Latvijas simtgadē pasniedz “Sudraba zīles”

Alūksnes Kultūras centrā pagājušās nedēļas nogalē pulcējās Alūksnes novada ļaudis, lai pasākumā “Es esmu Latvija” svinētu Latvijas valsts simto gadskārtu. Pasākumā pasniedza arī Alūksnes novada pašvaldības augstāko apbalvojumu “Sudraba zīle” – šogad pieciem pašaizliedzīgiem un nesavtīgiem novada cilvēkiem, izciliem sava darba darītājiem, kurus ieteikusi sabiedrība.
“Sudraba zīle” simbolizē mazas zīles spēku no sevis izaudzēt varenu ozolu. Pasākuma vadītāji Sanita Bērziņa un Druvis Mucenieks uzsvēra, ka šodien mums ir pa spēkam viss, kam ticēsim, jo katrs no mums esam Latvija, radām to un strādājam tajā. Savukārt Alūksne Latvijā ir darbīga pilsēta, kas attīstās – ja katrs dzīvosim, strādāsim savā novadā ar mīlestību, tad katra paveiktais būs kopīgi sasniegtais.
Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis savā uzrunā iedzīvotājiem uzsvēra, ka Latvijas spēks bija, ir un būs cilvēki. “Tikai mēs paši savu valsti varam celt un veidot - kā Sprīdītis vienmēr atgriežoties mājās – Laimīgajā zemē. Tādēļ šodien, valsts svētku dienā, vēlos pateikties katram Alūksnes novada iedzīvotājam, kurš šeit dzīvo un strādā, veidojot mūsu novada un Latvijas dzīvi. Lai kāda arī būtu Latvija katram no mums, tās ir mūsu kopīgās mājas, un par savu māju rūpējamies visi,” pauda A.Dukulis.
Pēc apbalvojumu pasniegšanas “Sudraba zīles” saņēmēju rokās gūla ziedu klēpji, tika saņemti mīļi jo mīļi apskāvieni un patīkami, negaidīti pārsteigumi.
Svinīgā pasākuma noslēgumā koncertēja leģendārā grupa “Menuets”, kas līdzās Latvijai pastāv jau 50 gadus un ir vecākā grupa Latvijā. Jāuzsver, ka “Menueta” dibinātājs Jānis Blūms dzimis mūsu novada Ziemera pagastā. J.Blūms “Menueta” puišus ieraudzīja un izdzirdēja, kad viņi piedalījās konkursā “Ko tu proti?”, – un sākās pieredzējušā obojista un Jūrmalas jauniešu kopīgais ceļš.
Alūksnē svētku svinības turpinājās arī vakarā, kad Alūksnes Tautas lietišķās mākslas studija “Kalme” kopā ar Alūksnes muzeju aicināja uz radošajām darbnīcām, lai apgūtu cimdu rakstu veidošanu. Pie Kultūras centra notika tautas sadziedāšanās “Latvietim tīk dziedāt”, izdziedot spēka dziesmas Latvijai kopā ar novada mūziķiem un dziedošajiem tautas mākslas kolektīviem. Notika arī akcijas “Labestības cimdi” dāvināto dūraiņu izloze, ko rīkoja Alūksnes un Apes novada fonds. Pulksten 21.00 pie Kultūras centra visi kopīgi dziedāja Latvijas valsts himnu un sveica Latviju ar svētku uguņošanu, kāda Alūksnē vēl nebija redzēta.

Vienmēr palīdz citiem, neko neprasot pretīNominācijā „Sabiedrība” apbalvojumu saņēma bijusī skolotāja, arvien aktīva, līdzcilvēkus mīloša un vēsturiskos notikumus cienoša alūksniete Vizma Orlovska (no kreisās) par aktīvu un pašaizliedzīgu sabiedrisko darbību, sirdssiltumu un atbalstu līdzcilvēkiem.
Skolotāja V.Orlovska, atgriežoties no izsūtījuma Krievijā, strādājusi vakarskolā Alūksnē. Regulāri iet uz baznīcu, ir tās draudzē, ir valdes locekle politiski represēto klubā “Sarma” un kopj cilvēkus. Baznīcas draudzē palīdz bērniem, kuriem ir grūtības apgūt matemātiku. Visu dzīvi viņa palīdz citiem, neko neprasot pretī. “Ģimenē bijām trīs bērni un tikām audzināti, ka mums jāpalīdz otram un arī līdzcilvēkiem. Es ļoti gribētu cerēt, ka cilvēki paliek saprotošāki pret mūsu valsti un valdību. Tomēr arī katram pašam sev būtu jāpajautā, ko es esmu izdarījis Latvijai,” saka V.Orlovska.
Simts sveicieni
katram pacientam!Par nozīmīgu profesionālu devumu Alūksnes novada iedzīvotāju veselības aprūpē un medicīnas profesijas prestiža celšanā “Sudraba zīli” saņēma ārste Ausma Mininga nominācijā “Medicīna”.
A.Mininga, būdama profesionāle pulmonoloģijā, bija pirmā ārste toreizējā Alūksnes rajonā, kura apguva ģimenes ārsta specialitāti un atvēra pirmo ģimenes ārsta praksi Alūksnē. Ilgus gadus – līdz pat 2017.gada nogalei – vienmēr laipnā, smaidīgā, sirsnīgā un iejūtīgā daktere godprātīgi strādāja kā ģimenes ārste, gādājot par kupla pacientu pulka veselību, savukārt mirkļos, kad tas bija nepieciešams, prata būt arī stingra pret saviem pacientiem. Pacienti ļoti augstu novērtē A.Miningas ieguldījumu viņu veselības uzturēšanā, saglabāšanā un profilaksē. Arī tagad daktere A.Mininga turpina rūpēties par Alūksnes un Apes novadu iedzīvotāju veselību, jo strādā Alūksnes slimnīcā, kā arī pieņem pacientus kā speciāliste.
A.Mininga atzīst – lai cik dīvaini tas šķistu, enerģiju un spēku viņai dod slimnieki, kā arī bērni, mazbērni, tuvie cilvēki un kolēģi. “Tagad man ir vairāk brīva laika – es arī redzu visus četrus gadalaikus, un tas mani dara laimīgu un spēcīgāku!” atzīst A.Mininga un uzsver, ka labākas zemes par Latviju nav. “Ne viss tas, kas notiek Latvijā, mani apmierina. Daudzas reizes pārdzīvoju, ka nevaru neko mainīt, bet mēģinu darīt savā jomā tik, cik varu, lai ar savu darbu, godīgumu un taisnīgumu varētu palīdzēt, jo mēs katrs esam tie, kuri veidojam Latviju. Simts sveicieni katram manam pacientam un cilvēkam, kuru savā mūžā esmu ārstējusi, kuram esmu palīdzējusi un kurš mani atceras!” saka A.Mininga.

Ar “Sudraba zīli” jādalās, jo viena nav nekasNominācijā “Kultūra” sveica Alsviķu kultūras nama vadītāju, aktīvu dažādu sabiedrisku norišu rīkotāju un atbalstītāju Marinu Ramani par nerimstošu enerģiju Alsviķu pagasta kultūras norišu organizēšanā un nozīmīgu devumu nozares attīstībā Alūksnes novadā.
M.Ramane ir Alsviķu kultūras nama sirds un dvēsele, kas pulcē ap sevi pašdarbniekus. Ar katru gadu vadītāja kļūst arvien jaunāka un idejām bagātāka, kā noturēt skatītājus mirklī, kad viss ir tik ļoti pieejams un kultūrai cilvēki atvēl arvien mazāk laika. Viņa nebaidās no jauniem izaicinājumiem un liek augt līdzi arī kolektīviem. Viņa rūpējas par savu kultūras namu, pagastu, labiekārtojot parku, attīstot un organizējot sporta pasākumus pagastā un rūpējas par pagasta un novada popularizēšanu.
M.Ramane uzsver – ir svarīgi piedāvāt cilvēkiem aktivitātes, lai viņi sajustos vajadzīgi un piederīgi savam pagastam un vietai. “Cilvēkam laukos kultūra ir vajadzīga! Vislielākā vērtība kultūrā ir tautas mākslas kolektīvi – mums tajos iesaistās 70-80 ne tikai pagasta, bet arī Alūksnes cilvēki,” saka M.Ramane. Latvijas simtgadē viņa uzsver – katram jāsāk ar sevi. “Ja katrs mainīsim kaut ko sevī, vairāk smaidīsim un palīdzēsim otram, tad arī Latvija noteikti varēs dzīvot saules mūžu! Bet – ar saņemto “Sudraba zīli” man jādalās ar daudziem, jo viena es neesmu nekas. Paldies visiem tiem, kuri man ir līdzās! Esmu laimīga, ka varu dzīvot šeit un šajā laikā, ka man līdzās ir tik daudz brīnišķīgu, izpalīdzīgu un atsaucīgu cilvēku, kuri man ir līdzās arī grūtajos brīžos,” saka M.Ramane.
M.Ramane saņēma vēl vienu īpašu dāvanu (attēlā) - Alsviķu pagasta senioru deju kopa “Vēlreiz” viņai pasniedza pašu austu jostu ar vislabākajiem vēlējumiem un domām, uzsverot, ka Marina ir Alsviķu kultūras nama karaliene!
Ne tikai skolo,
bet arī iedvesmoNominācijā “Izglītība” apbalvojumu saņēma skolēnu ļoti mīlēta un cienīta izcila mūzikas pedagoģe, Alūksnes pilsētas sākumskolas un Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolotāja Ina Perevertailo par profesionalitāti un inovatīvu pieeju Alūksnes novada jauniešu muzikālajā izglītībā.
I.Perevertailo ir Skolotāja ar lielo burtu, kura izaudzinājusi dziedātāju paaudzi. Viņa bērniem mūziku rosina iemīlēt jau sākumskolas vecumā, pēc tam – turpināt mīlēt ģimnāzijas vecumā, kur mudina jauniešus dziedāt jauktajā korī un vokālajā ansamblī “Anemones”. I.Perevertailo ir arī Alūksnes Kultūras centra skolotāju kora “Atzele” diriģente. Viņa ir kā Alūksnes mūzikas krustmāte – vienmēr piedalās dažādos pasākumos, priecē klausītājus ar savu kolektīvu sniegumu ne tikai Alūksnē, bet arī novadā. Viņa ir ne tikai skolotāja, bet arī iedvesmotāja, jo izstaro tādu prieku un mīlestību, kādu atkārtot nav iespējams – var tikai dzīvot līdzi.
I.Perevertailo atzīst – bērni skolā pavada ļoti daudz sava laika un ir pelnījuši dzīvot interesantu un aizraujošu dzīvi. “Tas ir mans mērķis – padarīt viņu dzīvi, mācības interesantas, dziedāt interesantu repertuāru, lai viņi gūtu zināšanas un prieku,” saka I.Perevertailo. Viņa Latviju salīdzina ar pērli. “Esmu ļoti laimīga. Ja mana mazā Latvija sākas ar manu mammu un tēti, ģimeni un draugiem, tad lielā Latvija turpinās manos audzēkņos. Tieši viņi ir padarījuši manu darbu vajadzīgu. Latvijai novēlu iet uz izcilību!” saka I.Perevertailo.
Apbalvojumu pasniegšanas ceremonijā I.Perevertailo negaidītu pārsteigumu un aizkustinājuma asaras caur muzikālu sveicienu bija sarūpējis kopkoris ar bijušajiem un esošajiem audzēkņiem vokālās pedagoģes Vitas Vērdiņas vadībā.
Cep 35 dažādu
nosaukumu maiziNominācijā “Tautsaimniecība” apbalvojumu saņēma Alūksnes maizes kombināta kolektīvs par ilggadīgu darbu un noturīgu kvalitāti ražošanā, saglabājot un attīstot maizes cepšanas tradīciju Alūksnes novadā. “Sudraba zīli” kolektīva vārdā saņēma Alūksnes maizes kombināta direktore Taisija Prontenko un cepējs Sergejs Nikolašenkovs. 
Alūksnes maizes kombināts gadu desmitus bijusi darbavieta daudziem Alūksnes iedzīvotājiem, tas  ir viens no lielākajiem darba devējiem Alūksnes novadā. Saražotā produkcija vienmēr izcēlusies ne tikai ar augstu kvalitāti, bet ir arī garšīga – tas augstu novērtēts arī izstādē “Riga Food”. Alūksnes maizes kombinātā cep maizi no dabīgām izejvielām – ar ieraugu un bez uzlabotājiem, kopumā 35 dažādu nosaukumu maizi. Receptūra saglabāta gan no padomju laikiem, gan radītas jaunas receptes. Rudzu maize, cepta uz klona, kā to dara arī Alūksnes maizes kombinātā, ir visas Latvijas vērtība un latviskais mantojums. Alūksnes maizes kombināta kolektīvs valsts simtgadē latviešiem novēl nebaidīties no darba, bet tiem, kuri izbraukuši uz dzīvi ārzemēs – atgriezties, jo Latvijā un Alūksnē ir, ko darīt, un ir iespējas strādāt.


Citu datumu laikraksti

 • Svinēsim Latvijas simtgadi!

  Svinēsim Latvijas simtgadi!

  Latvijas simtajā gadadienā nedēļas nogalē Alūksnes un Apes novados notiks daudzveidīgi pasākumi, kuros aicināts piedalīties ikviens novada...

 • Vienmēr goda vietā – Alūksnē cepta maizīte 2

  Vienmēr goda vietā – Alūksnē cepta maizīte

  Šis gads mūsu tautai un valstij ir īpaši nozīmīgs – Latvijas simtā dzimšanas diena ir tepat aiz durvīm. Lai kādi laiki un vara piedzīvota, latvietis...

 • Ar ļoti strauju uzrāvienu

  Ar ļoti strauju uzrāvienu

  Pirms pusotra gada Jaunlaicenē atklāja SIA “Cewood” cementētu koka ēveļskaidu plātņu ražotni – modernu Eiropas līmeņa uzņēmumu. Valsts simtgades...

 • Lāčplēša dienas svinības Alūksnē

  Lāčplēša dienas svinības Alūksnē

  Svinot Lāčplēša dienu 11. novembrī, Alūksnes novada iedzīvotāji tiek aicināti pulcēties svinību pasākumos Alūksnes pilsētā. Turklāt šogad vakara...

 • Lāčplēša dienai

  Tu, Lāčplēsi, kas Latviju uz pleciem nesis,Tu varonis priekš mūsu zemes, tautas vienmēr būsi, esi.Pār Latvijas ārēm iet Lāčplēša gars -Drošs,...

 • Darīt darbu tā, lai pašam nebūtu kauns 2

  Darīt darbu tā, lai pašam nebūtu kauns  1

  (Turpinās no 1.lpp.)Tuvojoties Lāčplēša dienai, gribas izcelt kādu mūsu alūksnieti, kurš pelnījis Lāčplēša tēla statusu. Un kura gan cita profesija,...