Kultūras iestāde ir pagasta sabiedrības spogulis

Rajona kultūras darbinieki, kārtējā izbraukuma seminārā kultūras un tautas namu darbu Virešu, Gaujienas, Alsviķu pagastā un Apes pilsētā vērtējot, lielu vērību pievērsa telpu atbilstībai mūsdienu prasībām.

Rajona kultūras darbinieki, kārtējā izbraukuma seminārā kultūras un tautas namu darbu Virešu, Gaujienas, Alsviķu pagastā un Apes pilsētā vērtējot, lielu vērību pievērsa telpu atbilstībai mūsdienu prasībām, pašdarbības kolektīvu skaitam un iestādes rīkoto pasākumu apmeklētībai.
"Man nav noteiktas vietas darbam. Esmu sastopama gan Vidagas un Virešu tautas namā, gan pagasta padomē, Brīvā laika skolā un bibliotēkā. Tieši tāpat dažādās vietās notiek arī pašdarbības kolektīvu mēģinājumi un pasākumi. Vasarās ir vieglāk, jo tad visas aktivitātes koncentrējas estrādē," stāsta Virešu pagasta kultūras darba organizatore Inese Beča.
Tautas nams, kas atrodas Virešu pagasta administratīvajā centrā, šobrīd tiek izmantots maz, jo 300 skatītāju vietām paredzētā zāle pērnā gada pavasarī applūda. Šobrīd grīdu sedz būvgružu kaudzes, taču darbs ieilgst, jo neviens īsti nezina, kā milzīgo telpu izmatot turpmāk. Atsevišķi pasākumi notiek zālei līdzās esošajā foajē telpā, tomēr visas nozīmīgākās kultūras aktivitātes realizējas Vidagā, kur dzīvo pagasta iedzīvotāju skaitliskais vairākums.
Aktivitātes risinās pamatskolā
"Vidagas tautas nams pieder izbijušajai paju sabiedrībai, tāpēc īsta saimnieka tam nav. Ziemā telpas kurinām vienīgi tad, ja tajās notiek pasākums vai kolektīva mēģinājums," skaidro I.Beča. Viņa atzīst, ka vairums kultūras dzīves aktivitāšu risinās Sikšņu pamatskolas ēkā izvietotajā Brīvā laika skolā, kas pagaidām ir vienīgais šāds veidojums rajonā. "Brīvā laika skolas izveidei nepieciešamo finansējumu ieguvām ar projektu, ko izstrādāja sabiedriskā organizācija "Fantāzija". Vidagas iedzīvotāju rīcībā nu ir datortelpa, telpa semināriem un sporta zāle. Te apkopota arī uzņēmējdarbības un tūrisma informācija," stāsta Brīvā laika skolā izvietotā informācijas un uzņēmējdarbības centra vadītāja Ārija Ceļmillere.
Populāras ir modernās dejas
"Gaujienas pagasta pašvaldība no sava budžeta pasākumu organizēšanai ir iedalījusi 800 latus, par to esmu gandarīta, jo tik liela naudas summa piešķirta pirmo reizi manas darbības laikā," atzīst Gaujienas tautas nama vadītāja Laima Poševa.
Viņa informē, ka šajā kultūras iestādē darbojas 13 pašdarbības kolektīvi, vairums no tiem orientēti uz bērnu auditoriju. Gaujienas tautas nams ir viena no nedaudzajām kultūras iestādēm rajonā, kas organizē valsts mēroga pasākumus. Tāda ir nedēļu ilgā nometne "Vītolēni" tieši pirms Jāzepa Vītola svētkiem, kurā piedalās mūzikas skolu audzēkņi no Gaujienas, Alūksnes, Strenčiem un Rīgas. Ar katru gadu populārāks kļūst moderno deju festivāls, kam šogad dots nosaukums "Mēs dzīvojam!". "Esmu pateicīga vietējiem uzņēmējiem par finansiālo atbalstu, tomēr saprotu, ka viņu iespējas ir ierobežotas. Ja iecere prasa lielākus līdzekļus, tad vienkārši ņemu telefonu grāmatu un zvanu pazīstamām firmām, vai arī rakstu vēstules ar lūgumu palīdzēt," pieredzē dalās L.Poševa.
Joprojām demonstrē kino
Apes tautas namā rajona kultūras darbiniekus ar dažām dejām iepriecināja dāmu līnijdeju grupa, ko vada mākslinieciskās daļas vadītāja Edīte Dauškane. Šī ir vienīgā kultūras iestāde rajonā, kurā joprojām tiek demonstrēts kino. "Kamēr pilsētas dome šo pasākumu finansēs, tikmēr kino būs, bet apmeklētāju ar katru gadu kļūst mazāk. Gadījās, ka uz seansu ierodas tikai pieci vai seši skatītāji. Lielāka interese ir par ģimenes filmām ar aizraujošu sižetu," stāsta Apes pilsētas tautas nama vadītājs Jānis Anerauds. Pilsētas iedzīvotāji ir darbīgi un labprāt iesaistās pašdarbības kolektīvos un piedalās pasākumos. Tautas nama darbu sekmē pilsētas domes izpratne un atbalsts.
"Alsviķu kultūras nama rīkotie pasākumi ir labi apmeklēti, tāpēc aktuāla problēma ir kārtības nodrošināšana tajos. Laba sadarbība izveidojusies ar rajona policiju, taču, kopš pagastā strādā pašvaldības policiste Zigrīda Sināte, ar lūgumu palīdzēt nodrošināt kārtību biežāk vēršamies pie viņas," stāsta Alsviķu pagasta kultūras nama vadītāja Marina Ramane. Viņa ir gandarīta, ka pērn kultūras namā veikts skatuves remonts un daļēji atjaunots balkons. Iegādāta arī jauna aparatūra, kas ļauj pilnībā apskaņot pasākumus. Šajā gadā iecerēts salabot jumtu un ierīkot zālei otri izeju. M.Ramane atzīst, ka visu ideju realizācijā liels atbalsts ir pagasta nevalstiskā organizācija, kas izstrādā projektus un tādējādi piesaista nepieciešamo finansējumu.
Viesojas arī muzejos
Šajā tikšanās reizē kultūras darbinieki viesojās arī Jāzepa Vītola memoriālajā muzejā "Anniņas" Gaujienas pagastā un Elīnas Zālītes memoriālajā muzejā Apē. "Vienam cilvēkam veltīta muzeja galvenais uzdevums ir savākt iespējami daudz informācijas par šo personību. Liecības par Jāzepa Vītola dzīvi un darbību rodamas Pēterburgā, Vācijā, Amerikā. Lai to visu apgūtu, ir vajadzīgs milzums laika un līdzekļu," atzīst J.Vītola memoriālā muzeja vadītāja Ineta Riepniece. Muzeja darbam pērn dažādos projektos iegūti aptuveni 3000 lati. Viņa ir pateicīga J.Vītola radiniecei, Amerikā dzīvojošajai "Anniņu" zemes īpašniecei Maijai Zīlei, kura iespēju robežās finansiāli atbalsta muzeja rīkotos pasākumus. Plašāka informācija par pagasta vēsturi skatāma Gaujienas ģimnāzijas muzejā, kas tapis pēc skolotāja Harija Grāvja iniciatīvas. Gaujienas ģimnāzijas direktore Ieva Zariņa atzinīgi vērtē to, ka skolā ir šāds muzejs, kura tapšanā līdzdarbojas arī skolēni. Viņa informē, ka šobrīd H.Grāvis muzeja fondos esošo informāciju apkopo grāmatā, bet skolēni strādā pie muzeja kartotēkas izveides.
"Elīnas Zālītes personība ir tik aizraujoša, ka muzejā bieži notiek literāri pasākumi nelielām auditorijām. Dažreiz te pulcējas Apes sievas un lasa autores dzeju vai pārrunā jaunākās grāmatas," vērojumos dalās E.Zālītes memoriālā muzeja vadītāja Mudīte Kaktiņa. Muzejā apkopotā informācija ir pietiekami plaša, lai varētu sniegt ko jaunu pat ļoti zinošiem literātes talanta cienītājiem. Muzejs ierīkots E.Zālītes dzimtajā mājā un šī ir pirmā ziema, kad tas netiek apkurināts. Ļoti apmeklēta šī kultūras iestāde ir rudeņos un pavasaros, kad ekskursijās dodas skolēni. Savukārt vasarās te mēdz iegriezties ģimenes, kas apceļo Apes novadu.
Grūti strādāt plašā teritorijā
Negaidot diskusija aizsākās par to, ka kultūras iestāžu rīkoto pasākumu apmeklētību ietekmē pagastu atsevišķu apdzīvotu vietu iedzīvotāju vēlme saglabāt suverenitāti.
"Savulaik bija divi kolhozi katrs savā Gaujas krastā, ko apvienoja vienā pagastā. Citiem esam virešnieki, bet paši savā starpā joprojām dalāmies divās grupās. Virešnieki negrib apmeklēt kultūras pasākumus Vidagā un otrādi. Dalīšanās "mūsējos" un "jūsējos" ir administratīvi teritoriālās reformas negatīvais aspekts, par ko šobrīd runā maz," pārdomās dalās Virešu pagasta padomes priekšsēdētājs Jānis Ceļmillers.
Šim viedoklim piekrīt arī Alsviķu pagasta padomes priekšsēdētāja Sandra Zeltiņa. Alsviķi ir otra teritorijas ziņā lielākā pašvaldība rajonā, kurā apvienoti trīs savulaik attīstīti administratīvie centri - Strautiņi, Alsviķi un Karva. "Lai gan jau ilgu laiku dzīvojam "zem viena karoga", tomēr joprojām ir jūtama katras apdzīvotās vietas vēlme saglabāt patstāvību. Kultūras darbiniekam šādā plašā teritorijā strādāt ir īpaši grūti. To saprotot, pašvaldība nodrošina transportu, lai ikviens pagasta iedzīvotājs varētu nokļūt uz kultūras pasākumiem. Pašdarbniekus savukārt nodrošina ar degvielu," pieredzē dalās S.Zeltiņa.

Citu datumu laikraksti

 • Rīko Cepuru balli

  Veclaicenes pamatskolas skolēni un skolotāji šonedēļ rīkoja Cepuru balli “Kā tik visa tai cepurē nav”.Veclaicenes pamatskolas skolēni un skolotāji...

 • Noslēdzies rajona padomes rīkotais konkurss

  Ir apstiprināti Alūksnes rajona padomes pašvaldību kultūras projektu konkursa rezultāti, sadalot rajona padomes līdzfinansējumu 2000 latu apmērā.Ir...

 • Atzīmē desmit gadu jubileju

  Šodien Kolberģa tautas namā notiks vidējās paaudzes deju kopas “Kolberģis” desmit gadu jubilejas koncerts.Šodien Kolberģa tautas namā notiks vidējās...

 • Runās par veselību

  Alūksnes pilsētas pensionāru padomes sēde notiks 2.martā pulksten 11.00 Alūksnes Sociālās palīdzības centrā.Alūksnes pilsētas pensionāru padomes sēde...

 • Vieglatlēti kopvērtējumā izcīna 3.vietu

  Latvijas jaunieši, starp kuriem bija arī Alūksnes vieglatlēti, Baltijas valstu komandu sacensībās vieglatlētikā jauniešiem un pieaugušajiem...

 • Interese par Eiropas Savienību palielinās

  Eiropas Savienības informācijas centra darbinieks Rinalds Konovaļenko otrdien apmeklēja Alūksnes pilsētas bibliotēku, kur atrodas ES informācijas...