Koplīgums - visu interesēs

Ikviens strādājošais būs dzirdējis vai dažs pat uz savas ādas izjutis sekas, kādas rada darba līguma nenoslēgšana ar negodprātīgu darba devēju.

Ikviens strādājošais būs dzirdējis vai dažs pat uz savas ādas izjutis sekas, kādas rada darba līguma nenoslēgšana ar negodprātīgu darba devēju. Bet ne visi zina, ka pastāv vēl viens instruments, kā nodrošināties, ka tiks izpildītas visas vienošanās ar darba devēju. Un tas ir koplīgums. Kas tas tāds un kāda ir tā nozīme?
Koplīgums ir vienošanās jeb līgums starp arodbiedrību un darba devēju. No juridiskā viedokļa tas ir augstāka līmeņa dokuments nekā darba līgums, ko slēdz katrs darbinieks atsevišķi ar darba devēju.
Koplīgumā var iekļaut Darba likuma prasības, tādējādi ar koplīguma starpniecību par tām informējot darbiniekus, kā arī citus darba nosacījumus, par kuriem panākta vienošanās ar darba devēju, bet kurus nenosaka likums.
Iegūst arī darba devējs
Likums darba devējam neuzliek par obligātu pienākumu piekrist koplīguma noslēgšanai uzņēmumā, tomēr tas nosaka, ka darba devējs nedrīkst izvairīties no sarunām ar arodbiedrību par to. Koplīguma noslēgšanas gadījumā darba devējs ne tikai uzņemas noteiktas saistības, bet arī iegūst - caur koplīgumā paredzētajām papildus sociālajām garantijām motivētu un uzņēmumam lojālu darbinieku.
Kā tas top?
Koplīguma noslēgšanu var ierosināt gan darba devējs, gan arodbiedrība, gan arī darbinieku pilnvaroti pārstāvji. Tā tapšanas laikā priekšlikumus var iesniegt ikviens darbinieks, un koplīguma noteikumi attiecas uz visiem darbiniekiem, ja vien pašā koplīgumā nav noteikts citādi.
Darba koplīgumā puses vienojas par darba laika un darba samaksas kārtību (koplīgumā nekādā gadījumā nevar paredzēt mazāku samaksu, kā paredzēts darba likumdošanā), sociālo aizsardzību, darba aizsardzības principiem un strīdu risināšanas kārtību. Koplīgums stājas spēkā pēc tā apstiprināšanas darbinieku kopsapulcē vai konferencē.
Darba koplīgumā abas puses vienojas, uz ko attieksies šis dokuments - uz visiem darbiniekiem vai tikai uz arodbiedrības biedriem, par termiņu, uz kādu tas noslēgts, kā arī par koplīguma grozīšanas kārtību un darba tiesisko attiecību nodibināšanu un izbeigšanu.

Citu datumu laikraksti

 • Copes kalendārs

  27. – 31.marts Labas copes dienas. Lai rosinātu apetīti tādām zivīm kā brekšiem un raudām pilnīgi pietiek, ja trīs pilienus zemeņu vai „tutti -...

 • Ar tērauda lodi veiksme neiemūk krūmos

  Medījot krūmainā apvidū, bieži vien nākas samierināties ar to, ka dzīvnieks pazūd krūmos, jo svina lode, trāpījusi kādam zaram, pēkšņi maina...

 • Kurā vietā Alūksnē?

  Uz 13.martā publicēto jautājumu pareizi atbildējusi tikai Aiva Bondare no Alūksnes. Attēlā bija redzama ēka Alūksnē, Tirgotāju ielā 13.Uz 13.martā...

 • Runā par profesionālo izglītību

  Alūksnes pilsētas domes priekšsēdētājs Viktors Litaunieks 21.martā Cēsīs piedalījās Vidzemes plānošanas reģiona seminārā „Profesionālās izglītības...

 • Dāvanas saņems 255 bērni

  Starptautiskās kristīgās kustības “Jaunā paaudze” Gulbenes draudze sadarbībā ar biedrību “Ecclesia” un Alūksnes Sociālās palīdzības centru aicinājusi...

 • Skolā mācās talantīgi matemātiķi

  Bejas pamatskolas skolnieces Elvija Hvaleja, Madara Keiva un Līva Sloģe Alūksnes rajona matemātikas olimpiādē guva godalgotas vietas, tādēļ tagad...

 • Pircējiem dāvina auduma maisiņus

  Alūksnes vidusskolas skolēni piektdien akcijas “Nē plastmasas maisiņiem!” laikā Alūksnes veikalā “Maxima” pircējus mudināja plastmasas maisiņu vietā...

 • Jaunā tāfele ir kā liels datora ekrāns

  Gaujienas vidusskolas pedagogi un audzēkņi atklāj arvien jaunas iespējas, ko dod interaktīvā tāfele.Gaujienas vidusskolas pedagogi un audzēkņi atklāj...

 • Aicina iedzīvotājus izmantot ES finansējumu

  Dzīvokļu īpašnieki no Alūksnes tiek aicināti izmantot iespēju piesaistīt Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus dzīvojamo māju sakārtošanai.Dzīvok...