Kultūras, sporta un tūrisma odziņas

Kādi pasākumi šogad gaidāmi Alūksnes novadā sportā un tūrismā, kā arī kultūrā – gan Latvijas valsts simtgades gaidās, gan īpašie Alūksnes novada pasākumi? Par to atbildīgo nozaru speciālisti informēja Alūksnes novada domes sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas janvāra sēdē. Jāteic, ka būs gan jauninājumi, gan tradicionālas aktivitātes.

Izgaismos pierobežu
Kultūras un sporta nodaļas vadītāja Sanita Eglīte uzsver, ka visa gada garumā novadā notiks daudzi Latvijas simtgades pasākumi - gan novada rīkotie, gan Vislatvijas pasākumu aktivitātes. Alūksnes novada tautas namos, muzejos un bibliotēkās kopumā notiks 56 simtgades aktivitātes. “Kultūras un sporta nodaļa iesaistās 8 valstiskās aktivitātēs, bet atsevišķi tādas ir arī Izglītības pārvaldei, biedrībām un citiem novadā. Būs vairāki pirmreizēji pasākumi, kuros iesaistīsimies. Piemēram, 21.jūnijā tā būs Latvijas pierobežas novadu akcija “Izgaismo Latviju”. Jau pērn Alūksnes novads iesaistījās projektā “1836”, ejot pārgājienā un Alūksnes ezera krastā ierokot simbolisku robežstabu. Šovasar ar ugunskuriem un pasākumiem izgaismosim pierobežu kopā ar citiem novadiem,” saka S.Eglīte.

Simtgades zaļumballes
Jaunums būs arī simtgades zaļumballes, kas visā Latvijā notiks 11.augustā. Alūksnes novadā tās būs Veclaicenē, Mālupē, Zeltiņos un Bejas “Dainās”. “Tās nebūs tikai ballītes, bet kā izzinoši pasākumi, pētot zaļumbaļļu tradīcijas, konkrēto brīvdabas vietu tradīcijas. Jaunums būs arī “Latvijas goda aplis un koprades gaismas projekts”, kas būs “Staro Rīga” organizatoru Vislatvijas projekts – katru nedēļu kāds no novadiem uzņems viesus. Mēs to darīsim 8.septembrī, citādāk nekā ierasts rīkojot ikgadējos Pļaujas svētkus Ates muzejā. Tie būs kā Pļaujas festivāls, projekta nosacījums ir kāda gaismas objekta atklāšana,” stāsta S.Eglīte.
Savukārt 4.maijā notiks Baltā galdauta svētki un Alūksnes novada pašvaldības “Gada balvas” pasniegšana kultūrā, izglītībā, sportā un uzņēmējdarbībā.

Atkal malēniešu svētki
19.maijā Muzeju naktī Alūksnē rīkos garīgās mūzikas koncertu, cildinot mācītāja Ernsta Glika devumu un Alūksni kā Bībeles pilsētu. Tas notiks sadarbībā ar Alūksnes mūzikas skolu un novada amatierkolektīviem. “28.jūlijā Jaunlaicenē notiks II Vispasaules malēniešu svētki, kas šoreiz izskanēs nevis caur jokiem kā pirmie svētki pirms dažiem gadiem, bet parādot, ka malēnieši ir gudri, populāri cilvēki. Līdzīgi kā Cēsīs ir sarunu festivāls “Lampa”, arī mēs šos svētkus rīkosim caur sarunām par un ap mums,” saka S.Eglīte.
Nedaudz šīs aktivitātes atbalsta valsts: simtgades zaļumballēm piešķirs 500 eiro katram novadam, “Latvijas goda aplim un koprades gaismas projektam” – 3000 eiro. “Simtgades, tāpat kā visu citu gada pasākumu, izmaksas tiek iekļautas plānotajā Kultūras un sporta nodaļas budžetā, kas šogad ir 34 000 eiro. Rakstīsim arī projektus, cenšoties piesaistīt papildu finansējumu. Atsevišķiem pasākumiem līdzekļi tiek vēl paredzēti arī pagastu pārvalžu budžetos. Kūkas katru dienu neēd, tādēļ arī visus pasākumus nevajag klasificēt kā simtgades ietvaros notiekošus,” rosina S.Eglīte.

Pošas simtgades svētkiem
Alūksnieši dosies arī uz simtgades Dziesmu un Deju svētkiem, kas notiks no 30.jūnija līdz 8.jūlijam. Uz dalību svētkos šobrīd cer 28 Alūksnes novada kolektīvi ar 617 dalībniekiem. S.Eglīte uzsver, ka tas ir par trim deju kolektīviem vairāk un par diviem koriem (“Sonus” un “Dzelme”) mazāk.
“Protams, līdztekus tam novadā notiks daudzi tradicionālie pasākumi. Piemēram, pavasarī būs Masļeņica Pededzē, kuras nav citviet. Vasarā Alūksnē ciemos gaidīsim vairāk nekā 100 Vidzemes bibliotekārus. 1.septembrī būs Bānīša svētki – bānītim šogad 115, kurus ļoti ceram apvienot ar jaunās ekspozīcijas atklāšanu atjaunotajā šķūnī. Neizpaliks Alūksnes pilsētas svētki, kur piektdienas koncertā gaidīsim ciemos dziedātāju Intaru Busuli Pilssalas estrādē, biļetes jau ir pārdošanā, bet sestdien ceram, ka tas būs mūziķa Dona koncerts,” atklāj S.Eglīte.

Sports - ik pēc piecām dienām
Alūksnes novada sporta darba organizators Vilnis Veļķeris uzskata, ka arī sporta pasākumu novadā būs daudz: viena aktivitāte ik pēc piecām dienām jeb 70 pasākumi gadā. Plānotais gada budžets – vairāk nekā 70 000 eiro, kas gan ir mazāk nekā iepriekš.
“Būs gan tradicionālie novada pasākumi, gan pasākumi pagastos, kas ir iecienīti starp katra pagasta iedzīvotājiem un, lai gan nav tendēti uz augstiem sporta sasniegumiem, ir ļoti atzīstami un populāri. Man ļoti patīk Liepnas nakts volejbola turnīrs, Veclaicenes pagasta aktivitātes, jaunanniešu aktivitātes gan ziemā, gan vasarā. Paldies no novada puses par šo darbu un to, ka vienā otrā pagastā rod līdzekļus, lai algotu arī sporta darba organizatoru,” saka V.Veļķeris.

Ekonomiku sildošie pasākumi
No novada budžeta finansēs gan tautas sporta, gan sporta meistarības pasākumus. Iesaistīsies arī valsts aktivitātēs – jaunatnes ziemas olimpiādē februārī. 10.-11.februārī Alūksnē plānots Latvijas čempionāts biatlonā, februāra beigās – Latvijas čempionāts skijoringā. 26.augustā Alūksnē iecerētas Baltijas kuģu modelisma sacensības.
“Alūksnes novads kā teritorija ir ļoti interesants dažādu sacensību rīkotājiem. Liels notikums būs Baltijas valstu karavīru sporta spēles, kas jūlija beigās un augusta sākumā notiks Alūksnē. Pie mums pulcēsies apmēram 500 – 700 karavīru ne tikai no Latvijas, bet arī no Gruzijas, Ukrainas, Vācijas. Šonedēļ notiks Alūksnes rallijs – rallija mašīnas jau vairākas nedēļas rūc Alūksnes novada teritorijā. Es tos saucu par ekonomiku sildošajiem pasākumiem. Būs arī ūdenssporta sacensības, džudo turnīrs, volejbola un citas sacensības,” saka V.Veļķeris.

Radīs jaunas sacensības
Viņš uzsver, ka pašvaldība veicina, lai cilvēki brīvajā laikā ietu uz treniņiem, piedalītos sacensībās. “Būs arī jauninājumi. Ir labiekārtots Pilssalas stadions – kopā ar Alūksnes bērnu un jaunatnes sporta skolu stadionā gribam rīkot Alūksnes kausu vieglatlētikā un simts etapu stafeti, kur varēs piedalīties, sākot no bērniem un beidzot ar senioriem. Tādējādi godināsim arī sportistus – seniorus, pasniedzot piemiņas medaļas. Savukārt Ziemeru pamatskolas sporta zālē rīkosim Vidzemes invalīdu sporta spēles. Es vienmēr saku, ka sports esam mēs paši. Ja cilvēki nāks trenēties un piedalīties, tad būs iespējas iesaistīties. Ļoti populāri Alūksnē ir parka skrējiena seriāli – cilvēki tos jau gaida,” saka V.Veļķeris.
Alūksnes novads – kā
galamērķis
Dažādas aktivitātes gaidāmas arī tūrisma jomā, kas jau vairākus gadus tiek virzīta kā viena no novada prioritātēm. Tūrisma darba organizatore Iveta Veļķere uzsver, ka šobrīd ir aktuāla novada dalība starptautiskās tūrisma izstādēs. Alūksnes novads pirmoreiz sevi prezentēs no 18. līdz 21.janvārim izstādē Somijā, bet no 26. līdz 28.janvārim – Lietuvā. Februārī piedalīsies “Balttour 2018” Rīgā un izstādē Igaunijā. “Visās izstādēs būsim Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras stendā, kas sedz mūsu novada dalību tajās,” saka I.Veļķere.
Viņa uzsver, ka novadā tūrisma jomā ir izvirzītas vairākas zīmolu tēmas, ko popularizē kopā ar vēl citu novadā pieejamo piedāvājumu dažādiem mērķtirgiem, kam tas ir aktuāli. “Tā nodalām prioritātes un izteiksmīgāk pozicionējam Alūksnes novadu dažādām auditorijām kā galamērķi. Turpināsim reklamēt novada pasākumus, arī aktivitātes, kas saistās ar novada iepazīšanu. Būs arī tūrisma rallijs “Vidzemes pieturu piedzīvojums”, kas sāksies Raunā, turpināsies Smiltenē, Apē un ar galamērķi Alūksnē. Īpaši to popularizēsim starp Pierīgas iedzīvotājiem, lai viņi pie mums atbrauktu,” stāsta I.Veļķere.

Iekļauj ceļojumu katalogā
Turpinās arī popularizēt karsto dzērienu “Alūksnes īpašais kokteilis”. “Joprojām ir nepieciešamas skaistas reklāmas fotogrāfijas ar Alūksnes ainavām. Jaunums ir tas, ka Alūksne  iekļauta “Impro” ceļojumu katalogā ar uzsaukumiem “Gleznainais Alūksnes novads” un “Tver mirkli Alūksnes pusē!”, kas jau pieejams interesentiem. Pie populārākajiem tūrisma objektiem pavasarī tiks izvietoti jauni informatīvie stendi, kas jau ir sagatavoti, informācija būs lasāma trīs valodās. Atbilstoši izstrādātajai suvenīru stratēģijai turpinās arī darbs pie suvenīru izveides.
Palaikam tiek atjaunoti un papildināti informatīvie materiāli par Alūksnes novadu. Šobrīd materiāls “Vidzemes šosejas pieturas” ir iztulkots arī vāciski un nu pieejams jau sešās valodās. Par Alūksni un novadu top arī jauns informatīvais materiāls,” stāsta I.Veļķere.
Šogad tiks mainīta struktūra interneta mājaslapai “Visitaluksne.lv”, kas kļūšot progresīva, vadoties pēc ārvalstu pieredzes. Deputāts Verners Kalējs rosināja vairāk pētīt un popularizēt Alūksnes bagātīgo vēsturi.


Citu datumu laikraksti

 • E-veselība klibo 2

  E-veselība klibo

  Jaunais gads Latvijā sācies ar obligātu valsts E-veselības sistēmas lietošanu, kas paredz, ka turpmāk darbnespējas lapu un valsts kompensējamo zāļu...

 • Būs jāpiejož jostas

  Alūksnes novadā šogad būs jāpiejož jostas ciešāk – iedzīvotāju skaits novadā samazinājies un līdz ar to arī pašvaldības budžets. Par Alūksnes novada...

 • Alūksne īsumā

  Alūksne ◆ 29.decembrī pulksten 10.33 ugunsdzēsēju glābēju palīdzība bija nepieciešama Laurencenes ielā Alūksnē, kur daudzdzīvokļu mājā kādā dzīvoklī...