Lauksaimniekiem - par piesārņojuma samazināšanu

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Iekšzemes ūdeņu nodaļas vadītājs Jānis Šīre Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes pārstāvju sapulcē šonedēļ, informējot par upju baseinu apsaimniekošanas plāniem Latvijā un faktoriem to ietekmē, uzsvēra, ka pastāv dažādi veidi, kā samazināt lauksaimniecisko, īpaši slāpekļa un fosfora piesārņojumu. Diemžēl šis piesārņojums noved pie ūdenstilpju aizaugšanas un ievērojamas ūdens kvalitātes pasliktināšanās. Turklāt šie veidi neprasa lielus finansiālus ieguldījumus.
Piemēram, 2 metrus platu veģetācijas buferjoslu ierīkošana ūdensteču un ūdenstilpju krastos, kā arī gar meliorācijas sistēmu novadgrāvjiem, kurā nenotiek lauksaimnieciskā darbība. Šādas buferjoslas samazina slāpekļa noteci par 30 procentiem un fosfora noteci par 20 procentiem.
Arī tā dēvēto ziemas “zaļo zonu” vai rugāju lauku uzturēšana nodrošina lauksaimniecībā izmantojamās zemes augsnes virskārtas aizsardzību pret augsnes degradācijas procesiem, saglabājot augsnēs organiskās vielas un samazinot slāpekļa un fosfora noteci uz virszemes ūdeņiem. Lauksaimnieciskā piesārņojuma samazināšanai var izmantot arī videi draudzīgu lauksaimniecības meliorācijas sistēmu pārbūvi un atjaunošanu, kas mazina slāpekļa un fosfora noteci uz virszemes ūdeņiem.
Kā vienu no piesārņojuma mazināšanas līdzekļiem var minēt arī sedimentācijas baseinu izveidi, kuros notiek dabiskās pašattīrīšanās procesi - liela daļa slāpekļa un fosfora savienojumi tiek izmantoti ūdensaugu zaļās masas pieaugumam, tādējādi samazinot izšķīdušo barības vielu daudzumu ūdenī, kas no lauksaimniecībā izmantojamām zemēm nonāk ūdenstilpēs.
“Projektējot atjaunojamas vai pārbūvējamas ūdensnotekas vai novadgrāvjus, uz gultnes var atstāt lielos akmeņus un veidot akmens krāvuma krācītes, kurās ūdenim plūstot cauri. Tā notiek filtrācija un samazinās slāpekļa un fosfora notece. To samazina arī līkumainu ūdensnoteku gultņu veidošana, piemēram, atjaunojot vecās gultnes posmus vai veidojot jaunus līkumus. Šādi paņēmieni neprasa lielus ieguldījumus. Ņemot no dabas, tai ir arī jāatlīdzina, vismaz izturoties pret to saudzīgi,” uzsvēra J.Šīre.


— Oskars Vizbulis,
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra speciālists

Citu datumu laikraksti

 • Sliktās prakses piemērs

  Šodienai vēlējāmies sagatavot publikāciju par SIA “Pilsētvides serviss” jaunizveidoto laukumu Alūksnē, kur iedzīvotāji par maksu varēs nodot...

 • Liela interese par skolēnu vasaras nometnēm

  Vasara ir laiks, ko visvairāk gaida skolēni, jo ir brīvība no mācībām trīs mēnešu garumā. Ne katram ir iespēja savas atvases aizsūtīt lauku darbos...

 • Kurš pirmais sāks mazināt birokrātiju?

  Aizvadītās nedēļas nogalē Daugavpilī notika Latvijas Pašvaldību savienības 29.kongress, kas šogad bija veltīts problēmai, ar ko valsts un pašvaldības...

 • Ģimnāzisti konkursā “Enkurs 2018” izcīna 2.vietu 2

  Ģimnāzisti konkursā “Enkurs 2018” izcīna 2.vietu

  Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas skolēnu komanda parādījusi atzīstamu sniegumu jūrniecības konkursā vidusskolēniem “Enkurs 2018”, iegūstot...

 • Mātes diena – ģimenes svētki 2

  Mātes diena – ģimenes svētki

  Turpinās no 1.lappusesMātes diena alūksnietei Tatjanai Krutinai (30) ir ģimenes svētki, tādēļ šo dienu viņa pavadīs, darot ko interesantu kopā ar...

 • Iestāda simtgades ozolu 4

  Iestāda simtgades ozolu

  Jaunannas pagastā 4.maijā, Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas gadadienā, parkā pie tautas nama pulcējās dažādu paaudžu jaunannieši, lai...

 • Latvijas simtgadi atzīmēs ar īpašu vides objektu

  Latvijas simtgadi atzīmēs ar īpašu vides objektu

  Alūksne ir visaugstākā pilsēta Latvijā - 217 metrus virs jūras līmeņa. Par godu Latvijas simtgadei mūsu pilsētā taps jauns vides objekts “Alūksne -...

 • Saņem goda nomināciju

  Četri Alūksnes novada mazpulcēni saņēmuši Latvijas mazpulku goda nomināciju “Augsim Latvijai!”. Nominācijai izvirza tikai tos mazpulcēnus, kuri ir...

 • Ar sportu sirdī 4

  Ar sportu sirdī

  Futbola treneris Mārtiņš Meisters ir cilvēks, no kura var mācīties entuziasmu un neatlaidību. Viņš ir cilvēks, kurš nekad neapstājas, vienmēr...