Kultūras darbinieki sāk studēt

Alūksnes rajona deviņi kultūras darbinieki sekmīgi nokārtojuši iestājpārbaudījumus Latvijas Kultūras koledžā un drīz sāks mācības Balvu studiju centrā.

Alūksnes rajona deviņi kultūras darbinieki sekmīgi nokārtojuši iestājpārbaudījumus Latvijas Kultūras koledžā un drīz sāks mācības Balvu studiju centrā.
Programmā "Bibliotēkzinātne un informācija" bibliotēku informācijas speciālistes kvalifikāciju iegūs Velga Ločmele, Gunta Ziņģe, Iveta Šķepaste un Rudīte Jaunzema.
Savukārt programmā "Kultūras menedžeris ar specializāciju svētku režijā" mācības sāks Sanita Eglīte, Marina Ramane, Ieva Baltā, Kristīne Zvirgzda un Aleksandra Girs, pavisam drīz šai grupai piepulcēsies arī Gunita Paleja. Cerēsim, ka šis nebūs vienīgais Kultūras koledžas kurss, kas uz mācībām pulcēsies Balvos, jo minētie deviņi cilvēki ir tikai neliela daļa no visiem Alūksnes rajona kultūras darbiniekiem, kuriem būtu nepieciešams papildināt savas zināšanas.
Atgādināsim, ka Latvijas Kultūras koledža ir akreditēta valsts augstākās izglītības iestāde, kas piedāvā pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību pilna un nepilna laika studiju formā. Bez jau minētajām studiju programmām tā nepilna laika studiju formā piedāvā apgūt programmu "Mākslas institūciju pārvaldība", iegūstot kvalifikāciju "Kultūras menedžeris" ar specializāciju amatierteātra režijā, svētku režijā, dejā, kultūras tūrismā, reklāmas organizēšanā, muzeju darbā vai mūzikas menedžmentā.

Citu datumu laikraksti