Kopīgi izstrādā divus projektus

Gaujienas pašvaldība sadarbojas ar Alūksnes pilsētas domi.

Gaujienas pašvaldība sadarbojas ar Alūksnes pilsētas domi.
Kopīgi iesniegts Phare 2003 Nacionālās programmas "Ekonomiskās un sociālās kohēzijas pasākumi Latvijā" 3.komponentes "Investīcijas dabas, vēstures un kultūras mantojuma attīstība" projekta pieteikums "Divas atjaunotas dārzu pilis ceļā no Rīgas uz Sanktpēterburgu". "Gaujienā tas paredz Gaujienas muižas pils jumta rekonstrukciju, fasādes atjaunošanu un pabeigt pils kapelas restaurāciju," stāsta pagasta padomes attīstības un teritoriālās plānošanas speciāliste Inese Eglīte.
Kopīgi ar Vidzemes attīstības aģentūru un citām Vidzemes reģiona pašvaldībām Gaujiena kā partneris piedalās šīs programmas otrā projektā, kurā paredzēta tūrisma infrastruktūras attīstība.

Citu datumu laikraksti

  • Izglītos, kā sākt uzņēmējdarbību

    Vidzemes attīstības aģentūras izstrādātais projekts “Jaunu komercsabiedrību un pašnodarbinātības veicināšana Vidzemes reģionā”, kurā kā partneri...

  • Pusaudži var piedalīties grāmatas veidošanā

    “Latvenergo” sācis izglītojošas grāmatas sagatavošanu 5. - 7.klašu skolēniem. Tās tapšanā aicināti iesaistīties skolēni, kas var piedalīties...

  • Aicina pieteikties pagasta konkursā

    Ziemeru pagasta padomes sēdē apstiprināja konkursa nolikumu “Sakoptākā sēta 2005”. Tajā noteikts, ka no 8. līdz 14.augustam komisija vērtēs izlozētās...