poligona teritoriju, vietējiem iedzīvotājiem radies jautājums, kur šīs teritorijas tuvumā drīkst atrasties, vai drīkst pārvietoties pa teritorijā esošajiem mežu ceļiem? Vai drīkst atrasties mežā - sēņot, ogot?
“Tur ir meža ceļi, kurus nevajadzētu slēgt, jo, piemēram, vadājot šķeldu, šie ir tiešie ceļi uz Rezaku, kur jānogādā krava. Mežu izvešanai noteikti kādai saskaņošanai jābūt, bet skaidrības nevienam nav.  Es saprotu - ja ceļam priekšā ir barjera, es to nelauzīšu nost un apkārt nebraukšu. Ir uzstādītas “Braukt aizliegts” zīmes, vai tas ir uz patstāvīgu laiku? Ko uz šiem ceļiem drīkst darīt?” vaicā A. Riekstiņš.

Kad nav barjeru - atļauts
Saskaņā ar Nacionālo bruņoto spēku (NBS) likumu, poligons “Lāčusils” ir militārais objekts, kas atrodas Aizsardzības ministrijas valdījumā un ir nodots lietošanā NBS, lai nodrošinātu bruņoto spēku uzdevumu izpildi. Teritorijas izmantošanas kārtību reglamentējošie normatīvie akti nosaka personām dažādus pienākumus un ierobežojumus attiecībā uz militārajiem objektiem, piemēram, aizliegumu bez atļaujas iekļūt militārajā objektā un prasību ievērot tur noteikto uzturēšanās kārtību. Persona, kura neievēro noteiktās prasības, var tikt izraidīta no militārā objekta.
Aizsardzības ministrijas preses nodaļas vecākā referente majore Mairita Sankevicina skaidro: “Laikā, kad poligonā “Lāčusils” notiek paaugstinātas bīstamības nodarbības un apmācības, piemēram, lauka taktiskās mācības, kaujas šaušanas nodarbības, drošības apsvērumu dēļ ir ierobežota iebraukšana poligona teritorijā - uz poligona ceļiem ir izvietotas ceļu bloķējošās barjeras  vai uz ceļa atrodas personāls, kurš ir atbildīgs par drošības perimetra nodrošināšanu. Ārpus apmācību laika, kad uz ceļiem neatrodas ceļu bloķējošās barjeras vai personāls, ir atļauta iebraukšana poligona teritorijā.”

Auto atstāj ceļa malā
M. Sankevicina uzsver - pārvietojoties pa ceļiem, jāievēro zīmes ierobežojumam nobraukt no ceļiem dabas aizsardzības mikroliegumos un mikroliegumu buferzonās. Nav atļauta pārvietošanās ar mehāniskajiem transporta līdzekļiem ārpus ceļiem, arī meža stigām, dabas mikroliegumos un to buferzonās. Piemēram, ierodoties sēņot vai ogot ar transportlīdzekli, tas jānovieto ceļa malā, redzamā vietā. Poligona teritorijā ir atļauts sēņot un ogot laikā, kad tur nenotiek apmācības. Iekļūstot poligonā kājām, ir jāizmanto galvenie ceļi, lai būtu pārliecība, ka konkrētajā vietā nenotiek apmācības, kuru laikā drošības apsvērumu dēļ ir liegta ieiešana poligona “Lāčusils” teritorijā.

Nevajag slēpties vai bēgt
Ko darīt, ja sastop karavīrus vai tuvojas militārais transportlīdzeklis? “Ja, ieejot vai iebraucot poligona teritorijā, sastopat karavīrus, nekādā gadījumā nevajag slēpties vai doties projām – iespējams, tiksiet brīdināts par poligona teritorijā notiekošo un informēts par drošības pasākumiem. Ja ieraugāt karavīrus, veicot apmācības, drošības apsvērumu dēļ nevajag apzināti tiem tuvoties, izņemot gadījumus, ja tiekat uzaicināts. Ja, pārvietojoties ar transportlīdzekli, sastopat militāro tehniku, samaziniet ātrumu, esat gatavs apstāties, lai uzklausītu informāciju, brīdinājumu par pastāvošajiem ierobežojumiem. Tāpat, atrodot nezināmus priekšmetus, tos aizliegts aiztikt vai pārvietot. Tāpat vēršam uzmanību, ka bez iepriekšējas saskaņošanas ir aizliegts fotografēt, filmēt vai citādā veidā dokumentēt militāro objektu un tajā notiekošās darbības,” skaidro majore
M. Sankevicina.


Būvē papildu mācību vietas
Reģionālā poligona “Lāčusils” paplašināšanai 2019. gada sākumā Aizsardzības ministrija no Zemkopības ministrijas savā valdījumā pārņēma nekustamo īpašumu “Jaunlāčusils”, tādējādi paplašinot poligona teritoriju par 2387 hektāriem un nodrošinot iespēju 2019. gadā uzsākt šautuvju pārbūvi, kā arī turpmākajos gados izbūvēt papildu apmācību vietas.

Citu datumu laikraksti

  • Pašvaldība mežu cirtīs vairāk

    Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par izstrādāto pašvaldībai piederošo mežu apsaimniekošanas plānu 2020. - 2024....

  • Lai top veloceliņi!

    Pagājušā gada nogalē devos izklaides braucienā uz kaimiņvalsti. Ceļš bija garš, un, tā kā sen nebiju bijusi Igaunijā, sēžot automašīnā blakussēdētāja...

  • Situācija – strauji mainīga

    Koronavīruss jeb “COVID - 19” šobrīd ir galvenā ziņa. Otrdien Ministru prezidenta, Krīzes vadības padomes (KVP) priekšsēdētāja Krišjāņa Kariņa...