Kristus ir augšāmcēlies

"Surrexit Dominus vere - Kristus patiešām augšāmcēlies" - kopš devītā gadsimta visi kristīgie, kas piedalās Lieldienu dievkalpojumā, no rīta sasveicinās ar šiem vārdiem.

"Surrexit Dominus vere - Kristus patiešām augšāmcēlies" - kopš devītā gadsimta visi kristīgie, kas piedalās Lieldienu dievkalpojumā, no rīta sasveicinās ar šiem vārdiem. Tie ietver Lieldienu būtību un visas ticības pamatu. "Ja Kristus nebūtu augšāmcēlies, ticība būtu lieka," teicis apustulis Pāvils.
Augšāmcelšanās ideju, kas ir Bībelē, nekādā gadījumā nevar salīdzināt ar grieķu nemirstības ideju. Pēc grieķu koncepcijas cilvēka dvēsele neiet bojā, bet pēc nāves, atbrīvojoties no ķermeņa, ieiet dievišķā nemirstībā. Bībele māca, ka viss cilvēks ieies mūžīgajā dzīvē. Laiku beigās arī miesa augšāmcelsies un atjaunotā veidā dzīvos zem jaunām debesīm un uz jaunas zemes. Tā ir doma nevis par garīgo nemirstību vai fizisko atdzīvošanos, bet gan augšāmcelšanos gluži jaunā esamības līmenī. Tāpat kā tagad arī toreiz Atēnu filozofi, kas dzirdēja Pāvila sludināšanu, par iespējamo Jēzus augšāmcelšanos zobojās.
Augšāmcelšanās - pārdabiska
Jēzus piedzimšana bija dabīga, bet Viņa ieņemšana - pārdabiska. Viņa nāve bija dabīga, bet augšāmcelšanās - pārdabiska. Visos četros evaņģēlijos augšāmcelšanās stāsts sākas ar to, ka dažas sievietes Lieldienu rītā agri dodas pie kapa. Tur viņas piedzīvo pārsteigumu, atklājot, ka Kunga miesas ir pazudušas.
Pastāv uzskats, ka sievietes aizgāja pie cita kapa. Vēl bija tumšs, viņas bija bēdu nomāktas. Varot domāt, ka viņas kļūdījās. Tomēr, iepazīstot Bībeles tekstu, šī hipotēze pārbaudi neiztur. Ja Jāņa evaņģēlijā teikts "kad vēl bija tumsa", tad pārējos trijos: "dienai austot", "ļoti agri, gaismai austot", "saulei lecot".
Otrs skaidrojums tukšajam kapam ir ģīboņa teorija. Tās piekritēji uzskata, ka Jēzus pie krusta nenomira, bet tikai paģība. Kapā Viņš atguva samaņu, izgāja ārā un parādījās mācekļiem. Svētajos Rakstos uzsvērts, ka viens no kareivjiem Jēzum sānos iedur šķēpu, lai pārliecinātos, vai cilvēks ir miris. Turklāt pēc grūtībām un ciešanām, ko Viņš pārdzīvoja, vai spētu izdzīvot 36 stundas akmens kapā bez siltuma, barības un medicīniskās palīdzības? Atgūt spēkus, lai veiktu pārcilvēcisku darbu, noveļot lielo akmeni? Un vai Viņš, novārdzis un izsalcis, spētu parādīties mācekļiem un liecināt, ka ir uzvarējis nāvi?
Vai būtu ticējuši pasakai?
Uzskata, ka zagļi izzaga miesas no kapa. Bet kā zaglis varētu piemānīt romiešu sardzi? Tāpat nav iedomājams, kāpēc zagļi būtu paņēmuši miesas, bet atstājuši līķautus. Citi apgalvo, ka miesas paņēma mācekļi. Ja pieņemam, ka mācekļiem būtu izdevies paņemt sava Kunga miesas, ir kāds psiholoģisks apsvērums, kas padara šo stāstu neticamu. Apustuļu sludināšana pašā sākumā bija koncentrēta uz augšāmcelšanos. Ja viņi paši būtu paņēmuši Jēzus miesas, tad sludināt par augšāmcelšanos nozīmētu izplatīt plānotus melus. Bet viņi ne tikai sludināja, viņi bija gatavi ciest - iet cietumā, saņemt sitienus un nāvi. Vai par izdomātu pasaku?
Uzskatīja, ka Jēzus miesas savā ziņā paņēma romiešu vai jūdu vara. Viņiem bija pietiekami iemesli to darīt. Viņi bija dzirdējuši, ka Jēzus runāja par augšāmcelšanos, un viņi baidījās no krāpšanas. Lai nepieļautu viltību, viņi aiz piesardzības paņēma līķi. Bet dažas nedēļas pēc kunga nāves kristieši droši sāka sludināt par Viņa augšāmcelšanos. Jaunā vēsts izplatījās ātri. Jaunā nācariešu kustība draudēja sagraut jūdaisma pamatus un traucēja Jeruzalemes mieru. Jūdi baidījās no pievēršanās šai ticībai, romieši - no sacelšanās. Varasvīriem atliktu tikai publiski uzrādīt ķermeņa atliekas un paziņot, ko viņi ir izdarījuši. Bet viņi klusēja un ķērās pie varmācības - arestēja apustuļus, draudēja, pēra, meta cietumā, zākāja un nogalināja. Draudze ticēja augšāmcelšanās notikumam. Ja to atspēkotu, draudze sabruktu. Bet viņi to nevarēja. Varasvīru klusēšana tikpat spēcīgi runā par augšāmcelšanos kā apustuļu liecība - Jēzus miesas nepaņēma cilvēki, Viņu uzmodināja Dievs.
Nav tikai izredzētajiem
Kristus augšāmcelšanās nebija domāta tikai izredzētajiem. Visi ticības apliecinājumi nepārprotami norāda, ka ir bijis šāds vienreizējs notikums, kas ietekmējis pirmās kristīgās kopienas. Augšāmcelšanās nav tikai kāds unikāls notikums, kas attiecas uz Viņu pašu, tā skar visu cilvēci. Kristus nodrošina pasaulei jaunu dzīvi pēc nāves un uzdod jautājumu: vai tu tam tici?
Klusā nedēļa
Zaļā ceturtdiena
Kad Jēzus Kristus Jeruzalemē kopā ar mācekļiem sēdēja pie pēdējā vakariņu galda, Viņš, lauzdams maizi, teica vārdus: "Ņemiet un ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdota." Ņemdams biķeri, Viņš mācekļiem novēlēja: "Ņemiet un dzeriet no šī biķera. Tās ir manas asinis, kas par jums tiek dotas grēku piedošanai. Dariet to, mani pieminēdami." Kopā ar divpadsmit mācekļiem vakariņo arī Jūda Iskariots, kas šajā vakarā par 30 grašiem - tieši tik maksāja vergs - nodeva Jēzu. Kad nakts laikā Jēzus lūdzas Ģetzemanes dārzā un savu tālāko likteni atstāj Tēva rokās, nāk karavīri viņu arestēt.
Lielā piektdiena
Jēzu ved tiesas priekšā. Viņu izsmej par jūdu ķēniņu. Karavīri nopin ērkšķu vainagu un sit. Ļaudis izsaka spriedumu: "Sit Viņu krustā!" Uz Jēzus pleciem uzliek smagu krustu, ko Viņš nes uz Golgatas kalnu. Ceļā vairākas reizes krītot, Viņš atkal ceļas. Viņu piesit krustā. Kopā ar diviem ļaundariem Viņš ir nolikts ļaužu apsmieklam. Jēzus mirst, pēdējo reizi aizlūdzot par tiem, kas nodarīja pāri: "Dievs, piedod viņiem, jo tie nezina, ko dara."
Klusā sestdiena
Jēzus atdusas kapā. Pirms tam sievietes Viņu ir svaidījušas mirrēm un ietinušas līķautā. Kapa priekšā ir aizvelts milzīgs akmens. Ir iestājusies klusākā no dienām. Un tikai Dievam vien zināms, ka nāvei sekos uzvara.

Citu datumu laikraksti

 • Lasītājs jautā

  Vai Liepnas pagasta padomes sēdes ir slēgtas?Vai Liepnas pagasta padomes sēdes ir slēgtas? Būtu interesanti iepazīties ar deputātu darbu un redzēt,...

 • Afiša

  28.martā pulksten 15.00 Kolberģa tautas namā Lieldienu zaķis aicina uz Gulbenes teātra izrādi visai ģimenei "Neticamā dēku diena jeb neveiksminieks...

 • Policija informē

  Kāds Alūksnes rajona iedzīvotājs informējis policiju, ka 20.martā viņam no "Unibankas" kartes noņemti 80,34 lati.Kāds Alūksnes rajona iedzīvotājs...

 • Vai ādas nieze ir nopietna saslimšana?

  Saruna ar Veselības centra 4 dermatoloģi, Latvijas Medicīnas akadēmijas docētāju Ritu Gūtmani par vienu no alerģiskām saslimšanām – atopisko...

 • Vasaras riepas var sadalīt četrās grupās

  Karsts "siena laiks" pašreiz riepu tirgotājiem, jo autobraucēji masveidā atcerējušies, ka nāk vasara.Karsts "siena laiks" pašreiz riepu tirgotājiem,...

 • Makšķerniekiem

  No 15. marta ir aizliegta jebkāda līdaku ķeršana. Šīs zivis nārsto.No 15. marta ir aizliegta jebkāda līdaku ķeršana. Šīs zivis nārsto. 26., 27....

 • Pie mums brauc ministrs!

  Kurš gan nezina slaveno frāzi: "Pie mums brauc revidents!" Ar visām no tā izrietošajām sekām.Kurš gan nezina slaveno frāzi: "Pie mums brauc...

 • Dzīve ir kā labs piedzīvojums

  Es vienmēr esmu uzsvērusi, ka ideālu cilvēku nav. Manuprāt, tas ir garlaicīgi, ja tevi kādam liek par piemēru."Es vienmēr esmu uzsvērusi, ka ideālu...

 • Ja cilvēks pats nevēlas, viņam palīdzēt nevar

  Viņu Madonā pazīst visi. Un ne tikai Madonā. Stāsta, ka šis cilvēks daudziem palīdzējis tikt vaļā no alkoholisma posta, no smēķēšanas netikuma,...