Kur jūs esat, mūsu novada jaunieši?

Apes arodvidusskolā uzsāks divu jaunu izglītības programmu īstenošanu, tādēļ ikviens Alūksnes rajona jaunietis aicināts doties uz šo izglītības iestādi.

Apes arodvidusskolā uzsāks divu jaunu izglītības programmu īstenošanu, tādēļ ikviens Alūksnes rajona jaunietis aicināts doties uz šo izglītības iestādi.
Pašlaik Apes arodvidusskolā rit izglītojamo uzņemšana četrās izglītības programmās:
1) autotransports, kvalifikācija - automehāniķis. Mācību ilgums - četri gadi, diploms par vidējo profesionālo izglītību, iegūst trešo profesionālo kvalifikācijas līmeni;
2) kokizstrādājumu izgatavošana, kvalifikācija - būvizstrādājumu galdnieks. Mācību ilgums - četri gadi, diploms par vidējo profesionālo izglītību, iegūst trešo profesionālo kvalifikācijas līmeni;
3) saimnieciskās darbības uzskaite, kontrole un analīze, kvalifikācija - grāmatvedis. Mācību ilgums - četri gadi, diploms par vidējo profesionālo izglītību, iegūst trešo profesionālo kvalifikācijas līmeni;
4) būvdarbi, kvalifikācija - būvstrādnieks (pedagoģijas korekcijas grupa). Mācību ilgums - trīs gadi, apliecība par pamatizglītību un kvalifikācijas apliecība.
Pirmo reizi mūsu skolas vēsturē uzsākam iepriekš minēto pirmo divu jaunu izglītības programmu realizāciju. Šīs abas programmas ir licencētas. Skolas kolektīvs ir ieguldījis lielu darbu šo programmu sagatavošanā, esam sadarbojušies ar Priekuļu lauksaimniecības tehnikumu, Jāņmuižas profesionālo vidusskolu, Ogres arodvidusskolu un citām izglītības iestādēm.
Pateicoties Alūksnes rajona padomei, Apes pilsētas domei un rajona kokrūpniekiem, uz Apes arodvidusskolas bāzes veidojas Koksnes kompetences apmācības centrs. Ar Tamperes un Pori reģionu (Somija) palīdzību par Eiropas Savienības fonda līdzekļiem iegādātās mūsdienīgās kokapstrādes iekārtas kalpos ne tikai mūsu skolas, bet visu novadā strādājošo apmācībai. Šā projekta īstenošanā plānots ieguldīt lielus finansiālos līdzekļus. Turklāt šīs sadarbības rezultātā tika radīta arī jaunā izglītības programma "Kokizstrādājumu izgatavošana". Skolu vairākas reizes apmeklēja Pori Kokapstrādes koledžas speciālisti, ir paredzēta skolotāju un izglītojamo apmaiņa, prakses organizēšana Somijā.
Par šo sadarbību ir bijis rakstīts daudzās Latvijas avīzēs, tādēļ reklāma ir bijusi pietiekama, bet diemžēl no rajona skolām esam saņēmuši tikai šādus iesniegumus: Liepnas internātpamatskola - 1; Malienas pamatskola - 1; Veclaicenes pamatskola - 2; Zeltiņu pamatskola - 1; Gaujienas internātskola - 1. Mācību grupas vēl nav nokomplektētas, bet aicinām neatlikt dokumentu iesniegšanu.
Uztrauc arī tas, ka daudzi rajona jaunieši, kas ieguvuši pamatizglītību, nav iestājušies prestižās mācību iestādēs, bet neatgriežas atpakaļ un ļauj sevi pierunāt apgūt trīsgadīgās izglītības programmas, iegūstot tikai 2. profesionālo kvalifikācijas līmeni, neiegūstot vidējo izglītību, kura būs nepieciešama turpmākajā dzīvē.
Lūgums visām rajona izglītības iestādēm, pašvaldībām, visiem vecākiem vēlreiz izvērtēt savu bērnu izvēli, mudināt tos turpināt izglītību mūsu rajona vienīgajā profesionālajā arodvidusskolā Apē.

Citu datumu laikraksti

  • Par brīvību un kontracepciju...

    Ir vasaras pilnbrieda laiks, kad bieži ducina pērkona negaiss, lietus mijas ar sauli. Gluži kā dzīvē - veiksmes ar neveiksmēm, sapņi ar īstenību,...

  • Alūksnē pirmo reizi būs ūdens motociklu sacensības

    Nākamās nedēļas nogalē, 13.augustā, uz Alūksnes ezera pirmo reizi risināsies ūdens motociklu sacensības - Latvijas čempionāta ūdens motocikliem...

  • Ilzenē būs jauns rotaļlaukums

    Ilzenes pagastā līdzšinējā bērnu rotaļlaukuma vietā pagasta centrā pašlaik top jauns laukuma iekārtojums.Ilzenes pagastā līdzšinējā bērnu...