Lauksaimnieki saņem līdzfinansējumu projektiem

Jaunalūksnes pagasta zemnieku saimniecības “Tvaikonītis” īpašnieks Igors Dorofejevs ir pirmais zemnieks Alūksnes rajonā, kas saņem Eiropas Savienības strukturālo fondu līdzfinansējumu par realizēto projektu.

Jaunalūksnes pagasta zemnieku saimniecības "Tvaikonītis" īpašnieks Igors Dorofejevs ir pirmais zemnieks Alūksnes rajonā, kas saņem Eiropas Savienības (ES) strukturālo fondu līdzfinansējumu par realizēto projektu. Drīzumā to saņems Ziemeru pagasta saimniecība "Elisi 1".
"Igors Dorofejevs iegādājās krūmgriezi 3000 latu vērtībā. Pusi no tā vērtības apmaksā no ES strukturālā fonda pasākumā "Lauku teritoriju pārveidošana un attīstība". Šis ir vienīgais realizētais projekts, kas saņem līdzfinansējumu pirmajā izmaksas kārtā šajā pasākumā. "Elisi 1" saimnieks Jānis Ļesņikovs ir noformējis dokumentus par jauna traktora un bezsiksnu preses pirkšanu, tie nosūtīti pārbaudei Valsts kasē, kas izmaksas veic desmit darbdienu laikā," stāsta Ziemeļaustrumu reģionālās lauksaimniecības pārvaldes Alūksnes sektora vecākā referente Anna Kaupuža.
Lauku atbalsta dienests projektu pieteikumus sāka pieņemt aprīļa beigās. Uzņēmēju aktivitāte bijusi necerēti liela, tāpēc projektu pieņemšana no 3.septembra ir pārtraukta. Valstī visvairāk projektu realizēti fonda pasākumā "Investīcijas lauksaimniecības uzņēmumos", bet pasākumā "Atbalsts jaunajiem zemniekiem" līdzfinansējumu saņēmuši tikai divi, Alūksnes rajonā tādu nav. Līgumus par ES strukturālo fondu finansējuma saņemšanu gatavojas slēgt Malienas pagasta zemnieku saimniecība "Jaunrutki", "Dambjupītes", Ilzenes pagasta "Riekstiņi", Gaujienas pagasta SIA "Lienama - Alūksne" un citas saimniecības.

Citu datumu laikraksti