Lasītāji interesējas par sociālo nodrošinājumu

Tiekoties ar lasītājiem Veclaicenes tautas namā, dzirdējām labas atsauksmes par avīzē ievietotajiem materiāliem un redakcijas aktivitātēm. Tikšanās dalībniekiem bija iespēja uzzināt jaunāko informāciju par sociālajiem jautājumiem.

Tiekoties ar lasītājiem Veclaicenes tautas namā, dzirdējām labas atsauksmes par avīzē ievietotajiem materiāliem un redakcijas aktivitātēm. Tikšanās dalībniekiem bija iespēja uzzināt jaunāko informāciju par sociālajiem jautājumiem.
Valsts Sociālās apdrošināšanas aģentūras Alūksnes filiāles klientu apkalpošanas daļas inspektore Elita Naļimova pastāstīja, kā bērna paternitātes pabalstu var saņemt jaunie tēvi. Viņi var rakstīt iesniegumu darbavietā un lūgt desmit dienu atvaļinājumu, ko vēlas pavadīt kopā ar jaundzimušo. Viņi saņems pabalstu 80 procentu apmērā no vidējās apdrošināšanas algas.
E.Naļimova skaidroja, kāda ir kārtība pabalstu saņemšanai invalīdiem no bērnības. No 2003.gada 1.oktobra tas ir 50 latu tiem, kam nav apdrošināšanas stāža. Palielinājies ir arī minimālo pensiju apmērs invalīdiem no bērnības, kam ir apdrošināšanas stāžs. No šā gada 1.aprīļa ar indeksu 1,0401 palielinās līdz šim laikam piešķirtās un pārrēķinātās pensijas, kuru apmērs ir līdz 175 latiem. "Parēķināju, ka līdz šim saņemto 52,50 latu vietā pensionāri saņems vēl 2,11 latus, 60 latu pensijai klāt nāks 2,41 lats, bet 90 latu - 3,61 lats," skaidro E.Naļimova.
Alūksnes rajona padomes galvenā speciāliste sociālos jautājumos Vija Vārtukapteine uzsvēra, ka atšķirībā no sociālās apdrošināšanas sociālās palīdzības pabalstus nesaņem visi. Uz to var pretendēt tikai tie, kas nonākuši krīzes situācijā. Tas nozīmē, ka vērtē sociālās palīdzības saņēmēju materiālo stāvokli un citus apstākļus. Turklāt viņiem ir pienākums sniegt patiesas ziņas un līdzdarboties situācijas uzlabošanā. Tas attiecas arī uz pabalsta garantētā minimālā ienākumu (GMI) līmeņa nodrošināšanai saņēmējiem. "Šajā gadā Latvijai būs iespējams izmantot Eiropas sociālo fondu līdzekļus. Tie paredzēti nodarbinātības veicināšanai un citiem pasākumiem," akcentē V.Vārtukapteine.
Valsts garantē sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bez maksas bērniem, kas cietuši no vardarbības. Tās ir līdz desmit nodarbības pie psihologa, psihoterapeita vai sociālā darbinieka. "Vardarbība nav tikai bērna sišana vai seksuāla uzmākšanās. Tā var būt arī mazgadīgā atstāšana bez uzraudzības vai pamešana novārtā. Ja tā notiek regulāri, bērns cieš," skaidro V.Vārtukapteine. Šos pakalpojumus var saņemt ne tikai Alūksnē, bet arī centrā "Dardedze" Rīgā.
Laikraksta "Alūksnes Ziņas" balvas par pareizām atbildēm uz konkursa jautājumiem saņēma Laima Lāviņa, Maija Bleiferte un Maiga Pilsētniece. Avīzes mēneša abonementu ieguva Ramona Kristkalne un Strauta Klaipa.

Citu datumu laikraksti

  • Konkurss “Iepazīsti Alūksnes rajonu”

    Šodien publicējam konkursa “Iepazīsti Alūksnes rajonu” septītās kārtas jautājumus, ko sagatavojis Kalncempju tūrisma informācijas punkts, kā arī...

  • Dzīvo viss, kas mīlestībā dots

    Acīmredzot nav jābrīnās, ka steigas un stresa nomāktie cilvēki veldzi un atelpu meklē dzejnieces Kornēlijas Apškrūmas sirsnības un mīlestības...

  • Popularizēs lietišķās mākslas mantojumu

    Alūksnes Tautas lietišķās mākslas studija “Kalme” kopā ar rajona mājturības skolotājiem vēlas apzināt rajona lietišķās mākslas mantojumu.Alūksnes...