Lai nelaimes gadījumu darbā nākamgad mazāk!

Saskaņā ar Valsts darba inspekcijas 2005.gada darbības programmu, viena no prioritārām darbības jomām būs nelegālās nodarbināšanas samazināšana.

Saskaņā ar Valsts darba inspekcijas 2005.gada darbības programmu, viena no prioritārām darbības jomām būs nelegālās nodarbināšanas samazināšana.
Pastiprināta uzmanība tiks veltīta tieši darba devēja un darbinieka savstarpējo darba attiecību noformēšanai. Vēlos atgādināt, ka Darba likuma 40.pants nosaka, ka darba līgums slēdzams rakstiskā veidā. Šā panta otrajā daļā ir norādīts, kāda minimālā informācija ir jānorāda darba līgumā. Par gadījumiem, kad tiks konstatēta nelegālā nodarbinātība, darba devējiem tiks piemērots administratīvais sods. Saskaņā ar Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 41. panta nosacījumiem par darba tiesisko attiecību regulējošo normatīvo aktu pārkāpšanu,7 var piemērot naudas sodu līdz 500 latiem. Ar sīkāku informāciju par nelegālās nodarbinātības samazināšanas pasākumiem ir iespējams iepazīties 2004.gada 2.novembra Ministru kabineta rīkojumā nr. 836, kas ir publicēts laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".
2005.gadā valsta darba inspekcija nodarbosies arī ar informatīvo un inspicēšanas kampaņu organizēšanu ES darba aizsardzības jomā. Šajā sakarībā tiks organizētas inspicēšanas kampaņas būvniecības nozares uzņēmumos un Eiropas nedēļas informatīvā kampaņa "Ierobežo troksni!". Šo pasākumu mērķis ir mazināt nelaimes gadījumu skaitu būvniecības nozarē, kā arī informēt darba devējus, darbiniekus un sabiedrību par trokšņa kaitīgo iedarbību darba vidē un veicamajiem pasākumiem trokšņa ierobežošanai. Vēlos atgādināt, ka šos jautājumus regulē Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumi nr. 92 "Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" un Ministru kabineta 2003.gada 4.februāra Noteikumi Nr 66 "Darba aizsardzības prasības nodarbināto aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku".
Austrumvidzemes reģionālajā valsts darba inspekcijā ir iespējams saņemt informatīvo materiālu gan par iepriekšminētajiem, gan citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem. Darba devēji šo materiālu var izmantot gan sevis, gan darbinieku izglītošanai darba aizsardzības jomā,tā veicinot drošu darbu izpildes paņēmienu ieviešanu savā uzņēmumā. Droša darba aprīkojuma lietošana un regulāra zināšanu līmeņa paaugstināšana darba aizsardzības jautājumos sekmēs darba apstākļu uzlabošanos, mazinās nelaimes gadījumu un arodsaslimšanas iespējas darba vietās.

Citu datumu laikraksti

 • Garā mūža smalkie raksti

  Šīs dzimtas stāsts ir līdzīgs tūkstošiem latviešu un igauņu bezzemnieku, kas cara laikos - 19. gadsimta beigās - pēc Krišjāņa Valdemāra aicinājuma...

 • “Jaunajam laikam” gandarījuma balva

  Jaunā valdība ir izveidota, bet vai tā varēs veiksmīgi funkcionēt? Vai ar budžeta veidošanu pietiks, lai piepildītos jaunā ministru prezidenta Aigara...

 • Izdod grāmatu par sabiedriskajām organizācijām

  Alūksnes Nevalstisko organizāciju centrā ikvienam interesentam ir pieejama grāmata, kurā apkopota informācija par Latvijas sabiedriskajām...

 • Bērnības atmiņas

  “Putenis bija tik pamatīgs, ka ceļu uz skolu nevarēja redzēt, ar varenu spēku sniegs sitās acīs. Ar kājām sataustot iepriekš iemīto taciņu, kas veda...

 • Vecumdienas vēlas piepildīt ar mīlestību

  Trapeniete Mirdza Arkliņa nākamgad janvārī atzīmēs 78 gadu jubileju. Ilgajos mūža gados piedzīvots ne mazums skaistu un grūtu brīžu, iepazīti dažādi...

 • Eglīti var cirst bez speciālas atļaujas

  Ikviens var nocirst vienu eglīti valsts mežos, jo Ziemassvētki nav iedomājami bez zaļā un smaržīgā skuju koka.Ikviens var nocirst vienu eglīti valsts...