Ko tu zini par Kārli Skalbi?

Rīgas Latviešu biedrība kopā ar Latvijas Rakstnieku savienību iecerējusi 7.novembrī plašā kultūras programmā “Gaismu sauca” atzīmēt Kārļa Skalbes 125. dzimšanas dienu.

Rīgas Latviešu biedrība kopā ar Latvijas Rakstnieku savienību iecerējusi 7.novembrī plašā kultūras programmā "Gaismu sauca" atzīmēt Kārļa Skalbes 125. dzimšanas dienu.
Gatavojoties šim notikumam un lai veicinātu vidusskolu 10. līdz 12.klašu skolēnu dziļāku interesi par Kārļa Skalbes dzīvi un daiļradi un attīstītu skolēnu radošās iemaņas un pētnieka garu, Rīgas Latviešu biedrība un Latvijas Rakstnieku savienība organizē konkursu "Ko tu zini par Kārli Skalbi?".
Konkursā var piedalīties visu Latvijas vidusskolu 10. līdz 12.klašu skolēni, kā arī atbilstošā vecuma vidējo speciālo mācību iestāžu audzēkņi. Ārpus konkursa žūrija izskatīs arī citu jauniešu (līdz 18 gadu vecumam) iesniegtos darbus. Konkursa jautājumi ir pieejami internetā (www.rlb.lv). Paredzētas trīs galvenās balvas: 1.vietai - 200 latu, 2.vietai - 100 latu, 3.vietai - 50 latu (pēc nodokļu nomaksas). Labākie konkursa dalībnieki saņems piemiņas un pārsteiguma balvas.
Atbildes jāiesniedz Rīgas Latviešu biedrībā (Rīgā, Merķeļa ielā 13, LV - 1050, ar norādi "K.Skalbes konkursam") līdz 1.oktobrim (vēlams datorizdrukā). Atbildēm jāpievieno norāde par skolu un klasi, dzīvesvietas adrese un tālruņa numurs. Žūrijas komisija vērtēs katras atbildes iespējamo precizitāti, atbildes savdabību un vispusīgi atbildēto jautājumu skaitu. Konkursa rezultātus svinīgi paziņos K.Skalbes 125. dzimšanas dienā - 7.novembrī - pulksten 14.00 Rīgas Latviešu biedrībā.
***
Jautājumi
1. Vai esi bijis (bijusi) K.Skalbes "Saulrietos"? Kā tev tur patika?
2. Kuri gadi K.Skalbes mūžā ir vistraģiskākie? Kāpēc?
3. Kāpēc K.Skalbe 1906. un 1944.gadā emigrēja?
4. Kurās ārzemēs dzīvojis K.Skalbe?
5. Kur apglabāts K.Skalbe?
6. Kādi ir K.Skalbes pseidonīmi?
7. Kas bija K.Skalbes dzīvesbiedre?
8. Kura ir pirmā un kura pēdējā K.Skalbes dzīves laikā izdotā dzejas grāmata?
9. Kurus K.Skalbes dzejoļus tu pazīsti kā dziesmu tekstus? Vai vari nosaukt mūzikas autorus?
10. Kad un kur iespiests dzejolis "Mocekļi"?
11. Kura K.Skalbes pasaka tev ir vismīļākā? Kāpēc?
12. Uzraksti, kādas K.Skalbes pasakas turpinājumu. Iejūties tēlos un pasapņo: kas varētu notikt pēc tam, kad šī vai cita pasaka beidzas!
13. Salīdzini dažas Kārļa Skalbes pasakas ar Annas Sakses, Skaidrītes Kaldupes vai Imanta Ziedoņa pasakām!
14. Kā K.Skalbes publicistika "Mazās piezīmes" sasaucas ar mūsdienu lielajiem jautājumiem?
15. Vai K.Skalbe bija arī politisks darbinieks?
16. Ko tu zini par satīriķi K.Skalbi?
17. Pastāsti par žurnālu redaktoru K.Skalbi.
18. Kuras grāmatas pārtulkojis K.Skalbe?
19. Cik reižu izdoti K.Skalbes Raksti vai Kopoti raksti (kaut arī nepilnīgi)? Lūdzu, paraksturo tos!
20. Kā K.Skalbe vērtēts dažādās literatūras vēstures grāmatās?
Jautājumus uzdeva Kārļa Skalbes "Mūža rakstu" sastādītājs Dr.philol. Ilgonis Bērsons

Citu datumu laikraksti

 • Gūst jaunas ierosmes pārrobežu sadarbībai

  Vācijas Bankas finansētajā starptautiskajā mācību seminārā “Eiroreģions - augam kopā!” piedalījās gandrīz 40 cilvēki no 13 Eiroreģionu veidojošajām...

 • Atsāks mācības piena ražotājiem

  “Valmieras piens” 29.septembrī Alūksnē uz semināru aicina piena ražotājus."Valmieras piens" 29.septembrī Alūksnē uz semināru aicina piena ražotājus....

 • Pensijas palielinās vidēji par 6,14 latiem

  Ar 1.oktobri indeksēs vecuma pensijas, ņemot vērā patēriņa cenu indeksu un vidējo iemaksu algas pieaugumu.Ar 1.oktobri indeksēs vecuma pensijas,...

 • Jāpārreģistrējas līdz gada beigām

  Pamatojoties uz Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma noteikumiem, nevalstiskajām organizācijām, kuras reģistrētas kā bezpeļņas organizācijas,...

 • Uz gaismas un cerības takas

  Iluta Kaktiņa šķiet enerģiska, spītīga, pat izaicinoša. Taču būtībā viņa ir kā putnēns, kurš pāragri iesācis lidot, aizlauzis spārnus, tomēr cenšas...

 • Piedalīsies izstādēs

  Vidzemes Tūrisma asociācijas valdes sēdē apsprieda 2005.gadā realizējamos projektus, kas paredz dalību starptautiskās tūrisma izstādēs Lietuvā,...

 • Nav bijuši šķirti nevienu dienu

  Zeltinieši Vija un Voldemārs Cingleri ir pāris. Jau piecdesmit trešo gadu. Visu mūžu palikuši uzticīgi dzimtajai pusei. Viņam šomēnes paliks 78 gadi,...

 • Profilaktiska pote politikas veselībai

  Lai gan nekas briesmīgs Latvijā nav noticis, tomēr ir nepieciešama cita vadība. Vismaz tā sabiedrībai skaidro katrs otrais politiķis. Vai tiešām kaut...

 • Rekordliels skaits spiningotāju meklē lomus

  Sestdien Kāla ezerā septīto reizi norisinājās spiningošanas sacensības, kas ar katru gadu pulcē arvien vairāk dalībnieku no dažādiem Latvijas...