Konkursa uzvarētāji sacentīsies finālā

Šodien publicējam konkursa “Iepazīsti Alūksnes rajonu” pēdējās - septītās - kārtas pareizās atbildes un konkursa rezultātus.

Šodien publicējam konkursa "Iepazīsti Alūksnes rajonu" pēdējās - septītās - kārtas pareizās atbildes un konkursa rezultātus. Konkursa uzvarētāju noteiks 24.aprīlī Alūksnē.
"Prieks, ka saņēmām tik daudz pareizas atbildes, kas bija meklētas arī internetā. Daļa dalībnieku ir bijuši muzejā, jo pareizi atbildējuši uz jautājumu par Ates muzeja misiju. Par to stāsta, uzsākot ekskursiju muzejā. Bija darbs, kuram pielikumā no laikraksta izkopēta pareiza atbilde, bet tekstā ierakstīta nepareiza. Augstākais punktu skaits, ko šajā kārtā varēja iegūt, bija 14, tas nevienam dalībniekam neizdevās. Bet šoreiz ir trīs kārtas uzvarētāji, par ko liels prieks," saka Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja vadītāja Valda Ķirpa.
Konkursa finālā - 24.aprīlī pulksten 11.00 Alūksnes Bērnu un jauniešu centrā, Pils ielā 74 - aicināti piedalīties desmit veiksmīgākie konkursa dalībnieki - kārtu uzvarētāji un tie, kas ieguvuši lielāko punktu skaitu kopvērtējumā.
"Tie ir: trīs kārtu uzvarētāja Dana Kūma (116,8 punkti); vienas kārtas uzvarētāji - Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskolas 11.klases kolektīvs (113, 5 punkti); vienas kārtas uzvarētājs Ivars Ozoliņš (108 punkti); divu kārtu uzvarētājs Jānis Kūms (98,7 punkti); Līga Kūma (93,7 punkti); Laila Egle (93,5 punkti); Andrejs Paisums (83,6 punkti); vienas kārtas uzvarētājs Ojārs Janušs (80,2 punkti); Raitis Mūrnieks (71,1 punkts) un vienas kārtas uzvarētājs Mairis Rāts (28,9 punkti). Atgādinām, ka O.Vācieša Gaujienas vidusskolas 11.klases kolektīvam ir jāizvēlas viens komandas dalībnieks, kas pārstāvēs klasi konkursa finālā. Turklāt konkursa dalībniekiem ir jāsagatavo arī mājas darbs - prezentācija par sevi un savu pagastu, pilsētu vai rajonu," stāsta Alūksnes rajona padomes galvenā speciāliste - tūrisma darba organizatore Kristīne Vimba un Alūksnes rajona padomes tūrisma informācijas speciāliste Evita Puzule.
***
Konkursa 7.kārtas atbildes
1. Kalncempju pagasta Ates muzejs dibināts 1985.gada 21.jūlijā. Tā dibinātājs un veidotājs ir Viktors Ķirps. Muzeja misija - saglabāt nākamajām paaudzēm latviešu tautas, sava novada pagātni, darba un sadzīves tradīcijas, izcilu novadnieku un vienkāršu darba darītāju piemiņu, jo ikviena tauta ir tik cildena, cik tā atminas un godā priekštečus, cik tā godā tēvu tikumus.
2. Muzejā katru apmeklētāju sagaida ar šādu Kārļa Ulmaņa teicienu: "Visskaistākais ģerbonis pasaulē ir arkls tīrumā."
3. Kalncempju pagasts ir mazākais pagasts Latvijā iedzīvotāju skaita ziņā. Uz 2004.gada 1.janvāri pagastā bija 303 iedzīvotāji. Kalncempju pagasts robežojas - ziemeļos ar Alsviķu pagastu, austrumos - Annas pagastu, rietumos - Zeltiņu pagastu, bet dienvidos ar Gulbenes rajona Stāmerienas un Beļavas pagastu.
4. Kalncempju pagastā dzimuši daudzi ievērojami cilvēki: ķirurgs, medicīnas zinātņu doktors, profesors Ēvalds Ezerietis; dzejniece Elza Vēciņa; valodnieks, literatūrzinātnieks Alfrēds Gāters; folkloriste, filoloģijas zinātņu kandidāte Vilma Greble; gleznotājs Jūlijs Krastiņš; keramiķe Ilga Vanaga; režisors un aktieris Voldemārs Cauka; gleznotājs Verners Cauka; rotkalis Ēvalds Veidemanis.
5. Kalncempju pagastā 1878.gadā ir dibināta sešu klašu pamatskola. Kalncempju pagasta Priednieku 1.pakāpes pamatskola dibināta 1892.gadā. Kalncempju skola - bērnudārzs uzcelta 1989.gadā.
6. Muzeja teritorijā atrodas rajona nozīmes arhitektūras piemineklis - Ottes dzirnavas, kas celtas 1785.gadā.
7. Muzeja dibinātājam Viktoram Ķirpam 1996.gada 16.novembrī piešķīra Triju Zvaigžņu piektās šķiras ordeni.
***
Konkursa "Iepazīsti Alūksnes rajonu" 7.kārtas rezultāti
Raitis Mūrnieks (Zeltiņu pamatskola, 8.klase) - 11,5 punkti
Dana Kūma (O.Vācieša Gaujienas vidusskola, 12.klase) - 11,5 punkti
Jānis Kūms (O.Vācieša Gaujienas vidusskola, 9.a klase) - 11,5 punkti
Ojārs Janušs (Apes arodvidusskola, 3.c kurss) - 11 punkti
Jaunlaicenes pamatskolas 2. līdz 4.klase - 11 punkti
Līga Kūma (O.Vācieša Gaujienas vidusskola, 9.a klase) - 10,5 punkti
O.Vācieša Gaujienas vidusskolas 11.klases kolektīvs - 10 punkti
Ivars Ozoliņš (O.Vācieša Gaujienas vidusskola, 9.b klase) - 10 punkti
Andrejs Paisums (O.Vācieša Gaujienas vidusskola, 9.a klase) - 10 punkti
Liene Voiče (Alūksnes pilsētas sākumskola, 6.a klase) - 9 punkti
Laila Egle ( Alūksnes vidusskola, 12. b klase) - 8 punkti
Kristaps Paisums (O.Vācieša Gaujienas vidusskola, 5.klase) - 5 punkti

Citu datumu laikraksti

 • Pagasta tautas namam ir jauna vadītāja

  No aprīļa Ilzenes tautas namam ir jauna vadītāja - ilzeniete Linda Vērse. Viņa ir arī līnijdeju pasniedzēja.No aprīļa Ilzenes tautas namam ir jauna...

 • Apzinās piesārņotas vietas mežos

  Tradicionālajās Meža dienās šogad īpaša uzmanība veltīta mežu atjaunošanai un jaunaudžu kopšanai.Tradicionālajās Meža dienās šogad īpaša uzmanība...

 • Organizē profilaktisko reidu

  Alūksnes policija 7.aprīlī profilaktiskajā reidā pārbaudīja 30 automašīnas, informē Alūksnes kārtības policijas priekšnieks Zigurds...

 • Būs vieglāk pārvietoties

  Arodapmācības un rehabilitācijas centrā “Alsviķi” ir ierīkots pacēlājs. Tas dod iespēju pieciem skolas audzēkņiem patstāvīgi bez citu palīdzības...

 • Izvirza kandidātus

  Alūksnes rajona pašvaldībām līdz 8.aprīlim bija jāvienojas, kuras no tām izvirzīs īpaši atbalstāma reģiona statusa piešķiršanai. Vidzemes attīstības...

 • Bērnudārzam cels jaunu malkas šķūni

  Malienas pagasta padome pašvaldības speciālajai pirmsskolas izglītības iestādei “Mazputniņš” šogad ir iecerējusi uzcelt jaunu malkas šķūni.Malienas...