Lasītājus informē par jaunumiem

Laikraksta “Alūksnes Ziņas” darbinieki šogad pirmo tikšanos rīkoja Annas pagastā.

Laikraksta "Alūksnes Ziņas" darbinieki šogad pirmo tikšanos rīkoja Annas pagastā.
Pēc lasītāju ierosmes bija iespēja tikties ar Lauksaimniecības konsultāciju biroja speciālisti Anitu Rozenbergu un Alūksnes Nevalstisko organizāciju centra vadītāju Dzintru Zvejnieci.
Zemnieku un piemājas saimniecību īpašnieki, kas pieteica lauksaimniecībā izmantojamo zemi hektārmaksājumiem no Eiropas Savienības, saņems rokasgrāmatu. Tajā būs informācija, kas un kā darāms līdz 20.maijam, lai precizētu pieteikto platību izmantošanu.
Līdz 15.jūnijam varēs izdarīt labojumus, ja notikušas izmaiņas sējumos.
"Eiropas Savienības valstīs maksājumus saņem no decembra līdz maijam, tāpēc maz ticams, ka tie būs šajā gadā. Droši vien naudu dabūsim 2005.gada sākumā," saka A.Rozenberga. Alūksnes rajons būs lauksaimniecībai nelabvēlīga apvidus teritorijā. Tāda var būt ne vairāk kā 30 procenti Latvijas.
Saņems vienreizējus maksājumus
No 1.maija Latvija būs Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts, tāpēc nacionālās subsīdijas paredzētas tām nozarēm, kam finansējumu nevar saņemt no ES maksājumiem, un tikai līdz šim datumam. Ja vēlas vienreizēju maksājumu par pārraudzībā esošu govi vai aitu, tad līdz 5.martam jāiesniedz pieteikums Lauku atbalsta dienestam. Naudu varēs saņemt līdz 1.aprīlim. Pēc iestāšanās ES nebūs jāmaksā par augsnes kaļķošanu zemei, kuras skābums ir mazāks par 5,5 pH. Tagad ir jāpiesakās augsnes agroķīmiskai izpētei. Par šajā gadā nodotajiem liellopiem varēs saņemt kaušanas prēmijas, bet ir jāsaglabā atbilstoši dokumenti.
Nav zināms valsts līdzfinansējums
Nav skaidrības par iespējām saņemt naudu no četriem ES strukturālajiem fondiem. Tiem finansējumu nodrošina ES un Latvija. Mūsu valsts daļa šobrīd ir solīta, bet ne garantēta. Ir informācija, ka četriem fondiem paredzēti 30 miljoni latu, taču lauksaimniecībai vien nepieciešami 22,8 miljoni latu. "Kas būs, ja valsts savu daļu neiedos?" jautā A.Rozenberga. Ir paredzēts 25 000 eiro vienreizējs maksājums jaunajiem zemniekiem. To var saņemt līdz 40 gadu vecumam tie, kas pirmo reizi dibina saimniecību. Tiesa, vajadzēs ar projektu pierādīt, ka trīs gados saimniecība būs ekonomiska. "Pusnaturālās saimniecības, kurās ir divas trīs govis, piecus gadus varēs saņemt pa 1000 eiro, ja sagatavo biznesa plānu, kā to attīstīt," informē speciāliste.
Var braukt uz teātri un laimēt
Par brīvprātīgo (starp tiem ir arī pensionāri) darbu Nevalstisko organizāciju atbalsta centrā stāstīja Dz.Zvejniece. "No Annas izbraukāt uz Alūksni ir grūtāk. Tomēr tā ir iespēja apgūt jaunas zināšanas un prasmes. Mūsu semināri ir bez maksas. 6.februārī stāstīsim, kā vadīt sapulci. Domāju, ka to ir lietderīgi apmeklēt sabiedrisko organizāciju vadītājiem," aicina viņa.
Atgādinām par aktivitātēm
SIA "Dzirkstele" reklāmas daļas vadītāja Skaidrīte Bukše atgādināja lasītājiem par aktivitātēm, kurās arī šogad būs iespēja piedalīties. Reizi divos mēnešos var izmantot iespēju apmeklēt Valmieras Drāmas teātra izrādi. Biļetes dāvina, tāpēc ir jāmaksā tikai par ceļu. Sadarbībā ar aptiekām būs vitamīnu akcija, kurā izlozes kārtībā laikraksta abonentiem par noteiktu summu varēs iegādāties vitamīnus. Vasarā atkal būs saldā akcija, kurā varēs laimēt cukura pakas. Rudenī akcijā laimīgākie varēs saņemt mācībām skolā nepieciešamas lietas. Gada noslēgumā vienmēr ir lielā akcija, kuras balvas vēl visas nav izdalītas. Pašlaik visus aicina bez atlīdzības laikrakstā sveikt draugus, tuviniekus un paziņas "Sirsniņu svētos" jeb Valentīna dienā.
Zinošākie lasītāji: Rita Gorbāne, Lilija Krieva un Ārija Dunce, kas prata atbildēt uz jautājumiem par izdevumu, saņēma balvas ar "Alūksnes Ziņu" simboliku. Aptaujas anketu izlozē laikraksta mēneša abonementu laimēja Silvija Vimba.

Citu datumu laikraksti

  • Lems par finanšu sadali

    Alūksnes rajona padomes sēdē rīt lielākā daļa no 17 darba kārtības jautājumiem paredz lemt par finanšu sadali 2004.gadā, kā arī darba grupu izveidi...

  • Ir daudz paveikts pilsētas labiekārtošanā

    Pērn Alūksnē paveikti daudzi darbi pilsētas labiekārtošanā. Infrastruktūras veidošanā ieguldīts gandrīz miljons latu.Pērn Alūksnē paveikti daudzi...

  • Aicina pusdienot arī iedzīvotājus

    Alūksnes Valsts ģimnāzijas ēdnīcā un kafejnīcā par ēdināšanu rūpējas SIA “Unti”. Tā uzvarēja pagājušā gada nogalē rīkotajā konkursā, tāpēc var...