05.jūlijs 2005

Jūlijs

05

2005

tikai

0,60

Ls

Laikraksta raksti

 • Vēl arvien lauksaimnieki var pieteikties papildu valsts tiešajiem maksājumiem

  Lauku atbalsta dienests atgādina, ka 2005.gadā lauksaimnieki var pieteikties uz papildu valsts tiešajiem maksājumiem par nokautiem vai eksportētiem liellopiem, zīdītājgovīm un aitu mātēm.Lauku atbalsta dienests (LAD) atgādina, ka 2005.gadā...

 • Elektroniskajos norēķinos - miljardiem latu

  Ir daudzi maksājumi, kas iedzīvotājiem regulāri jākārto, - par telefonu un apkuri, īri un elektrību, zemi un īpašumu, valsts nodevas par dažādiem pakalpojumiem... Daži ik mēnesi, citi - retāk. Iespējas, kā samaksāt rēķinu, ir vairākas.Ir...

 • Jāsūdz tiesā

  Kāda lasītāja vaicā, ko darīt, ja īpašumu regulāri posta kaimiņu lopi?Kāda lasītāja vaicā, ko darīt, ja īpašumu regulāri posta kaimiņu lopi? "Alūksnes Ziņas" noskaidroja, ka šādos gadījumos ir jāvēršas vietējā pašvaldībā vai policijā. Ja...

 • Sociālā darba attīstības programma būs atbalsts pašvaldībām

  Ir apstiprināta Profesionālā sociālā darba attīstības programma 2005. līdz 2011.gadam, kas iedzīvotājiem nodrošinās iespēju saņemt kvalitatīvākus un viņu vajadzībām atbilstošākus pakalpojumus.Ir apstiprināta Profesionālā sociālā darba...

 • Izpilddirektores amats ir pārbaudījums savām spējām

  Kopš 17.jūnija Alūksnes pilsētas domē izpilddirektore ir Una Zadumina, kura pirms tam domē veica informācijas aprites speciālistes pienākumus.Kopš 17.jūnija Alūksnes pilsētas domē izpilddirektore ir Una Zadumina, kura pirms tam domē veica...

 • Lēmumus pašvaldībā pieņems vienpersoniski

  Pagājušonedēļ Zeltiņu pagasta padomes deputāti apstiprināja saistošos noteikumus par sociālās palīdzības un pabalstu sniegšanu.Pagājušonedēļ Zeltiņu pagasta padomes deputāti apstiprināja saistošos noteikumus par sociālās palīdzības un...

 • Pieteikumi jāiesniedz lauksaimniecības konsultantiem

  Ir noteikts datums, līdz kuram zemnieki var iesniegt pieteikumus valsts nacionālo subsīdiju un Eiropas tiešo maksājumu saņemšanai.Ir noteikts datums, līdz kuram zemnieki var iesniegt pieteikumus valsts nacionālo subsīdiju un Eiropas tiešo...

 • Apstiprina konkursa - skates nolikumu

  Gaujienas pagasta padomes sēdē apstiprināja 2005.gada publisko pārskatu un nolikumu par konkursu - skati “Gaujiena 2005”, kas noritēs tāpat kā iepriekšējos gados.Gaujienas pagasta padomes sēdē apstiprināja 2005.gada publisko pārskatu un...

 • Pagastā turpmāk strādās friziere

  Gaujienas pagasta padomes deputāti izlēma, ka turpmāk pašvaldībai piederošās telpas tautas namā iznomās frizētavai.Gaujienas pagasta padomes deputāti izlēma, ka turpmāk pašvaldībai piederošās telpas tautas namā iznomās frizētavai. "Tā būs...

 • Mudina iedzīvotājus izteikt viedokli par topošo sporta kompleksu

  Ikviens interesents publiskās apspriešanas laikā ir aicināts izteikt savu viedokli un ieteikumus par Alūksnes Mobilo strēlnieku bataljona sporta kompleksa skiču projektu.Ikviens interesents publiskās apspriešanas laikā ir aicināts izteikt...