Latvieši senatnē nebija eņģeļi ar spārniņiem

Jura Paidera grāmata “Tradicionālā latviešu seksualitāte” ir etnogrāfisks latviešu tradicionālās seksualitātes apskats, domāts pieaugušajiem.

Jura Paidera grāmata “Tradicionālā latviešu seksualitāte” ir etnogrāfisks latviešu tradicionālās seksualitātes apskats, domāts pieaugušajiem.
Jau grāmatas ievadā autors raksta: “Ja kādam šķiet nepiedienīgi citēt latvju dainas, tad labāk lasiet kaut ko nomierinošāku un mierīgāku. Brīdinu - latvieši senatnē nebija eņģeļi ar spārniņiem. Latviešu tikumiskā sistēma atbilda sadzīves un ekonomiskajiem apstākļiem, kādos latvieši dzīvoja līdz pat 19.gs. vidum. Tie, kuri vēlas mūsu senčus idealizēt un piedēvēt tiem tādus tikumus, kādi šodien šķiet ideāli, noteikti vilsies.”
Grāmatā izmantota tāda valoda, kāda lietota latvju dainu 11.sējumā, kā arī nerātno latvju anekdošu akadēmiskajā izdevumā. Aiz katras citētās tautasdziesmas un anekdotes dots tās numurs pēc akadēmiskā izdevuma.
Joprojām ir noslēpumā tītas
Grāmatas autors vienpadsmit gadus bijis laikraksta “Dienas Bizness” galvenais redaktors, un viņa rakstu tematika bijusi - ekonomikas un politikas savīšanās. J.Paideru vienmēr fascinējusi ģeogrāfija, kas ir arī viņa pamatizglītība, - zinātne, kuras uzdevums ir atrast kopīgo un atšķirīgo, raksturojot dažādas tautas un zemes.
Daudzi temati bija aizliegti ne tikai padomju laikā, bet arī, veidojot latviešu valodā lielāko pasaules ģeogrāfijas un etnogrāfijas izdevumu “Zemes un tautas”. Pēc cenzūras ierobežojumu atcelšanas Latviju pārpludināja izdevumi par citu tautu tikumību un seksualitāti. Un tā nu mūsdienu Latvijas lasītājam ir viegli pieejama informācija par seksualitātes etnogrāfiskajām īpašībām Amerikā vai Indijā, bet ziņas par latviešu seksualitāti joprojām ir noslēpumā tītas. Latvijā ir citas problēmas, citas tradīcijas un citi sabiedriskie mehānismi nekā ASV vai Anglijā. Latviešiem ir daudz kopīga ar vīriešiem no Marsa un sievietēm no Veneras, taču ir ļoti daudz tradicionālu atšķirību no anglosakšu kultūras.
1909.gadā bijušo tiesnesi Ričardu Šegardu notiesāja uz diviem gadiem katorgas darbos par to, ka viņš izmantoja pastu neatļautiem mērķiem, proti, kā to noskaidroja pasta izmeklētājs, bija pārsūtījis pa pastu vienu Dž.Bokačo “Dekamerona” sējumu. Teodoram Rūzveltam iesniedza rakstnieku, senatoru, ietekmīgu cilvēku lūgumrakstu apžēlot notiesāto. Uz lūgumraksta prezidents uzšņāpa rezolūciju: “Atteikt! Žēl, ka man nav varas, lai piespriestu šim kungam mūža ieslodzījumu.”
Tikumi mainās laika gaitā
Tas, kas bija netikumisks pirms desmitiem gadu, pēc tam var kļūt sabiedrībai pieņemams. Lai saprastu, kas latviešiem varētu būt pieņemams un kādos apstākļos pieņemams, ir vērts apzināt, kāda ir tradicionālā latviešu seksualitāte un ar ko tā atšķiras no kristīgās seksualitātes. Kristīgās seksualitātes avoti ir Vecā un Jaunā Derība. Taču, attīstoties un izplešoties pa visu pasauli, kristietība evolucionēja pavisam citādi nekā citas no semītu ētiskajiem un reliģiskajiem uzskatiem izveidojušās reliģijas. Kristietība izvirzīja par mērķi kontrolēt ne tikai publisku darbību, bet arī domas un vēlmes. Šim nolūkam attīstīja tādu paškontroles un garīgās kontroles instrumentu kā grēksūdze. Sākumā grēksūdze bija publiska un jāveic vismaz reizi mūžā. 760.gadā to noteica divas reizes gadā. Grēksūdze paredzēja ne vien ticīgā atzīšanos un monologu, bet arī ticīgā atbildes uz mācītāja vai priestera jautājumiem.
Grēksūdzē mācītājs uzdeva jautājumus
Kādi tad jautājumi mācītājam bija jāuzdod grēksūdzē? Daudzi šādi saraksti ir publicēti. Viens no tiem datēts ar 16.gadsimtu. “Sievām ir jāprasa, vai ar vīru pirms laulībām ļāvusies, vai pirms laulībām ir ar kādu precētu vīru vai jaunekli sagājusies. Vai meita viena otrai virsū ir kāpusi, lai apmierinātu seksuālās vajadzības? Vai ir piekopusi dzimumaktu, uz vīra uzrāpjoties? Vai kādam citam ir ļāvusi krūtis čamdīt un tās sūkāt? Vai kāds vīrs skūpstot mēli mutē bāzis?”
Grēki bija jāizsūdz zēniem no 14, meitenēm - no 12 gadu vecuma. Pēc baznīcas koncepcijas grēksūdzē, uzdodot jautājumus, ticīgo apmācīja par darbībām, kuras ir atļautas un kuras - aizliegtas. Godprātīgie priesteri apzinājās, ka tieši grēksūdzē var uzzināt par ticīgajam nezināmiem seksuālās apmierināšanas veidiem. Tieši grēksūdzē uzdotie jautājumi pat nesamaitātiem un šķīstiem cilvēkiem radīja visdažādākās seksuālās fantāzijas un arī vēlmi izmēģināt to aizliegto seksa veidu, kurš ir uzzināts no priestera.
Atgūstot reformācijā zaudētās pozīcijas un atrisinot ētiskās problēmas, katoļi 1614.gadā ieviesa grēksūdzes kabīnes.
Noteica gavēņa dienu laiku
Šodien neparasti bargi šķiet arī baznīcas sodi par seksuāliem pārkāpumiem. 16.gadsimtā grēku hierarhija bija šāda - tika noteikts gavēņa dienu laiks, lai izpirktu sodu, ko uzlika mācītājs pēc grēksūdzes uzklausīšanas. Sodi vīriem - gavēņa soda ilgums: ja ar divām precētām sievām laulība pārkāpta - 3 gadi; dzimumakts starp laulātajiem sestdienas vakarā - 8 dienas; domās iekāroja svešu sievu - 3 dienas; nejauši, bez nodoma sagrēkojis - 3 dienas; melošana - 7 dienas; apmelošana - 40 dienas; svešam piederošas mantas sagrābšana - 40 dienas; smiešanās baznīcā - 12 dienas; kādam iekodis - 15 dienas; svešai sievai krūtis spaidījis - 40 dienas; pēc strīda nav izlīdzis - 21 diena; ar rokām masturbējis līdz sēklas noplūdei - 3 gadi; ar sievu anālo seksu piekopis - 1 gads; ja to darījis pēc sievas lūguma - 3 gadi; zādzība kapos - 1 gads; brāļa slepkavība - 10 gadi; orālais sekss ar sievu - 3 gadi. Sodi sievām: sestdienas vakaros ar vīru sagājās - 40 dienas; ar pirkstu pašapmierinājās - 120 dienas; pašapmierinājās piedzērusi - 2 gadi; pamirkšķināja svešam vīram - 14 dienas.
Gavēņa sodus, lai gan tie šķiet ilgi un gari, faktiski varēja noteikt krietni mazākus, ja ticīgais izdarīto solīja vairs neatkārtot, vai arī - par labiem darbiem, naudas ziedojumu baznīcai.
Paradoksālā kārtā Bībeles aicinājums laulātajiem mīlēt un cienīt vienam otru netika interpretēts seksuālā nozīmē. Pārāk lielu aizraušanos ar laulāto draugu uzskatīja par pirmā baušļa pārkāpšanu, jo nedrīkst citus dievus vai citus priekus augstāk turēt par vienīgo Dievu.
Pareizticībā sekss bija attaisnojams, jo tajā notika sievietes apaugļošana. Pareizticīgie mācītāji aizliedza seksuālās darbības starp laulātajiem sestdienās, svētdienās, baznīcas svētku dienās, mazāk grēcīgas bija laulāto attiecības piektdienās un trešdienās. Tiek lēsts, ka katolicismā un pareizticībā, konsekventi realizējot visas prasības, gadā atlika tikai 44 dienas, kurās bija atļauts nodarboties ar seksu.
Kailums vienā saimē nebija nekas īpašs
Par senlatviešu seksualitāti ir saglabājies ļoti maz tiešu ziņu avotu. Prūšiem un, domājams, arī citiem senajiem baltiem bija izplatīta divsievība, kā arī poliandrija, kurā tēvs ar dēlu ņēma vienu sievu, kas pēc tēva nāves palika dēlam par vienīgo sievu. Visplašāko ieskatu latviešu seksualitātē sniedz latvju dainas. Tajās apdziedāja ikdienas dzīvi, un tā savukārt ietekmējās no vācu muižniekiem un kristīgās reliģijas. Latviskā vide vēl pat 19.gadsimtā nepieņēma kristietības seksualitātes ideālo, bet saglabāja savu, tā dēvēto pagānisko, modeli. Galvenā atšķirība starp kristietības un latvisko seksualitāti bija reālisma izjūtā.
Vēl 19.gadsimta sākumā latviešu zemnieku mājas ir “būdas bez skursteņiem un logiem”, kurās vienlaikus dzīvo “saimnieks ar savu ģimeni, kalpi ar savām, turpat arī vistas, cūkas un suņi...” (G.Merķelis). Šādos apstākļos kailums vienā saimē nebija nekas īpašs. 20.gadsimta pilsētvidē gadījās, ka zēns kailu meitu pirmoreiz ieraudzīja bildītē kādā vecā grāmatā 15 gadu vecumā. Tieši ģimenes dzīves publiskums vienā saimē bija galvenais zināšanu avots par seksuālajām norisēm. Turklāt lauksaimnieciskās ražošanas dzīve sētā nav iedomājama bez mājdzīvnieku sapārošanas. No mazām dienām dzīvnieku seksuālās dzīves vērošana bija ikdiena, kura nevienu nepārsteidza.
Dainās apdziedāja to, kas notiek
Tautasdziesmas gan nebija domātas bērnu izglītošanai. Tās apdziedāja to, kas notiek. Tās izmantoja, lai apceltu, izsmietu kaimiņus dziesmu karos un tamlīdzīgi. Tieši no ģimenē redzētajām seksuālajām attiecībām jaunie cilvēki ieguva zināšanas par visdažādākajām seksa pozām.
Latvju dainas apdzied visdažādākās dzimumakta pozas. Pozas - guļus sieviete virsū vīrietim, pēc tam otrādi; sieviete sēdus virsū gulošam vīrietim. Nerātnajās anekdotēs izsmieta sieva, kura nekad nav laidusi vīru sev virsū, bet vienmēr virsū rāpusies pati: “... vīrs mierīgi nosaka: “Cik reižu neesmu teicis: laid nu reiz arī mani virsū!”” Visai plaši tautasdziesmās aprakstītas pozas, kurās dzimumaktu piekopj, stāvot kājās. Tā uzsvērts, ka šādi var seksu piekopt ātri, pat neatraujoties no darba.
Kopumā, pārlasot latviešu folkloru, redzams, kādi tad ir latviešu erotiskie ideāli. Ideālai sievai bez labiem tikumiem un darba prasmēm bija jābūt ar lielām, stāvām krūtīm, platām gūžām, ļoti slīdīgu maksti. Vīram līdz ar labiem tikumiem bija jābūt ar resnu dzimumlocekli, kuram ir izteikti stipra erekcija.
Atsevišķā grāmatas nodaļās autors vēl aplūko, kā regulē seksualitāti budismā, daoismā, hinduismā un islāmā. Grāmatas noslēgumā autors vēlreiz uzsver - latvieši senatnē nebija ne ļaundari, ne izvirtuļi. Citas tautas savās paražās daudzkārt pārspēja mūsu senču seksualitāti. Seksualitāte latviešiem bija viena no skaistākajām un jaukākajām dzīves pusēm. Mūsdienās seksuāla brīvība ir nevis no Rietumiem importēta izlaidība, bet gan atgriešanās pie latviešu tradicionālās seksualitātes.

Citu datumu laikraksti

 • Rotaļas turpinās

  Pirms nepilna mēneša Latvija teica jāvārdu Eiropai. Var likties, ka atpakaļceļa nav, nenovēršama ir eiropeisko labumu un nesmukumu ienākšana mūsu...

 • Ir vērts iepazīt kaimiņzemes neparasto šarmu

  Gudri ļaudis saka, ka Igauniju vajag sākt aplūkot no paugurainās dienvidu puses. Tās daba un klimatiskie apstākļi ir gandrīz tādi paši kā pie mums -...

 • Kolekcionē krūzes un senlaicīgas lietas

  Trapeniešu Lanas un Zigurda Safranoviču vaļasprieks jau četrus gadus ir krūzīšu kolekcionēšana. Viņi lepojas ar vairāk nekā 70 dažāda izmēra un...

 • Piedāvā dažādus kultūras un atceres pasākumus

  Atpūtas pasākums.Atpūtas pasākums 11.oktobrī no pulksten 14.00 – 16.00 Gulbenes rajona Staru kultūras namā – rudens ziedu un kompozīciju izstāde,...

 • Es vēlos tavu foto zeltītā ietvarā!

  Fotogrāfija ir sastindzis dzīves mirklis, kas saglabājas gadiem ilgi. To var glabāt lielākā vai mazākā fotoalbumā.Fotogrāfija ir sastindzis dzīves...

 • Baudi rudens smaržu un garšu!

  Vasara jau aizgājusi, sev līdz aiznesdama saules siltumu. Bet tā tāpat kā augļu salduma bijis pavisam maz.Vasara jau aizgājusi, sev līdz aiznesdama...

 • Iedzīvotājus neapmierina dabas lieguma ierobežojumi

  Veclaicenes pagastā Latvijas dabas fonda pārstāvji tikās un diskutēja ar iedzīvotājiem, kuru īpašumi atrodas dabas lieguma Korneti - Peļļi...

 • Policija informē

  Apzog lauku mājas. Alsviķu pagastā naktī uz 7.oktobri uzlauzta māja, nozagtas dažādas mantas un pase.Apzog lauku mājas Alsviķu pagastā naktī uz...

 • Reģistrēti dzimušie septembrī

  Alūksnes pilsētā - Edgars Voroņins, Laura Zitāne, Margita Lancmane, Ričards Tarantenkovs, Daniela Dantiņa, Reinis Liepiņš, Emīls Nils Hamanis, Alise...