Kori skatē apliecina izaugsmi

Alūksnes rajona skatē piedalījās pieci jauktie kori, sieviešu un senioru koris. “Atzele” un “Brūklenājs” ieguva pirmās pakāpes, bet pārējiem - otrās pakāpes diplomi.

Alūksnes rajona skatē piedalījās pieci jauktie kori, sieviešu un senioru koris. "Atzele" un "Brūklenājs" ieguva pirmās pakāpes, bet pārējiem - otrās pakāpes diplomi.
"Vislielāko pārsteigumu sagādāja Ziemeru pagasta sieviešu koris ar diriģenti Ilzi Briediņu. Šis kolektīvs ir sasparojies. Līdz šim ir bijis jālemj par tā dalību lielajos dziesmu svētkos, bet skatē koris dziedāja godam. Vēlam otro pakāpi saglabāt,"saka valsts galvenā kultūras inspektore Alūksnes rajonā Astrīda Bētere. Žūrijas komisija atzina, ka katra koriste dzied ar patiesu atdevi un iejūtību. Viņas prot dziedāt viegli un neforsēt.
A.Bētere norāda, ka arī citi kori ir uzlabojuši dziedāšanas kvalitāti salīdzinājumā ar iepriekšējo skati pirms dziesmu svētkiem. Korus šogad pirmo reizi sadala A, B un C grupā. "Koru vērtējums pēc 100 punktu sistēmas rada situāciju, ka vienā grupā ir kolektīvi ar spilgtu dziedājumu un arī vājāki. Acīmredzot vēl ir jāpārdomā, vai nerīkoties līdzīgi kā deju kolektīvu vērtējumā, kur maksimāli var saņemt 25 punktus. Tā vērtē arī senioru korus," komentē A.Bētere. Diriģentes Ināras Kravales jauktajiem koriem "Sonuss" un "Dzelme" ir otrās pakāpes diplomi, bet kolektīvu kvalitatīvais sastāvs ir atšķirīgs.
Vērtēšanas komisijā bija Tautas mākslas centra Koru nozares padomes pārstāvis Sigvards Kļava, muzikoloģe Ieva Rozentāle, Alūksnes rajona koru virsdiriģents Edgars Račevskis, Bauskas rajona koru virsdiriģents Uģis Matvejs un Ogres rajona koru virsdiriģents Leons Amoliņš. "Ļoti braši un skanīgi!" par "Atzeles" dziedājumu saka I.Rozentāle. Savukārt U.Matvejs atzina, ka tas ir "elastīgs" - dziedātāji atsaucas katram diriģenta žestam. Par "Brūklenāju" viņš saka: "Muzikāli ļoti pārdomāts sniegums." Uzslavas par pirmo uzstāšanos saņēma Gaujienas jauktais koris, ko vada Sarmīte Varta. "Skanīgs, pārliecinošs dziedājums. Bet būtu labi saklausīt arī skaistu piano," vērtē E.Račevskis. Žūrija secināja, ka Apes jauktajam korim ir muzikāls un sirsnīgs skanējums, kā arī sabalansēts ansamblis. Šis kolektīvs pārsteidza ar nedzirdētu Ērika Eglīša dziesmu "Saule ziedu klētiņā". "Jauki izdomāts priekšnesums iespēju robežās. Labs risinājums," tā par "Dzelmes" dziedājumu saka E.Račevskis. Bet I.Rozentāle papildina, ka kolektīvā ir jūtams spēks un stabilitāte. Viņa atzīst, ka "Sonusam" ir vēl neizmantots potenciāls. Kolektīvs nevairās no grūtām dziesmām.

Citu datumu laikraksti

 • Prāgā latu nav

  - Vai latus var nopirkt un pārdot Čehijas galvaspilsētā Prāgā, kur notiks pasaules hokeja čempionāts?- Vai latus var nopirkt un pārdot Čehijas...

 • Nauda ir prece

  - Kāpēc latus bieži nevar nopirkt un pārdot bankās un valūtas maiņas punktos ārvalstīs?- Kāpēc latus bieži nevar nopirkt un pārdot bankās un valūtas...

 • Zināšanas var pārbaudīt internetā

  Ikviens Latvijas iedzīvotājs kopā ar pārējo Eiropas Savienības dalībvalstu iedzīvotājiem zināšanas var pārbaudīt viktorīnā “EuropaQuiz”.Ikviens...

 • Dosies uz konferenci

  Astoņi veterinārārsti: Maija Drozdova, Jānis Grants, Inga Ķīse, Roberts Zučiks, Sarma Ločmele, Laima Kaņepe, Dzintars Zellāns un Inese Petzāle rīt,...

 • Būs Olgas konkurss - disenīte bērniem

  Alūksnes administratīvās ēkas zālē 23.aprīlī pulksten 14.00 būs Olgas konkurss - disenīte bērniem un jauniešiem. Tam ir pieteikušies 90 dalībnieki,...

 • Skolotāji iestudē humoristiskus skečus

  Liepnas internātpamatskolas darbinieki ir iestudējuši vairākus humoristiskus skečus, ko Lieldienās izrādīja pagasta iedzīvotājiem.Liepnas...

 • Vai esam gatavi upuriem?

  Mūsu valsts augstākās amatpersonas un politiķi meklē jaunas prioritātes ārpolitikā, nepieciešami jauni izaicinājumi un mērķi.Mūsu valsts augstākās...

 • Eiropas dienas svinēs plaši

  Eiropas nedēļas pasākumi, kas iezīmēs Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā, paredzēti Alūksnes rajona skolās, bibliotēkās, kultūras iestādēs un...

 • Skolā vēlas organizēt humora šovu

  Joku dienā aprīļa beigās Liepnas vidusskolā vēlas organizēt humora šovu vai sacensības starp klašu grupām.Joku dienā aprīļa beigās Liepnas vidusskolā...