Kontrolēs nelegālo nodarbinātību

RVDI, saskaņā ar valsts darba inspekcijas darbības programmā norādītajiem uzdevumiem, 2004.gadā īpašu uzmanību pievērsa darba vides iekšējās uzraudzības ieviešanas un tās veikšanas kvalitātes kontrolei uzņēmumos.

Austrumvidzemes reģionālā valsts darba inspekcija (RVDI), saskaņā ar valsts darba inspekcijas darbības programmā norādītajiem uzdevumiem, 2004.gadā īpašu uzmanību pievērsa darba vides iekšējās uzraudzības ieviešanas un tās veikšanas kvalitātes kontrolei uzņēmumos.
Reģionā pārbaudīti 247 uzņēmumi ar mērķi pārliecināties, kā tiek veikta darba vides iekšējā uzraudzība. Svarīgs priekšnoteikums kvalitatīvai darba vides iespējamo risku noteikšanai un izvērtēšanai ir darba devēju, darba aizsardzības speciālistu un uzticības personu informēšana un apmācība par darba vides iekšējās uzraudzības veikšanu uzņēmumā. Jāatzīmē, ka ļoti atšķirīga ir darba devēju un attiecīgā uzņēmuma darba aizsardzības speciālistu un citu darbinieku izpratne un rīcība par darba vides sakārtošanu un drošu darba izpildes apstākļu radīšanu. To apliecina arī iegūtā informācija, kas liecina, ka patstāvīgi darba vides iekšējo uzraudzību veica tikai 17 procenti uzņēmumu. Analizējot stāvokli šajā jomā gada beigās, izrādījās, ka vērojamas pozitīvas pārmaiņas. Darba devēji paaugstinājuši zināšanu līmeni darba aizsardzībā un veikuši risku izvērtēšanu, to mazināšanas pasākumus. Veikto aktivitāšu rezultātā vairāk nekā 70 procenti uzņēmumu ir veikta darba vides iekšējā uzraudzība atbilstoši MK noteikumu prasībām.
Pagājušajā gadā ir veikti vēl citi pasākumi. Izskatīti 83 iesniegumi, no tiem puse saistīti ar darba samaksas problēmu. Sniegti 90 atzinumi par objektu atbilstību darba aizsardzības prasībām. Sagatavoti 33 darba vietu higiēniskie raksturojumi, kas nepieciešami iespējamo arodslimību gadījumu izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai. Palielinājies sadarbības apjoms ar Nodarbinātības valsts aģentūru galvenokārt iespējamo darba vietu atbilstības izvērtēšanā, kurās tika nodarbināti skolēni. Izsniegtas 120 izziņas par darba vietu atbilstību. Pēc izglītības iestāžu vadītāju uzaicinājuma veiktas 103 pārbaudes un sniegti ikgadējie atbilstības novērtējumi.
Atsevišķiem darba devējiem, kuri pieļāvuši būtiskus darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumus, piemēroti administratīvie sodi. 2004.gadā sodīti 28 darba devēji. Pagājušajā gadā reģionā veiktas 962 uzņēmumu pārbaudes, izsniegti 505 rīkojumi un tajos konstatēti 2894 darba aizsardzības normatīvo aktu pārkāpumi. Rīkojumos norādītie trūkumi darba devējiem jānovērš, tādējādi uzlabojot darba vides apstākļus un nodrošinot darba aizsardzības normatīvo aktu prasību ievērošanu uzņēmumos.
Informēju, ka šajā gadā prioritārā darbības joma valsts darba inspekcijā būs nelegālās nodarbinātības samazināšana. Tiks veiktas dažādas mērķakcijas un mērķpārbaudes tieši nelegālās nodarbinātības atklāšanā un novēršanā.
Interesējošo informāciju par darba aizsardzības jautājumiem iespējams saņemt reģionālajā inspekcijā Gulbenē, Ozolu ielā 1, vai pa tālruni 4471014.

Citu datumu laikraksti

 • Kas ir trihineloze?

  Šogad Latvijā jau reģistrēti vairāki gadījumi, kad cilvēki saslimuši ar trihinelozi, lietojot uzturā nepareizi pagatavotu medījumu gaļu, tāpēc tās...

 • Struktūrfondu likumprojekts ir pieejams sabiedrībai

  Kopš 17.februāra likumprojekts “Eiropas Savienības struktūrfondu vadības likums” ir pieejams plašākai sabiedrībai.Kopš 17.februāra likumprojekts...

 • Studentus aicina piedalīties eseju konkursā

  Iekšlietu ministrs Ēriks Jēkabsons ir izsludinājis eseju konkursu augstskolu 2. un 3.kursu studentiem par Latvijas brīvvalsts ievērojamo sabiedriski...

 • Invalīdi var uzdot jautājumus

  Labklājības ministrija informē, ka ir pieejams jauns bezmaksas tālrunis - 8002080, uz kuru zvanot cilvēki var saņemt atbildes uz jautājumiem par...

 • Vēlas noteikt stingru darba aizsardzību

  Zemkopības ministrija ir izstrādājusi un iesniegusi valdībai izskatīšanai noteikumu projektu par darba aizsardzības prasībām mežsaimniecībā.Zemkopības...

 • Pilsētā autobusu kustības saraksti būs

  “Alūksnes Ziņās” ir vērsušies vairāki lasītāji un izteikuši priekšlikumu, ka Alūksnes autopieturās, kas atrodas pilsētas teritorijā, vajadzētu...